[Libri Iosue, Iudices et Regum cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Iosue, Iudices et Regum cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Iosue, Iudices et Regum cum Glossa ordinaria]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Hug, de Saint-Cher, cardenal, aproximadament 1200-1263; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 490; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 490; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 490
This document is a manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Bíblia. Llibres històrics. Llatí. SeleccionsBíblia. Josuè. LlatíBíblia. Jutges. LlatíBíblia. Reis. Llatí
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 276 f. : il. ; 321 x 226 mm enquadernació 334 x 245 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu els llibres de Josuè, Jutges i els quatre dels Reis, acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria". Hi manca el text del llibre de Ruth per al que, presumiblement, s'havien reservat els ff. 96v-103v que van romandre en blanc, posteriorment però, un lector ha incorporat una sel·lecció de textos procedents de la "Postilla in libros Regum" del cardenal Hug, de Saint-Cher, concretament: 1 Sam 1, 1-18; 2 Sam 22, 1-51; 23, 1-8; 3 Reg 1, 1-5; 6, 35-37; 7, 1; 4 Reg 1, 1-11; 4, 8-21; 5, 1-2; 8, 1-21; 11, 1-4; 14, 7-14; 16, 5-10; 17, 6; 20, 1-18; 24, 1-14
Materia: Bíblia. Josuè Comentaris
Bíblia. Jutges Comentaris
Bíblia. Reis Comentaris l
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0490 https://hdl.handle.net/10550/81086
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes". Amb posterioritat, arran de la desamortització de Mendizábal, ingressà a la Biblioteca de la Universitat
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. 276 (f. 96v, 103v en blanc) ; reclams cada 22 i 24 fulls ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues o tres columnes i alguns fulls a línia tirada, nombre de línies variable ; pautat amb mina de plom ; perforació per a pautat en element tallant
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Nombroses anotacions marginals d'època medieval
Decoració: Caplletres decorades amb motius i vegetals. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, de rodes amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; restes dels fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "IOSVE. IVDICVM.REGVM"
Origen: Escrit probablement a França, en l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-5-2; M 616
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 490
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-53v: [Iosue] f. 1r: [Prologus sancti Hieronymi in libro Iosue] "[text] Ier[onymus]. Tandem finito Pentatheuco Moy[si] velut grandi fenore lib[er]ati ... cantus surda debeam[us] aure transire" [PL 28, 461-464] ; 1r: [Argumentum in librum Iosue] "[text] Ier[onymus] Ih[esu]s filius nave in typum d[omi]ni ... eccl[es]ie celestisq[ue] Ier[usa]l[e]m regna sp[irit]ualia describi" ; f. 1r-2v: [Prothemata] "[text] Adam[antius]. Donavit D[eu]s nom[en] q[uo]d est super omne nom[en] Ih[esu]s Chr[istu]s ... celestem h[er]editatem accipies p[er] Ih[esu]m Ch[ristu]m d[omi]n[u]m n[ost]r[u]m" ; f. 2v-53v: [Iosue] "[text] Et factum est post mortem Moysi servi Dei ut loq[ue]retur dominus ... filii eius que data est ei in monte Ephraym. Explicit liber Iosue. Amen" ; f. 2v-44r: [Glossa interlinearis] "[text] Ih[esu]m Dei filium ... virtutib[us]. A[n]i[m]am cui[us]q[ue]" [Ios. 19, 50] ; f. 2v-53v: [Glossa marginalis] "[text] Adamanti[us]. Moyses famulus meus defunctus est [et] c[etera]. Adv[er]te quom[od]o regnat Ih[esu]s ... s[ed] omnes me d[er]eliquer[un]t q[uo]d n[on] illis imputabitur" [Stegmüller 117862. f. 54r-96r: [Iudices] f. 54r-96r: "[text] Post mortem Iosue co[n]suluerunt filii Isr[ae]l D[omi]n[u]m dicentes ... s[ed] un[us]q[u]isq[ue] q[uod] s[ib]i rectum videbatur hoc faciebat. Explicit lib[er] Iudicum" ; f. 54r-94v: [Glossa marginalis] "[text] Is[idoru]s. Hystoria libri Iudicu[m] n[on] parva misterio[rum] indicat sacram[en]ta ... bonis v[er]o o[mn]ib[us] sit submissa" ; f. 54r-88r: [Glossa interlinearis] "[text] Trib[us] Iude. Trib[us] t[r]ibui ... q[uia] Chr[istu]s an[te] lucem surrexit" [Stegmüller 117873. f. 97r-103r: [Postilla in libros Regum. Selectio / Hugo de Sancto Caro] "[text] Iudex sapiens iudicabit p[o]p[u]l[u]m suu[m] [et] p[r]incipat[us] ... qui ge[m]mas in metallo includit"4. f. 104r-105r: [Prologus sancti Hieronymi in libro Regum] "[text] Viginti [et] duas litt[er]as e[ss]e ap[u]d hebreos ... obmutui [et] humiliatus sum [et] silui de bonis" [PL 28, 547-558] ; f. 104v-105r: [Glossa marginalis] "[text] Viginti [et] duas [et] reliq[ua]m hebrei XXII litt[er]as h[abe]nt s[e]c[un]d[u]m nu[meru]m libro[rum] suo[rum] ... ut quidam d[icu]nt p[e]cc[at]or i[d] [est] det[ra]ctor" [Stegmüller 117895. 105v-148r: [Liber Regum primus] f. 105v-148r: "[text] Fuit vir unus de Ramathaymsophym ... [et] tulerunt ossa [et] sepelierunt in nemore Iabes [et] ieiunaverunt VII dieb[us]" ; f. 105r-147v: [Glosa marginalis] "[text] Primum librum Regum sc[ri]psit Samuel usq[ue] ad morte[m] suam deinde David post Salomone[m] ... q[uoa]d possumus a Philistinorum obprobrio eripiamus" ; f. 105v-147v: [Glossa interlinearis] "[text] N[on] vagabundus n[on] mobilis. Virtute animi ... vallis ista c[ir]ca Iordane[m] est grandis [et] campestris" [Stegmüller 117896. f. 148r-184r: [Liber Regum secundus] f. 148r-184r: "[text] Factum est au[tem] postq[ua]m mortuus est Saul ... et cohibita plaga est ab Isr[ae]l" ; f. 148r-184r: [Glosa marginalis] "[text] Ra[banus]. Hunc aiunt hebrei filium fuisse Doech ... cu[m] aries subito apparuit q[uem] assumens obtulit p[ro] filio" ; f. 148r-184r: [Glossa interlinearis] "[text] A parte totum n[on] eni[m] h[om]o cadit solum sup[er] faciem s[ed] in eam p[ar]te[m] in qua est facies totus cadit ... aream v[er]o sexcentis aureis emisse" [Stegmüller 117907. f. 184r-238v: [Liber Regum tertius] f. 184r-238v: "[text] Et rex David senuerat habeba etatis pl[ur]imos dies ... iuxta o[mn]ia que fec[er]at pater eius" ; f. 184r-237v: [Glosa marginalis] "[text] Ier[onimus]. Nonne t[ib]i videt[ur] si occidentem litt[er]am seq[ua]ris figm[en]tum e[ss]e ... [et] rep[ro]bo[rum] sensus sue serviens malitie iudicio omnipotentis obtemperat" ; f. 184v-237v: [Glossa interlinearis] "[text] Sap[ient]ia v[e]l [con]templatio q[uam] [con]templantes in ei[us] dilectione flammescunt ... q[uo]d exigeba[n]t m[er]ita ei[us]" [Stegmüller 117918. f. 238v-276r: [Liber Regum quartus] f. 238v-276r: [text] Prevaricatus est Moab in Isr[ae]l ... q[ue] [et] dabatur ei a rege p[er] singulos dies o[mn]ib[us] dieb[us] vite sue. Explicit liber Regum. Amen" ; f. 238v-275v: [Glosa marginalis] "[text] Ra[banus]. Domus Ochozie est synagoga que legalib[us] p[re]ceptis q[u]a[s]i cancellis cenaculi undiq[ue] circumdata erat ... ex q[u]o in captivitate postea natus est Ih[esu]s sacerdos magnus] qui reduxit populum cum Zorbabel" ; f. 238v-274r: [Glossa interlinearis] "[text] El syrie sol addita h [sic] bel inde p[ro] varietate lingua[rum] bel baal bee[l]zebub ... quia iustu[m] in eo exarcuit iudiciu[m]" [Stegmüller 11792
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1960Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta latinam vulgatam versionemGlossae Scripturae Sacrae electronicae, ed. Martin Morard, IRHT-CNRS, 2016-2018. Consulta 16/09/2021
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics