Bernat Guillem Català de Valleriola: Dietari (1568-1607)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Bernat Guillem Català de Valleriola: Dietari (1568-1607)

DSpace Repository

Bernat Guillem Català de Valleriola: Dietari (1568-1607)

Show simple item record

dc.contributor.author Fenollosa Laguarda, Carles
dc.date.accessioned 2022-12-02T12:20:00Z
dc.date.available 2022-12-03T05:45:06Z
dc.date.issued 2022 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84656
dc.description.abstract El quadern íntim de Bernat Guillem Català de Valleriola (1568-1607) és la primera gran mostra de dietari modern de la literatura catalana. L’autor, nascut a la ciutat de València, cavaller ennoblit, president de la famosa i castellanitzant Academia de los Nocturnos, escriptor amateur en castellà i polític professional, ens va llegar amb el seu dietari un document fonamental per entendre tota una època des de perspectives diverses: lingüístiques, literàries, polítiques... Iniciat molt probablement amb motiu de la seua primera visita a la cort de Felip II de Castella el 1584 i acabat setmanes abans de la mort de Valleriola, el quadern inclou pàgines sobre els contactes obsessius amb un rei que va definir Castella com el centre definitiu del poder de la monarquia hispànica i amb el seu hereu, sobre les intrigues de la vida política municipal, sobre els viatges a les defenses de la costa valenciana amenaçada pels pirates... i, de vegades, sobre la seua vida privada. Aquesta edició –la segona després de la de 1929– inclou, per primera vegada, una anotació acurada del text, així com un complet apèndix amb els testaments de l’autor o, també, documents clau com el de la subhasta dels seus béns, entre els quals hi havia part de la seua biblioteca. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Fonts Històriques Valencianes;83
dc.source Fenollosa Laguarda, Carles. (2022). Bernat Guillem Català de Valleriola: Dietari (1568-1607). Publicacions de la Universitat de València es_ES
dc.subject historia es_ES
dc.subject arxius es_ES
dc.subject fonts es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.title Bernat Guillem Català de Valleriola: Dietari (1568-1607) es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por épocas::Historia medieval es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-063-4 es_ES
dc.description.abstractenglish The intimate notebook of Bernat Guillem Català de Valleriola (1568-1607) is the first great example of a modern diary in Catalan literature. The author, born in the city of Valencia, an ennobled gentleman, president of the famous and Castilianising Academy of the Nocturnes, amateur writer in Castilian and professional politician, bequeathed us with his diary a fundamental document for understanding an entire era from different perspectives: linguistic, literary, political... Most probably begun on the occasion of his first visit to the court of Philip II of Castile in 1584 and finished weeks before Valleriola's death, the notebook includes pages on his obsessive contacts with a king who defined Castile as the definitive centre of power of the Hispanic monarchy and with his heir, on the intrigues of municipal political life, on his trips to the defences of the Valencian coast threatened by pirates... and, at times, on his private life. This edition - the second after the 1929 edition - includes, for the first time, a careful annotation of the text, as well as a complete appendix with the author's wills and also key documents such as the auction of his assets, including part of his library. es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (1.671Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics