Ordinacions fetes per Pere terç, rey d'Aragó
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Ordinacions fetes per Pere terç, rey d'Aragó

DSpace Repository

Ordinacions fetes per Pere terç, rey d'Aragó

Show full item record

Exportar a Refworks
     Corona Catalanoaragonesa
Pere III, rei de Catalunya-Aragó, 1319-1387
This document is a manuscritoDate[1344-1353]Lugar: Corona Catalanoaragonesa
Corona Catalanoaragonesa
Corona Catalanoaragonesa Cort i cortesans lemac
Espanya Barcelona
Espanya València

Lengua: cacat lat
Descripción física: 184 f. : il. ; 290 x 220 mm enquadernació 308 x 225 mm
Soporte: Paper
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu el text íntegre de les Ordinacions de la casa i cort promulgades pel rei Pere el Cerimoniós l'any 1344. Es tracta de la traducció al català de les "Leges Palatinae", corregida i anotada pel susdit monarca. Així mateix s'incorporà al manuscrit el protocol de coronació dels reis i reines de l'antiga Corona d'Aragó, promulgat a València l'any 1353. A la fi, Pere Miquel Carbonell, arxiver reial, registrà als f. 183v-184r un fragment del ritual de la consagració de l'església extret del Pontifical romà
Materia: Ordenances
Coronacions Corona Catalanoaragonesa
Cases reials Personal Corona Catalanoaragonesa
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 1124
Identificadores:
https://roderic.uv.es/uv_ms_1124 https://hdl.handle.net/10550/78682
Colección: Manuscrits
Procedencia: Arxiu de la Corona d'Aragó ; Comte de Floridablanca ; Facultat de Dret de la Universitat de València fins l'any 1996 que s'incorporà a la Biblioteca Històrica
Descripción general: Ms
Títol obtingut de la rúbrica (f. 1r)
Col·lació: Paper, f. 5 (paper) + 184 (1 full original sense numerar, en blanc els f. 150v-154v i 155v-156v) + 4 (paper) ; foliació original amb numeració romana ; reclams horitzontals als f. 14v, 28v, 48v, 72v, 98v, 138v, 170v i 128v, manquen al f. 118v, 154v i 142v ; signatures de quadern als f. 15r, 29r, 73r, 119v, 155r, 171r i 183r, manquen les corresponens als quaderns que comencen als f. 1r, 49r, 99r i 139r
Composició: Escrit a línia tirada
Escriptura: Gòtica cursiva. Anotacions marginals de diverses mans entre les quals es pot identificar l'autògrafa del rei Pere el Cerimoniós i la de Pere Miquel Carbonell, arxiver reial
Decoració: Caplletres en blau i roig i rúbriques en tinta vermella
Enquadernació: Fusta recoberta de pell amb bollons i ferros daurats, hi manquen els fermalls. En el plà superior de la coberta hom troba la següent anotació: Nº 1. primera caixa. 1344"
Origen: Escrit a Barcelona amb anterioritat al 18 d'octubre de l'any 1344 (f. 2) i València l'any el 20 de gener de l'any 1353
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 1124
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, juliol 2013

Contiene: 1. f. 1r-150r: "[rúbr.] Ordenacions fetes per lo molt alt senyor En Pere terç, rey d'Aragó, sobra lo regiment de tots los officials de la sua cort. [text] Nos En Pere per la gràcia de Déu, rey d'Aragó, de València ... ab lo capítol de la nostra ordinació qui farà per l'offici que tendrà per Nos"2. f. 155r-176r: "[rúbr.] Ordinacions com los reys e reynas d'Aragó se consagren e·s coronen" ; f. 157r-176r: "[rúbr.] Ordinació feta per lo molt alt e molt excel·lent príncep e senyor lo senyor En Pere terç, rey d'Aragó, de la manera con los reys d'Aragó se faran consagrar e ells mateys se coronaran. [text] Nos En Pere per la gràcia de Déu, rey d'Aragó, de València ... de la sua vianda e de ve[n]tall en qual te[m]ps vulla que sia"3. f. 176v-183r: "[rúbr.] Ordonació feta per lo dit senyor rey de la manera con les reynes d'Aragó se faran co[n]segrar e los reys d'Aragó les coronaran. [text] Scrit és en la Sancta Scriptura que aprés totas les coses creades ... e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia"4. f. 183v-184r: "[rúbr.] Que sequu[n]t[ur] faciunt p[ro] ecclesiis consecrandis extracta ab libro quem Pontificale vulgo appellant p[er] me P[etrum] Mich[aelem] Carbonellum, regium archivarium hec scribentem"
Referencias: Trenchs, Schena, Olivetta, "Le Leges Palatinae di Giacomo III di Maiorca alla corte di Pietro IV d'Aragona", XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, p. 111-119Gimeno Blay, Francisco, "Les autographes de Pierre le Cérémonieux, roi d'Aragon (1336-1387)" en Medieval autograph manuscripts, p. 245-258
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics