Lactantii Firmiani adversus gentes
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Lactantii Firmiani adversus gentes

DSpace Repository

Lactantii Firmiani adversus gentes

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Lactanci, ca. 260-ca. 325 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T18:47:50Z
dc.date.available 2017-11-23T18:47:50Z
dc.date.created [entre 1425 i 1450] ca
dc.date.issued [entre 1425 i 1450] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0596 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/56963
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol extret de la rúbrica del f. 2r ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 147 (els f. 1 i 147 en blanc) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 10 i 12 fulls ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes de 36 línies (f. 3rb) ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Algunes notes marginals posteriors ca
dc.description Decoració: El començament de cadascun dels llibres està senyalat mitjançant una caplletra miniada amb pa d'or i "bianchi girari". Rúbriques en tinta vermella pàl·lida ca
dc.description Enquadernació: Contemporània, restaurada en el segle XX. Pell marró sobre fusta. Decoració mudèjar amb llaceries. Restes dels fermalls originals. Cantells daurats, al tall davanter hom llegeix en majúscules: "Lactancivs Firm. Lan[us]" ca
dc.description Origen: Escrit i decorat a Itàlia al segon quart del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: M 436 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 596 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Lutgarda Ortells i Silvia Villaplana Traver, octubre 2016 ca
dc.description.abstract El còdex transcriu l'obra de Lactanci: "Divinae institutiones" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 2r-22r: [Liber I] "[rúbr.] Lactantii Firmiani adversus gentes incipit liber primus De falsa religione. [text] Magno et excellenti ingenio viri ... q[ui] ad cognosce[n]da cet[er]a libe[n]s ac parat[us] accesserit" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 22r-40v: [Liber II] "[rúbr.] De origine er[r]oris false religionis Lactantii liber secundus incipit. [text] Quanqua[m] primo libro religiones deor[um] falsas esse mo[n]straveri[m] ... [et] huma[n]is i[n]geniis i[n]veniri no[n] posse fateant[ur]" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 40v-62r: [Liber III] "[rúbr.] Eiusde[m] Lactantii adversus philosophos liber tertius incipit feliciter. De falsa sapientia. Commendat[ur] imprimis veritas ... [text] Velle[m] m[ih]i q[uonia]m veritas i[n] obscuro latere adhuc existimat[ur] ... et q[ue] sap[ient]ia vera sit liber p[ro]ximus i[n]dicabit" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 62r-84v: [Liber IV] "[rúbr.] D[e] v[er]a sap[ient]ia Lactantii liber quartus incipit. [text] Cogitanti mihi et cu[m] animo meo sepe reputanti ... de religione vera et sap[ienti]a loq[ui] locuti sumus in p[ro]ximo libro De iust[it]ia disseramus" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 84v-103r: [Liber V] "[rúbr.] Lactantii Firmiani De vera iust[iti]a liber quintus i[n]cipit feliciter. [text] Non est ap[ud] me dubiu[m] Co[n]stantine imp[er]ator maxime ... a Deo simul et ultione[m] passio[n]is et p[re]miu[m]" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 103r-127r: [Liber VI] "[rúbr.] Lactantii Firmiani De divino et vero culto liber sext[us] i[n]cipit felicite[r]. [text] Quod erat officiu[m] suscepti muneris divino sp[irit]u i[n]struente ac suffraga[n]te ... hic religioni atq[ue] officio suo satisfecit" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 127r-146v: [Liber VII] "[rúbr.] Lacta[n]tii Firmiani De p[re]mio vi[r]tutis et beata vita liber septi[mus]. [text] Bene habet iacta su[n]t fundamenta ... p[re]miu[m] vi[r]tutis quod ipse p[ro]misit a D[omi]no co[n]sequamur. [rúbr.] Explic[it]" ca
dc.format.extent 147 f. : il. ; 297 x 192 mm enquadernació 300 x 200 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 63 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 145 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 121 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 454 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1245 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2033 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, II, 90; Suppl. I, 236 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario... , p.164, n. 63 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Apologètica ca
dc.subject Teologia moral Història Ca. 30-600, Església primitiva ca
dc.subject Teologia dogmàtica ca
dc.title Lactantii Firmiani adversus gentes la
dc.title.alternative Divinae institutiones ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0596/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0596/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer a la biblioteca reial de Nàpols, després a la dels ducs de Calàbria i, amb posterioritat, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 2r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. B. Plu. 3. num. 25." ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25533186 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0596 ca
dc.identifier.local Olim 436 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics