Apocalipsis glosatus s[ecundu]m fr[at]re[m] Augusti[nu]m d[e] Ancona
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Apocalipsis glosatus s[ecundu]m fr[at]re[m] Augusti[nu]m d[e] Ancona

DSpace Repository

Apocalipsis glosatus s[ecundu]m fr[at]re[m] Augusti[nu]m d[e] Ancona

Show full item record

Exportar a Refworks
     Augustí, d'Ancona, -1328
Henricus, cop; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 404 ES-VaUB; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 404; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 404 ES-VaUB
This document is a manuscritoDate[entre 1325 i 1350]Otros títulos: Glossa ex glossis Sanctorum in ApocalypsimQuaestiones super Apocalypsim
Lugar: Itàlia

Lengua: la
Descripción física: 92 f. : il.; 330 x 220 mm enquadernació 340 x 235 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu la glossa que Augustinus de Ancona escriví sobre l'Apocalipsi
Materia: Bíblia. Apocalipsi Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0404
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0404 https://hdl.handle.net/10550/86011
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. A. P. 2. n. 7", arran la desamortització de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Universitat de València
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut del f. 1r
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí) + 92 + i (pergamí) ; reclams horitzontals cada dotze fulls, numeració moderna a llapis, el primer quadern conserva les signatures en el marge superior dret
Composició: Escrit a dues columnes a 49 línies (f.1r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals medievals i d'època moderna. El colofó proporciona el nom del copista (f. 92)
Decoració: Caplletra miniada en or i colors, calderons en blau i vermell
Enquadernació: Pergamí a la romana amb tancaments de baga i botó. Restaurada
Origen: Escrit, probablement a Itàlia en el segon quart del segle XIV
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. A. P. 2. n. 7 ; Universitat de València. Biblioteca Històrica, 91-6-4; M 405
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 404
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-91r: [Prologus] "[rúbr.] Incipit Apocalipsis glosatus s[ecundu]m fr[at]re[m] Augusti[nu]m d[e] Ancona ord[in]is sancti Augustini. [text] Beati Iohannis euva[n]geliste doct[ri]ne sinc[er]itate[m] utilitate[m] ... sig[nifi]cabat Ioh[ann]es ambo fut[ur]i erant" ; f. 2r-90r: [Apocalypis] "[text] Apocalipsis Iesu Chr[ist]i qua[m] dedit illi Deus palam facere servis suis ... gr[ati]a D[omi]ni n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i cu[m] o[mn]ib[us] vob[is]" ; f. 2r-91r: [Glossa] "[rúbr.] Beda. [text] Fundata ia[m] p[er] ap[osto]los ecc[le]sia q[ua]li ordi[n]e [ve]l c[ur]su dilata[n]da ... de carc[er]e isti[us] mu[n]di nos lib[er]are et ad suam b[eat]itudi[n]e[m] p[ro] sua pietate dignet[ur] p[er]duc[er]e qui cu[m] Patre ... s[e]c[u]lo[rum]. Amen. [rúbr.] Explic[it] Apcalipsis glosat[us] ex glosis s[an]c[t]o[rum] s[ecundu]m fr[atr]e[m] Au[gustinum] ord[inis] s[an]c[t]i Aug[ustini]" [Stegmüller 15462. f. 91r-92r: "[rúbr.] Isti s[un]t tytuli dubi[tatio]nu[m] lib[ri] Apoc[alipsis]. [text] Ut[ru]m b[ea]tus Iho[ann]es maiori s[cient]ia fu[er]it illust[ra]t[us] ... Ut[ru]m merces ho[m]i[nu]m et ang[e]lo[rum] deb[e]at e[ss]e equal[is]. [rúbr.] Expliciu[n]t tytuli dubitac[i]onu[m] sup[ra] libru[m] Apocalipsis s[ecundu]m fr[atr]em Augustini d[e] Ancona. Qui me s[cri]bebat Hanric[us] nom[em] h[ab]ebat"
Referencias: Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 17Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 364Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1225Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2031Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviGómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, p.123Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 162Ortells Pérez. Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, T. II. p. 366-367, n. 150, làm. 40 i 41
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics