[Libri Ezechielis et Danielis cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Ezechielis et Danielis cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Ezechielis et Danielis cum Glossa ordinaria]

Show full item record

Exportar a Refworks
    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 471; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 471; Universitat de València. Biblioteca Històrica. Manuscrit. Ms 471
This document is a manuscritoDate[entre 1300 i 1325]Otros títulos: Bíblia. Ezequiel. LlatíBíblia. Daniel. Llatí
Lengua: la
Descripción física: 151 f. : il. ; 383 x 263 mm enquadernació 395 x 281 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu els llibres d'Ezequiel i Daniel, acompanyats de la Glossa ordinaria corresponent
Materia: Bíblia. Ezequiel Comentaris
Bíblia. Daniel Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_0471 https://hdl.handle.net/10550/79800
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la Libreria de S. Miguel de los Reyes", arran la desamortització de Mendizábal s'incorporà a la biblioteca de la Universitat de València
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) i (paper) + 151 (en blanc el f. 151v) + i (paper) i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en dues i tres columnes i a línia tirada amb nombre de línies variable. Pautat amb mina de plom
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica
Decoració: Caplletres decorades, calderons i titolets alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "EZECH.DAN.T.VIIII"
Origen: Escrit probablement a França, al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: Universitat de València. Biblioteca Històrica, M 597
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 471
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay

Contiene: 1. f. 1r-113v: [Ezechiel] f. 1r: [Praefatio Hieronymi in Ezechielem] "[text] Ezechiel p[ro]ph[et]a cum Ioachim rege Iuda captivus ductus est in Babylonem ... ut vocentur fagodoli [sic] manducantes senecias" [PL 28, 937-940] ; f. 1r-3r: [Prothemata in Ezechielem prophetam] "[text] Or[igenes]. Non omnis captivus p[ro]pt[er] pecc[atu]m suum captivus ... [et] Ioha[n]nes ad fluenta Iorda[n]is baptismum penitencie p[re]dicavit" ; f. 3r-113r: [Ezechiel] "[text] Et f[a]c[tu]m est in t[ri]cesimo anno in q[ua]rto in quinta me[n]sis ... p[er] c[ir]cuitum X [et] VIII millia [et] nom[en] civitatis ex illa die Dominus ibidem. Amen" ; f. 3r-113r: [Glossa interlinearis] "[text] Tempus. subaudis me[n]se pendente s[e]n[tenc]ia q[uo]d LXX addid[er]e ut manifestius fi[er]et ... i[d est] Ierosolima. I[d est] visio pacis" ; f. 3r-113v: [Glossa marginalis] "[text] Cobar p[ro]p[ri]um nom[en] fluminis vel q[uia] grave int[er]p[retatu]r Tyg[rim] [et] Eufraten ... ecce ego vob[is]cum sum usq[ue] ad [con]su[m]mat[i]o[n]em seculi" [Stegmüller 118112. f. 113v-151: [Daniel] f. 113v-114r: [Praefatio Hieronymi in Danielem prophetam] "[text] Danielem p[ro]pheta[m] iuxta LXX int[er]p[r]etes Domini salvatoris ecc[lesi]e no[n] legunt ... q[ui] in utr[am]q[ue] p[ar]tem aut amore labunt[ur] aut odio. Explicit p[ro]logus" [PL 28, 1291-1294] ; f. 114r+v: [Prothemata] "[text] Sciend[um] autem nullum p[ro]ph[et]am tam ap[er]te sc[ri]psisse de Chr[ist]o ut iste ... [et] tempus adventus Ch[rist]i manifestissima p[re]dicat[i]o[n]e annotat" ; f. 151r: "[rúbr.] Reges p[er]sarum ... ; reges Egypti ...; rege [sic] Syrie ..." ; f. 114v-151r: [Daniel] "[text] Anno t[er]cio regni Ioachim regis Iude venit Nabuch[odonosor] rex Babylonis Ier[usa]l[e]m [et] obsedit eam ... faciens signa [et] mirabilia in celo [et] in t[er]ra qui lib[er]avit Danielem de lacu leonum. [rúbr.] Explicit liber Danielis"; f. 114v-147v: [Glossa marginalis] "[text] An[n]o t[er]cio occiso Iosia a ph[ara]one Nichao pop[u]l[u]s Ioachat filium eius regem statuit ... ut in animis iac[er]et fu[n]dam[en]tum ut cogitarent desideria [com]plere" ; f. 114v-150r: [Glossa interlinearis] "[text] Filii Iosie cuius XIII a[n]no cepit p[ro]ph[et]are Ieremias sub quo [et] Olda m[u]l[ie]r p[ro]ph[et]avit ... videtur his falli q[uo]d solet dici magnam voce[m] n[on] e[ss]e nisi in s[an]c[t]is t[antu]m s[ed] hec p[er]icope ap[ud] grecos no[n] e[ss]e" [Stegmüller 11812
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 228Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionemStegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics