La Vall d'Uixó en el temps de la lloctinència de l'infant Martí (1372-1396)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La Vall d'Uixó en el temps de la lloctinència de l'infant Martí (1372-1396)

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

La Vall d'Uixó en el temps de la lloctinència de l'infant Martí (1372-1396)

Show simple item record

dc.contributor.author Gregori Roig, Rosa M. (ed.)
dc.date.accessioned 2022-10-03T10:15:56Z
dc.date.available 2022-10-04T04:45:05Z
dc.date.issued 2019 es_ES
dc.identifier.citation Gregori Roig, Rosa M. (ed.). (2019). La Vall d'Uixó en el temps de la lloctinència de l'infant Martí (1372-1396). Fonts Històriques Valencianes, 72. Publicacions de la Universitat de València es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84101
dc.description.abstract El present diplomatari té tres protagonistes: l’aljama d’Uixó, l’infant Martí, secundogènit del rei Pere el Cerimoniós, i la comtessa de Luna, Maria, la seua esposa. Compila 297 documents, datats entre 1372 i 1396, conservats actualment en la sèrie de registres de la lloctinència del rei Joan I de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Aquest corpus documental ofereix una visió sobre la vida dels sarraïns més multiforme i complexa del que es podria esperar per a una comunitat agrària, aïllada i discriminada a la baixa edat mitjana. Les aljames eren un punt d’atenció especial de la casa reial. La defensa de les seues immunitats i dels privilegis concedits, i la intercessió generalment favorable en els conflictes que els poguessen afectar, era determinada directament per les rendes ordinàries i extraordinàries que en recollia la Corona. Conseqüentment, els documents conservats en els registres reials sobre Uixó, es refereixen majoritàriament a l’ordre fiscal, pecuniari i jurisdiccional. Però se’n poden extraure dades sobre els càrrecs de l’aljama, els oficials cristians, l’agricultura, l’urbanisme, la població, la religió, els gravàmens, la criminalitat, els aldarulls i la repressió, entre d’altres informacions de la vida mudèjar vallera i del règim senyorial tardomedieval valencià. es_ES
dc.description.abstract The present diplomat has three protagonists: the aljama of Uixó, the infant Martín, second son of King Pedro the Ceremonious, and the Countess of Luna, María, his wife. It compiles 297 documents, dated between 1372 and 1396, currently preserved in the series of records of the lieutenancy of King Juan I in the Archive of the Crown of Aragon. This corpus of documents offers a more multifaceted and complex view of Saracen life than might be expected for an agrarian, isolated and discriminated-against community in the late Middle Ages. The aljamas were a special focus of the royal household. The defence of their immunities and the privileges granted to them, and the generally favourable intercession in conflicts that might affect them, was directly determined by the ordinary and extraordinary rents collected by the Crown. Consequently, the documents preserved in the royal records on Uixó refer mainly to fiscal, pecuniary and jurisdictional aspects. However, it is possible to extract data on the offices of the aljama, Christian officials, agriculture, town planning, population, religion, taxes, criminality, disturbances and repression, among other information on Mudejar life in the valley and the late medieval Valencian feudal system. en_US
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Fonts Històriques Valencianes;72
dc.subject historiografia es_ES
dc.subject fonts es_ES
dc.subject documents es_ES
dc.title La Vall d'Uixó en el temps de la lloctinència de l'infant Martí (1372-1396) es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por épocas::Historia medieval es_ES
dc.identifier.doi 10.7203/PUV-OA-035-1 es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (2.239Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics