Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles

DSpace Repository

Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles

Show simple item record

dc.contributor.author Moll i Gómez de la Tía, Juli
dc.date.accessioned 2022-10-03T10:22:06Z
dc.date.available 2022-10-04T04:45:05Z
dc.date.issued 2014 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84110
dc.description.abstract Aquest volum, escrit per l'eclesiàstic Joan Binimelis (1538/9-1616), constitueix la primera edició crítica del Llibre V de la Història general del Regne de Mallorca en la versió catalana que, com és sabut, és l'original. Sens dubte, aquesta part de l'obra, dedicada a la descripció geogràfica de Mallorca i de caràcter autònom respecte a la narració històrica i cronística, representa l'aportació més original de l'autor i la que manté més vigència i interès avui dia, tant per la modernitat del seu plantejament, com per la diversitat dels aspectes que són objecte de la seua metòdica atenció: situació geogràfica, afrontacions, proveïment d'aigua, cales i aptesa per a desembarcaments, cabuda i possibilitats d'ancoratge, demografia, dades econòmiques -produccions agrícoles i ramaderes--, dades històriques, règim jurídic, institucions, monuments i d'altres informacions rellevants de les poblacions illenques. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Fonts Històriques Valencianes;60
dc.source Moll i Gómez de la Tía, Juli. (2014). Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles. Fonts Històriques Valencianes, 60. Publicacions de la Universitat de València es_ES
dc.subject historiografia es_ES
dc.subject fonts es_ES
dc.subject documents es_ES
dc.title Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por épocas::Historia medieval es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-029-0 es_ES
dc.description.abstractenglish This volume, written by the ecclesiastic Joan Binimelis (1538/9-1616), is the first critical edition of Book V of the Història general del Regne de Mallorca in the Catalan version which, as is well known, is the original. Undoubtedly, this part of the work, devoted to the geographical description of Mallorca and independent of the historical and chronological narrative, represents the author's most original contribution and the one that remains most relevant and interesting today, both for the modernity of its approach and for the diversity of the aspects that are the object of his methodical attention: geographical situation, boundaries, water supply, coves and suitability for landing, anchoring capacity and possibilities, demography, economic data - agricultural and livestock production -, historical data, legal system, institutions, monuments and other relevant information on the island populations. es_ES
dc.accrualMethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (10.88Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics