[Postillae in libros Isaiae, Lamentationum et Baruch]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Postillae in libros Isaiae, Lamentationum et Baruch]

DSpace Repository

[Postillae in libros Isaiae, Lamentationum et Baruch]

Show full item record

    
Guillelmus de Altona; Nicolás, De Gorran, 1232-ca. 1295; Guerric, d'Igny, abat d'Igny, m. ca. 1157; Guillem, de Luxi, fl. 1267-1275; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1301 i 1325]Otros títulos: Bíblia. A.T. Isaïes. LlatíBíblia. A.T. Lamentacions. LlatíBíblia. A.T. Baruc. Llatí
Lengua: la
Descripción física: 158 f. ; 315 x 224 mm enquadernació 336 x 240 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu les postil·les de Nicolas Gorran "in librum Isaiae" i les dels llibres de les "Lamentacions" i "Baruc" atribuïdes, segons Stegmüller, a Guerricus de S. Quentino, a Guillelmus de Altona, Guillelmus de Lissy i Pseudo Nicolas de Gorran
Materia: Bíblia. A.T. Profetes majors Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0579
Olim 422
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0579 http://hdl.handle.net/10550/55699
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria, segons Alcina, i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. B. Plu. 3. n. 8."
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 158 + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals cada 12 fulls ; algunes signatures de quadern
Composició: Text a dues columnes amb 50 línies (f. 1rb)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Algunes anotacions marginals posteriors d'altres lectors
Decoració: L'espai de les caplletres i dels calderons roman en blanc. Tot coincidint amb el començament dels llibres "Lamentacions" i "Baruc", l'escrivà col·locà els titolets corresponents, a més d'algun calderó
Enquadernació: Del segle XX. Fusta recoberta de pell marró amb ferros daurats, seguint el següent esquema: dos filets, florons a les cantoneres i al centre
Origen: Escrit probablement a Itàlia, en el primer quart del segle XIV
Signatura anterior: M 422
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 579
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, octubre 2016

Contiene: 1. f. 1r-130r: [In Isaiam / Nicolas de Gorran] "[text] [I]sayas p[ro]ph[et]a magn[us] [et] fidel[is] in [conspectu] Dei ... q[uonia]m ut dic[it] ph[ilosophu]s scire opinam[ur] unu[m]q[uo]dq[ue] cu[m] c[aus]am arbitram[ur] cognosc[er]e ... ; f. 1v-3r: Nemo cu[m] p[ro]ph[et]as. I[her]onimus i[n] h[oc] p[ro]logo p[rim]o o[ste]ndit modu[m] scribe[n]di p[ro]ph[et]a[rum] ... ; f. 3r-130r: [text] Visio Ysaie [et] [cetera]. Lib[e]r iste d[iv]id[itu]r i[n] titulu[m] [et] tractatu[m] ... de b[ea]titudi[n]e sua agentes gracias visa impio[rum] ineffabili pena. Explicit postilla Ysaie p[ro]ph[et]e. Deo gracias" [Stegmüller 57652. f. 130v-149r: [In Lamentationes] "[text] Quis dabit capiti m[e]o aq[uam] ... in v[er]b[is] istis sc[ri]ptis Ie[remie] IX ta[n]g[itur] c[aus]a quadrup[licite]r h[uius] op[er]is ... [et] h[oc] deplorat i[n] ulti[m]o v[er]bo or[ati]onis [et] lam[en]tat[i]o[n]is sue" [Stegmüller 2680, 2791, 2907, 57683. f. 149r-158v: [In liber Baruch] "[text] Post lac[ri]mat[i]o[nem] [et] fletu[m] exaltat[i]o[n]e[m] ... [et] sat[is] [com]petu[n]t huic li[br]o s[cilicet] Baruc ... No[ta] hystoria[m] de sim[u]lacro q[uo]d fuit i[n]ve[n]tum i[n] lecto David. Finito libro sit laus et gl[ori]a Chr[ist]o. Qui scripsit scribat s[em]p[er] cu[m] d[omi]no vivat" [Stegmüller 2682, 2908, 5770
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1179Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 35Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 157Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 37

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/55699
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics