[Sancti Thomae Aquinatis Summae theologicae prima pars]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Sancti Thomae Aquinatis Summae theologicae prima pars]

DSpace Repository

[Sancti Thomae Aquinatis Summae theologicae prima pars]

Show full item record

Exportar a Refworks
     Tomàs, d'Aquino, sant, 1225?-1274
Bonaventura de Cineribus. Tabula commentariorum Bonaventurae in quattuor libros Sententiarum; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 301 ES-VaUB; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 301; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 301 ES-VaUB
This document is a manuscritoDate[entre 1325 i 1375]Otros títulos: Summa theologica. Prima pars
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 259 f. : il. ; 334 x 240 mm enquadernació 348 x 256 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu la "Prima pars" de la "Summa Theologica" de sant Tomàs d'Aquin. A la fí s'ha incorporat l'obra "Tabula commentariorum Bonaventurae in quattuor libros Sententiarum" de Bonaventura de CineribusFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0301 https://hdl.handle.net/10550/85534
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes". Amb posterioritat, arran la desamortització de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Unversitat de València
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pegamí actual) + 259 + i (pegamí actual) ; foliació original en números àrabs en el verso dels fulls ; foliació moderna a llapis ; signatures de quadern ; reclams horitzontals cada dotze fulls
Composició: Escrit a dues columnes a 47 línies (f. 2ra)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Anotacions marginals coetànies i posteriors
Decoració: Caplletres decorades, calderons i titolets amb tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Plateresca renaixentista, pell negra sobre fusta, amb ferros freds, amb daurats, el títol: "I. Pars Svme. B. Tho" i escut d'armes del Duc de Calàbria flanquejat per les inicials "BF.G.T". Hi manquen els fermalls originals. En el tall davanter "6 P"
Origen: Escrit, probablement, a França als anys centrals del segle XIV
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. B. Plu. 1. n. 6 ; Universitat de València. Biblioteca Històrica, M 397
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 301
En el f. 257 anotacions posteriors del segle XV
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r: [Prooemium] "[rúbr.] Incipit prima pars Summe edite a [...] Thoma de Aquino ordinis predicatorum. "[text] Quia catholice v[er]itatis doctor no[n] solum p[ro]vectos d[ebet] instru[er]e ... s[ecundum] q[uod[ m[ateria] patietur"2. f. 1r-203v: [Quaestiones I-CXIX] "[text] [Et] ut inte[n]t[i]o n[ost]ra s[u]b aliquib[us] c[er]tis limitib[us] [com]p[re]h[e]ndatur ... Ada[m] q[uia] cor[pus] eius no[n] e[st] formatu[m] p[er] vi[r]tute[m] v[ir]il[is] sem[in]is s[ed] op[erati]one sp[iritu]s s[an]c[t]i. Tal[is] [e]n[im] p[ar]tus decebat eu[m] qui e[st] super omnia benedictus De[us] i[n] secula. Amen. Explicit liber primus Summe fratris Thome de Aquino ordinis fratrum predicato[rum] magistri in th[e]ologia"3. f. 203v-207v: [Tabula] "[rúbr.] Incipiu[n]t rub[r]ice p[rim]i lib[r]i Sum[m]e f[ratris] Th[ome] de Aq[u]i[no] ordinis fratru[m] p[re]dicato[rum]. [text] Questio p[r]ima de ip[s]a sc[ient]ia th[e]ologia ... Quaestio CXCIX [sic] ... utr[um] sem[en] q[uod] e[st] hu[m]ane g[e]n[erati]onis p[ri]n[cipiu]m sit de s[upe]rfluo alimenti. [rúbr.] Expliciunt tituli p[r]ime p[ar]tis Su[m]me Thome de Aquino ordinis fratrum predicatorum"4. f. 207v-254r: [Index analyticus] "[text] Absolut[i]o a culpa. Utr[um] q[u]i[libet] sac[er]dos possit q[uem]l[ibet] absolv[er]e ... utrum Chr[istu]s fu[er]it simul viator [et] co[m]p[re]hensor t[heologie] p[ars] 4 q[uestio] 15 ar[ticulus] 10"5. f. 254v-258r: "[text] Collecc[i]o erro[rum] in Anglia [et] Parisius [con]dempnato[rum] q[uod] sic p[er] cap[itu]la distingunt[ur] ... 156 ut[ru]m localis distan[...] [...] a[n]i[m]e sep[ar]ate"
Referencias: Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 203Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 531Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2308Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 64Gómez, Pilar, "Códices miniados". En Garín Ortiz de Taranco, Felipe María, La Universidad Literaria de Valencia y sus obras de arte, 2308
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics