[Lectionarium officii]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Lectionarium officii]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Lectionarium officii]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.creator Església Catòlica ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T17:43:25Z
dc.date.available 2017-11-23T17:43:25Z
dc.date.created [entre 1450 i 1499] ca
dc.date.issued [entre 1450 i 1499] en
dc.identifier.citation Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/55081
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 206 (el f. 197r+v en blanc) + i (pergamí actual) ; reclams cada 10 fulls; signatures de quadern alfanumèriques en la primera part ; numeració original en nombres romans i moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 30 línies (f. 11r) i a línia tirada a 49 (f. 7v) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual i cursiva. Escrit per diversos copistes en diferents èpoques ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades en tintes de color blau i vermell, majúscules retocades amb tinta groga ca
dc.description Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds ; hi manquen els fermalls originals ca
dc.description Origen: Escrit probablement al regne de Castella, en la segona meitat del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: 90-4-18 ; M 661 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 628 ca
dc.description En el f. 196v hom llegeix la següent anotació: "Yo fray Nunyo de Arevalo prior del monesterio de Guadalupe de la orden de [Santa Maria de Guadalupe]" (aquestes últimes paraules gratades) ; "Bonum est prestolari cum silentio" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, setembre 2016 ca
dc.description.abstract Aquest manuscrit transcriu el leccionari de l'ofici diví (santoral) copiat, presumiblement, en el monestir de Guadalupe abans del priorat de "fray Nunyo de Arevalo", tot atenent l'anotació del f. 196v. Al començament (f. 1r-6r) i a la fi (f. 198r-206v) hom ha afegit fulls procedents d'un breviari. A més a més, en els f. 7v i 9v hom ha incorporat un quadern amb textos procedents del breviari, concretament del "comune sanctorum" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 2r-6r: "[rúbr.] Incipit ordo breviarii s[ecundu]m co[n]suetudi[n]em romane curie. In p[r]imo sabb[at]o de adve[n]tu D[omi]ni. Ad vesperas. Cap[itu]l[u]m. [text] Fratres et scientes q[uia] hora e[st] iam nos de somno surg[er]e ... om[ne]s ge[n]tes s[er]vient ei. P[...] Et erit ..." ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 7r-9v: "[text] Ih[esu]s. In nathale uni[us] m[arty]ris ... Adiuvabit eam" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 10r-167v: [Lectionarium officii nonnullorum sanctorum] [Index] "[rúbr.] December. [text] Barbare vi[rgini]s [et] m[arty]ris I ... Eugenii archiepiscopi tolletani CLXV" ; f. 11r-19r: [Officium virginis Mariae] "[text] Oficiu[m] duplex beatissime virginis Dei genit[ri]cis Marie ... faciendu[m] de aliqua octava" ; f. 19v-20r: [Index Lectionum] "[text] Ih[esu]s. A. Anastasie m[arty]r[is] folio XIII ... Ylarii ep[iscop]i [et] [con]fe[ssoris] XXI" ; f. 21r-179r: [Lectionarium officii nonnullorum sanctorum] "[rúbr.] In festo s[an]cte Barbare virginis et martiris. Lect[i]o p[r]ima. [text] Regnante Maximiano imperatore ... preses vero iussit ut p[er] triduum" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 168r-179r: [Lectiones diversarum festivitatum] "[rúbr.] Incipit ystoria beati Iohanis de Urteca [con]fessoris" ; f. 169v: "[rúbr.] In s[anc]ti Ludovici regis franco[rum] festivitate" ; f. 171r: "[rúbr.] Incipit festu[m] sancte Anne m[atr]is b[ea]tissime virginis Marie" ; f. 172r: "[rúbr.] In festo s[anc]torum martiru[m] Eustachii [et] socio[rum] eius" ; f. 173v: "[rúbr.] Incipit ystoria satis gloriosa venerabilis patris Leonardi confessoris" ; f. 175r: "[rúbr.] In festivitate sancti Eugenii archiep[iscop]i toletani et m[arty]ris" ; f. 176v: "[rúbr.] In festivitate beatissimi Illefonsi [sic] capellani gl[or]iose virginis Marie et archiep[iscop]i toletani" ; f. 178r: "[rúbr.] In festivitate sancti Dominici calciatensis" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 180r-196r: [Lectiones] "[rúbr.] A N[a]ti[vi]tate D[omi]ni usq[ue] ad purificatione[m] b[ea]te Marie vi[r]ginis. Sermo sa[n]cti Augustini ep[iscop]i ... [text] sub Valeriano [et] Galieno i[m]p[er]atoribus. Explicit" ca
dc.format.extent 206 f. : il. ; 258 x 178 mm enquadernació 270 x 185 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 350 ca
dc.relation.isreferencedby Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, 797 ca
dc.subject Església Catòlica Litúrgia ca
dc.title [Lectionarium officii] la
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0628/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0628/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 2r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. A. Plu.3 n.3" ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25376792 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0628 ca
dc.identifier.local Olim 661 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca
dc.identifier.url http://rodrigo.uv.es/uv_ms_0628 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics