Refermar una cultura autèntica de l'avaluació. Propostes d'actuació
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Refermar una cultura autèntica de l'avaluació. Propostes d'actuació

DSpace Repository

Refermar una cultura autèntica de l'avaluació. Propostes d'actuació

Show simple item record

dc.contributor.author Calatayud Salom, María Amparo
dc.date.accessioned 2019-11-11T08:27:27Z
dc.date.available 2019-11-11T08:27:27Z
dc.date.issued 2019 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/72140
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.: es_ES
dc.description.abstract L’avaluació està en el punt de mira constantment i és un dels desafiaments més grans als quals s’enfronten els professionals de l’educació en la societat actual. Es reconeix com un dels temes privilegiats per a estudiar tot el que esdevé en els centres educatius, per al canvi i la millora d’aquests. Per a concebre i practicar l’avaluació com a instrument d’aprenentatge és primordial que el futur professorat referme una cultura avaluativa eminentment pedagògica i educativa, la qual cosa suposa, per damunt de tot, assumir l’avaluació com a: * Ajuda per a l’alumnat per a aprendre millor i ser cada vegada més autònom. * Recurs de recerca, de formació i de desenvolupament professional i personal del docent. * Garantia de qualitat per al centre educatiu. A continuació, es presenta una recopilació d’articles publicats en revistes nacionals i Internacionals amb l’objectiu de refermar una autèntica cultura avaluativa per a l’aprenentatge. Som conscients que encara queda un llarg camí per recórrer, però esperem que aquesta recopilació d’articles possibilite progressar en aquesta cultura avaluativa al professorat en formació de les facultats de Magisteri i d’Educació. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject avaluació es_ES
dc.title Refermar una cultura autèntica de l'avaluació. Propostes d'actuació es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.interactivitytype expositive es_ES
dc.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.interactivitylevel low es_ES
dc.description.abstractenglish The evaluation is constantly on the lookout and is one of the greatest challenges faced by education professionals in today's society. It is recognized as one of the privileged subjects to study everything that happens in the educational centers, for the change and the improvement of them. In order to conceive and practice the evaluation as a learning instrument, it is essential that future teachers refer to an eminently pedagogical and educational evaluation culture, which, above all, assumes the evaluation as: * Help for students to learn better and be more autonomous. * Resource for research, training and professional development and teaching staff. * Quality assurance for the educational center. Below is a compilation of articles published in national and international journals with the aim of reaffirming an authentic learning culture for learning. We are aware that there is still a long way to go, but we hope that this compilation of articles will make progress in this evaluation culture for teachers in the training of the Faculty of Education and Education. es_ES

View       (468.9Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics