Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII

DSpace Repository

Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII

Show simple item record

dc.contributor.author Guinot i Rodríguez, Enric (ed.)
dc.date.accessioned 2022-10-03T08:46:35Z
dc.date.available 2022-10-04T04:45:05Z
dc.date.issued 2010 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/84091
dc.description.abstract La gran majoria de la documentació valenciana del segle XIII, com a tot arreu, va ser escrita en la llengua de les elits: el llatí. Tanmateix, l'ús de les llengües romàniques va anar introduint-se en els escrits, sobretot en l'administració municipal, en bona mesura per iniciativa del mateix Jaume I. En aquesta obra es transcriuen 185 documents escrits al regne de València en català entre els anys 1265 i 1399 i conservats en diversos arxius, entre els quals destaquen l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona i l'Arxiu Històric Nacional de Madrid. La majoria estan datats a la ciutat de València i destaquen també els redactats a les viles del nord, des de Castelló fins a Morella. Es tracta, doncs, d'una edició que no sols té un evident interès historiogràfic, sinó que aporta materials primerencs per a conèixer la història de la llengua a l'inici de la repoblació del nou regne. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Fonts Històriques Valencianes;46
dc.source Guinot i Rodríguez, Enric (ed.). (2010). Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII. Fonts Històriques Valencianes, 46. Publicacions de la Universitat de València es_ES
dc.subject historiografia es_ES
dc.subject fonts es_ES
dc.subject documents es_ES
dc.title Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por épocas::Historia medieval es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-8295-0 es_ES
dc.description.abstractenglish The vast majority of Valencian documentation in the 13th century, as elsewhere, was written in the language of the elites: Latin. Even so, the use of Romance languages was gradually introduced into the writings, especially in the municipal administration, largely on the initiative of James I himself. This work transcribes 185 documents written to the kingdom of Valencia in Catalan between 1265 and 1399 and preserved in various archives, including the Archive of the Crown of Aragon in Barcelona and the National Historical Archive in Madrid. Most of them are dated in the city of Valencia, and those written in the towns of the north, from Castelló to Morella, are also noteworthy. This is, therefore, an edition of historiographical interest, which provides early materials for understanding the history of the language at the beginning of the repopulation of the new kingdom. es_ES
dc.accrualMethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (4.019Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics