La lectura en valencià amb les TIC
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La lectura en valencià amb les TIC

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

La lectura en valencià amb les TIC

Show simple item record

dc.contributor.author Martí Climent, Alícia
dc.contributor.author Garcia Vidal, Pilar
dc.date.accessioned 2018-07-23T07:33:36Z
dc.date.available 2018-07-23T07:33:36Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.identifier.citation Martí Climent, Alícia; Garcia Vidal, Pilar (2018). “La lectura en valencià amb les TIC” a Mac Donald Lightbound, P.; Mestre I Mestre, EM.; Olmo Cazevieille, FT. (2018). Present and future developments in multilingual environments. Vol 3. Num.1. València: Editorial Universitat Politècnica de València. es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/67207
dc.description.abstract This work aims to show different designs of activities with the implementation of information, communication and technology (ICT) in order to promote reading in Valencian language through diverse formats. Starting from projects to work on reading with the use of ICT’s by students of the Master’s Degree in Teacher Training at Secondary Education, we highlight different genres and ICT tools which have been used to get students involved in tasks from different courses so they can deal with reading comprehension and the production of multimedia texts. This work allows to develop core competences. ICT provides advantage which impacts in the reader learning since they deepen in the authors and in the readings themselves through the collaborative work, interaction and reflection. By group work promotion, information exchange, and the selection of the most relevant information from the works to produce a finished product, gives meaning to literary learning. From the work corpus we will highlight the most creative ones regarding the ICT tools used, connected to the didactic proposal that they include, such as a Wikipedia creation entry of a literary work and a web of the project after a work of reading and analysis of the text; programming a web with a sequence of activities to work post-war poetry; making a timeline on the literary period of the Renaissance; creating an itinerary on an online map to carry out a literary route, and showing a digital magazine where students share their texts and spread them on social networks. The results show that projects with ICT and their didactic application among students to enhance reading allow the integration of different types of reading work, imply the use of different language skills and also favor the understanding of the reading when there is a purpose. en_US
dc.description.abstract En aquest treball pretenem mostrar diferents dissenys d’activitats amb l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per tal de promocionar la lectura en valencià en l’alumnat mitjançant diferents formats. A partir de projectes per treballar lectures amb l’ús de les TIC que fan els alumnes del Màster de professor/a de Secundària, destaquem diferents gèneres i eines TIC que s’hi han emprat per tal d’implicar l’alumnat de diferents cursos en tasques per treballar la comprensió lectora i la creació de textos multimèdia. A més, aquest treball permet desenvolupar competències bàsiques diverses i les TIC aporten uns avantatges que repercuteixen en l’aprenentatge lector de l’alumnat ja que suposen aprofundir en els autors i obres llegides mitjançant el treball col•laboratiu, la interacció i la reflexió. El fet de potenciar el treball en grup, l’intercanvi d’informació i la selecció d’allò més significatiu pel que fa a la interpretació de les obres per tal d’elaborar un producte final dóna sentit a l’aprenentatge literari. Del corpus de treballs realitzats destacarem aquells més creatius pel que fa a les eines TIC utilitzades en relació amb la proposta didàctica que inclouen, com ara la creació d’una entrada en la Viquipèdia d’una obra literària i d’una web del projecte després d’un treball de lectura i anàlisi del text; la programació d’una web amb una seqüència d’activitats per treballar la poesia de postguerra; l’elaboració d’una línia del temps digital sobre el període literari de la Renaixença; la preparació d’un itinerari en un mapa en línia per a realitzar una ruta literària, i la presentació d’una revista digital on els alumnes comparteixen els seus textos i els difonen en els xarxes socials. Els resultats indiquen que els projectes amb TIC i la seua aplicació didàctica entre l’alumnat per tal de potenciar la lectura permeten integrar el treball de diferents tipus de lectura, suposen utilitzar diferents habilitats lingüístiques i afavoreixen la comprensió quan hi ha una finalitat de la lectura. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartofseries Alícia Martí Climent;
dc.subject TIC es_ES
dc.subject lectura es_ES
dc.subject treball per projectes es_ES
dc.subject secundària es_ES
dc.title La lectura en valencià amb les TIC es_ES
dc.type book part es_ES
dc.identifier.doi http://hdl.handle.net/10251/106122 es_ES

View       (3.527Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics