Crònica universal de 1427
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Crònica universal de 1427

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

Crònica universal de 1427

Show simple item record

dc.contributor.author Mompó Navarro, Jacob
dc.date.accessioned 2022-06-13T12:36:33Z
dc.date.available 2022-06-14T04:45:07Z
dc.date.issued 2022 es_ES
dc.identifier.citation Mompó Navarro, Jacob (2022). Crònica universal de 1427. Fonts Històriques Valencianes, 81. Publicacions de la Universitat de València es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/83108
dc.description.abstract The 'Crònica universal de 1427', written in the second half of the 15th century, is set in a historical context in which the writing of this type of historiographical work was nothing new. In fact, this 'Crònica' brings to an end the period of greatest production of universal chronicles in Catalan, which had their period of splendour throughout the 14th and 15th centuries. The work can be divided into three very different parts: the first, the longest, narrates the biblical history from Genesis to the Passion of Jesus Christ. The second is based on the two main medieval authorities, imperial and papal, to construct the historical account from the death of Christ to the beginning of the reign of Peter the Great. From this point onwards, the chronicle loses its universal character and focuses on the royal and military affairs of the Crown of Aragon until the reign of Alfonso the Magnanimous, paying special attention to the historical - and also anecdotal - events of the kingdom of Valencia. The compiler's aim is to show the role of the monarchs of the Crown of Aragon, and especially of the Kingdom of Valencia, as an integral part of the uninterrupted stream of that universal history. en_US
dc.description.abstract La ‘Crònica universal de 1427’, escrita la segona meitat del segle XV, s’emmarca en un context històric en què la redacció d’aquests tipus d’obres historiogràfiques no era cap novetat. De fet, aquesta ‘Crònica’ dona per finalitzat el període de major efervescència quant a la producció de cròniques universals en català, que van viure una època d’esplendor al llarg dels segles XIV i XV. L’obra es pot dividir en tres parts molt desiguals entre si: a la primera, la més extensa, l’autor narra la història bíblica des del Gènesi fins a la mort i passió de Jesucrist. La segona part es fonamenta en les dues principals autoritats medievals, la imperial i la pontifícia, per bastir el relat històric des de la mort de Crist fins als inicis del regnat de Pere el Gran. A partir d’aquest punt, la crònica perd el seu caràcter universal i se centra en els afers reials i militars de la Corona d’Aragó fins al regnat d’Alfons el Magnànim, parant especial atenció en els fets històrics –i també en altres d’anecdòtics– del regne de València. L’objectiu del compilador és mostrar el paper dels monarques de la Corona d’Aragó, i especialment del regne de Valencia, com a part integrant del torrent ininterromput de aquella historia universal. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Fonts Històriques Valencianes;81
dc.subject historiografia es_ES
dc.subject documentació històrica es_ES
dc.subject història medieval es_ES
dc.title Crònica universal de 1427 es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA es_ES
dc.identifier.doi 10.7203/PUV-OA-002-3 es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (2.538Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics