Patrimoni immaterial a la Ribera del Xúquer
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Patrimoni immaterial a la Ribera del Xúquer

DSpace Repository

Patrimoni immaterial a la Ribera del Xúquer

Show simple item record

dc.contributor.author Giménez Chornet, Vicent
dc.date.accessioned 2023-05-16T07:40:20Z
dc.date.available 2023-05-17T04:45:06Z
dc.date.issued 2023 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/86627
dc.description.abstract Per a poder comprendre la identitat d’un poble com a tal, cal dur a terme investigacions històriques del seu patrimoni immaterial o patrimoni viu. El marc jurídic esmenta quines expressions podrien considerar-se patrimoni immaterial i reconeix les tradicions, les locucions orals, els usos socials, els rituals, els espectacles i els actes festius, els usos de la naturalesa i les tècniques artesanals, inclosa la gastronomia; totes elles han d’estar acompanyades dels instruments o espais culturals que els són inherents per a ser salvaguardades per a la posteritat. En aquest volum s’han reunit treballs d’estudiosos que han aprofundit en el coneixement de les festes populars, de la seua simbologia, de la religiositat, dels aspectes lúdics, dels jocs tradicionals i de l’aprofitament de la naturalesa, des de la trajectòria històrica fins al context social i jurídic actual. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.publisher Universitat de València es_ES
dc.source Giménez Chornet, Vicent (ed.). (2023). Patrimoni immaterial a la Ribera del Xúquer. Universitat de València es_ES
dc.subject història local es_ES
dc.subject patrimoni es_ES
dc.subject festes es_ES
dc.subject cultura es_ES
dc.subject ribera del xúquer es_ES
dc.title Patrimoni immaterial a la Ribera del Xúquer es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-583-2 es_ES
dc.description.abstractenglish In order to understand the identity of a people as such, it is necessary to carry out historical research into its intangible or living heritage. The legal framework outlines which expressions could be considered intangible heritage and recognises traditions, oral locutions, social customs, rituals, spectacles and festive events, the uses of nature and craft techniques, including gastronomy; all of them must be accompanied by the instruments or cultural spaces that are inherent to them in order to be safeguarded for posterity. This volume brings together works by scholars who have deepened our knowledge of popular festivals, their symbolism, religiosity, recreational aspects, traditional games and the use of nature, from the historical trajectory to the current social and legal context. es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES
dc.type.hasVersion VoR es_ES
dc.rights.accessRights open access es_ES

View       (16.09Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics