Autonomia Local, Equilibri Pressupostari i Sostenibilitat Financera
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Autonomia Local, Equilibri Pressupostari i Sostenibilitat Financera

DSpace Repository

Autonomia Local, Equilibri Pressupostari i Sostenibilitat Financera

Show simple item record

dc.contributor.author Aldeguer Cerdá, Bernabé
dc.date.accessioned 2021-01-11T13:10:02Z
dc.date.available 2021-01-11T13:10:02Z
dc.date.issued 2021 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/77006
dc.description En aquest escenari, resulta indefugible i certament pertinent realitzar una avaluació sobre l'impacte que s'ha derivat de les vigents polítiques de control del dèficit i del deute públic sobre el règim de les EELL, en termes de la seua incidència sobre l’autonomia local. Les limitacions i els mecanismes de supervisió -tant formals com materials- que s'han anat reforçant gradualment amb vista a la consolidació d'un major control dels comptes públics locals per part dels organismes estatals particularment -i dels autonòmics, en menor mesura-, transcendeixen a l'abast i al mateix contingut d'un conjunt de principis, instruments i conceptes essencials entre els quals destaquen els d’autonomia local o suficiència financera. Si bé, resultaria inapropiat obviar els efectes resultants de tals reformes sobre la mateixa articulació representativa i eminentment política i democràtica de les corporacions locals -democràticament electes i constituïdes-, així com sobre el seu marge de decisió en virtut dels recursos disponibles i dels controls als quals es veuen subjectes. es_ES
dc.description.abstract Al llarg dels últims anys i de manera creixentment accelerada, les entitats locals (d'ara en avant, EELL) han experimentat una significativa i profunda transformació del règim jurídic en l'àmbit pressupostari i financer. Tals canvis han esdevingut en el marc de les reformes adoptades fonamentalment a partir de l'any 2008 quant a les mesures contra la falta de recursos financers municipals, el control del dèficit i dels límits del deute públic, així com la consecució de la sostenibilitat financera, econòmica i pressupostària. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject autonomia local es_ES
dc.subject equilibri pressupostari es_ES
dc.subject sostenibilitat financera es_ES
dc.title Autonomia Local, Equilibri Pressupostari i Sostenibilitat Financera es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIA POLÍTICA es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel low es_ES

View       (353.0Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics