Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna

DSpace Repository

Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna

Show simple item record

dc.contributor.author Noguera Tur, Joan
dc.contributor.author Ferrandis Martínez, Adrián
dc.contributor.author Riera Spiegelhalder, Mar
dc.date.accessioned 2022-03-20T18:31:27Z
dc.date.available 2022-03-21T05:45:06Z
dc.date.issued 2011 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/81951
dc.description.abstract El present treball cataloga els diferents recursos culturals de Tavernes de Valldigna per tal d'identificar els "elements distintius", tant materials com immaterials, amb què compta aquest municipi i que hauran de constituir el punt de partida per a realitzar una proposta que permeta una millor i més adequada posada en valor dels mateixos, fet que enriquirà l'economia i la societat local. Aquest treball no només presenta una investigació inicial amb aplicació de tècniques i metodologies científiques sinó que les conclusions que aporta constitueixen un conjunt d'idees que pretenen proporcionar un instrument esclaridor per contribuir a assolir un model de desenvolupament a llarg termini més sostenible i ajustat a les demandes ciutadanes. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Estudios y Documentos de Desarrollo Local;10
dc.source Noguera Tur, Joan; Ferrandis Martínez, Adrián; i Riera Spiegelhalder, Mar (2011). Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna. Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 10. Universitat de València es_ES
dc.subject desarrollo es_ES
dc.subject geografía humana es_ES
dc.subject geografía regional es_ES
dc.subject gobierno es_ES
dc.title Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::GEOGRAFÍA::Geografía regional es_ES
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-8168-7 es_ES
dc.description.abstractenglish This work catalogues the different cultural resources of Tavernes de Valldigna in order to identify the "distinctive elements", both tangible and intangible, that this municipality has and which will constitute the starting point for a proposal that will allow a better and more appropriate enhancement of them, a fact that will enrich the local economy and society. This work not only presents an initial investigation with the application of scientific techniques and methodologies, but the conclusions it provides constitute a set of ideas that aim to provide an enlightening instrument to contribute to achieving a long-term development model that is more sustainable and in line with the demands of the citizens. es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (1.380Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics