Virtual
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Virtual

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

Virtual

Show simple item record

dc.contributor.author Huerta, Ricard
dc.date.accessioned 2023-06-06T08:22:08Z
dc.date.available 2023-06-07T04:45:05Z
dc.date.issued 2023 es_ES
dc.identifier.citation Huerta Ramon, Ricard. (2023). Virtual. Universitat de València es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/87779
dc.description.abstract Virtual és una col·laboració entre dos universitats públiques valencianes: La Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. Es tracta d’un projecte que serveix per apropar l'alumnat de magisteri (futurs mestres) al patrimoni científic i tecnològic, fent servir del museu com a escenari de comunicació i aprenentatge, entenent el museu com a vehicle per a l'adquisició de pensament, i també un espai apte per a la pràctica artística. Es tracta d´acostar l’alumnat als entorns d´enriquiment personal i d´apertura, fent servir unes altres formes d’expressió. D’aquesta manera motivem l’alumnat de Magisteri cap a la producció artística, concretant la proposta en instal·lacions, que finalment es revelen com a veritables exemples de poesia visual i escultura conceptual. Les experiències educatives fora de l'aula i en contacte directe amb el patrimoni poden portar a la comprensió del context històric i a donar-li una interpretació i sentit com a evidència. Són un desafiament per avançar en l'educació, especialment en allò que suposa la formació de mestres, la preparació de docents, a través de l’art. El fet d’utilitzar un museu d’informàtica per exposar peces artístiques confereix a la proposta un aire de novetat i innovació que resulta molt necessari per preparar a futurs docents. es_ES
dc.description.abstract The Virtual project is a collaboration between two Valencian public universities: The University of Valencia and the Polytechnic University of Valencia. It is an exhibition assembly that serves to bring teaching students (future teachers) closer to the scientific and technological heritage, using the museum as a setting for communication and learning, understanding the museum as a vehicle for the acquisition of thought, and also a space suitable for artistic practice. It is an experience about bringing students closer to environments of personal enrichment and openness, using other forms of expression. In this way, we motivate the teaching students towards artistic production, concretizing the proposal in installations, which finally reveal themselves as true examples of visual poetry and conceptual sculpture. Educational experiences outside the classroom and in direct contact with heritage can lead to an understanding of the historical context, giving an interpretation and meaning as evidence. They are a challenge to progress in education, especially in what involves the training of teachers, the preparation of teachers, through art. The fact of using a computer museum to exhibit artistic pieces gives the proposal an air of novelty and innovation that is very necessary to prepare future teachers. en_US
dc.language.iso ca es_ES
dc.publisher Universitat de València es_ES
dc.subject art es_ES
dc.subject educació es_ES
dc.subject digital es_ES
dc.subject museu es_ES
dc.subject formació docent es_ES
dc.title Virtual es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes es_ES
dc.identifier.doi 10.7203/PUV-OA-594-8 es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES
dc.type.hasVersion VoR es_ES
dc.rights.accessRights open access es_ES

View       (3.503Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics