[Actus Apostolorum, Epistola Iacobi, Epistolae Petri, Epistolae Iohannis, Epistola Iudae et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Actus Apostolorum, Epistola Iacobi, Epistolae Petri, Epistolae Iohannis, Epistola Iudae et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Actus Apostolorum, Epistola Iacobi, Epistolae Petri, Epistolae Iohannis, Epistola Iudae et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]

Show full item record

    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Bíblia. N.T. Llatí. SeleccionsBíblia. N.T. Actes. LlatíBíblia. N.T. Epístoles. LlatíBíblia. N.T. Apocalipsi. LlatíBiblia cum Glossa ordinaria
Lengua: la
Descripción física: 120 f. : il. ; 321 x 225 mm enquadernació 335 x 233 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu el text íntegre dels següents llibres neotestamentaris: Fets dels apòstols, les Epístoles canòniques i l'Apocalipsi acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria"
Materia: Bíblia. N.T. Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0502
Olim 628
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0502 http://hdl.handle.net/10550/55078
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes"
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper) + 120 + iii (paper) ; numeració moderna a llapis
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en columnes, amb nombre de línies variable
Escriptura: Gòtica textual. Anotacions marginals posteriors d'altres lectors
Decoració: Caplletres decorades. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, en majúscules: "Actus. Iaco ep. Petr ep. Ioann ep. Iud ep. Apoca"
Origen: Escrit probablement a França, en la segona meitat del segle XIII
Signatura anterior: 90-5-16 ; M 628
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 502
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, juliol 2016

Contiene: 1. f. 1r-56v: [Actus Apostolorum] "[text] Primum quidem sermone[m] feci de omnibus o Theophyle ... domino Ih[es]u Chr[ist]o cum omni fiducia sine prohibitione. Amen" ; f. 1r: [Prothemata] "[text] B[eda]. Lucas medicus antiocensis greci sermonis non ignarus ..." [Stegmüller 11831, 1] ; f. 1r-56v: [Glossa marginalis] "[text] B[eda]. Primum quidem sermonem i[d] [est] evang[e]l[iu]m cui s[e]c[un]d[u]m ..." [Stegmüller 11831, 5] ; f. 1r-56r: [Glossa interlinearis] "[text] I[d] [est] evang[e]l[iu]m ..." [Stegmüller 11831, 102. f. 57r-58v: [Prologus Iheronimi in Isaiam prophetam] "[text] Nemo cum p[ro]phetas versib[us] viderit esse descriptos ... ne iud[e]i de falsitate sc[r]ipt[ur]a[rum] eccl[es]iis ei[us] diuti[us] i[n]sultare[n]t" [Stegmüller 482] ; f. 57r-58v: [Glossa in prologum] "[text] Ier[onimus]. Nemo putet me Ysaiam breviter posse exponere ..." [Stegmüller 11807, 43. f. 59r-67r: [Epistola catholica B. Iacobi apostoli] [Prologus in septem epistolas canonicas] "[text] Non ita est ordo apud grecos qui integre sapiunt ... veritatem poscentibus denegabo" [Stegmüller 809] ; f. 59r: [Alius prologus] "[text] Quia in circuncisione ordinatus erat Iacob[us] ... visibilit[er] iruens procedat" [Stegmüller 810] ; f. 59r-67r: [Epistola catholica B. Iacobi apostoli] "[text] Iacobus Dei et domini Ih[es]u Chr[ist]i servus ... et op[er]it multitudinem peccatorum" ; f. 59r-67r: [Glossa marginalis] "[text] Iacobus. Iste ecclesie Ierosolimitane ..." [Stegmüller 11846, 10] ; f. 59r-67r: [Glossa interlinearis] "[text] Celebris p[er]sona ..." [Stegmüller 11846, 144. f. 67r-75r: [Epistola B. Petri apostoli prima] "[text] Petrus ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i electis advenis dispersionis Ponti Galathie Capadocie Asye et Bithinie ... Gratia vobis omnibus qui estis in D[omi]no. Amen" ; f. 67r-75r: [Glossa marginalis] "[text] Electis ad hoc ut per dationem Sp[iritu]s ..." [Stegmüller 11847, 3] ; f. 67r-75r: [Glossa interlinearis] "[text] Celebre nom[en] officii ..." [Stegmüller 11847, 65. f. 75r-80v: [Epistola B. Petri apostoli secunda] "[text] Symon Petr[us] servus [et] ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i ... [et] in die eternitatis. Am[en]" ; f. 75r-80r: [Glossa marginalis] "[text] Istam eisdem quib[us] et p[r]imam scribit ep[isto]lam ..." [Stegmüller 11848, 1] ; f. 75r-80r: [Glossa interlinearis] "[text] Obediens fidei. Agnosce[n]s v[er]itatem firmus in fide ..." [Stegmüller 11848, 76. f. 80v-89r: [Epistola B. Iohannis apostoli prima] [Prologus]. "[text] In hac ep[isto]la fidei [et] perfectionem caritatis ostendat [sic] Ioh[anne]s ap[osto]l[u]s ... In principio ep[isto]le divinitatem ... in cuius caritatis co[m]mendatione precipue in moratur. Nam ut ait Aug[ustinus] omnia p[ro]pe caritatem hic dicuntur" [parcialment Stegmüller 11849, 2] ; f. 80v-89r: [Epistola B. Iohannis apostoli prima] "[text] Quod fuit ab initio quod audivimus ... filioli custodite vos a simulacris" ; f. 80v-89r: [Glossa marginalis] "[text] Quod fuit ab initio mundi in vero e[ss]e deitatis ..." [Stegmüller 11849, 3] ; f. 80v-89r: [Glossa interlinearis] "[text] In principio erat v[er]bu[m] [et] v[er]bu[m] erat et v[er]bu[m] caro f[a]c[tu]m e[st] ..." [Stegmüller 11849, 57. f. 89r-90r: [Epistola B. Iohannis apostoli secunda] "[text] Senior Electe domine et natis eius ... salutat te filia sororis mee Electe gratia tecum. Amen" ; f. 89r-90r: [Glossa marginalis] "[text] Cum quidam dubitant utrum epistole sint Ioh[ann]is ap[osto]li ..." [Stegmüller 11850, 1] ; f. 89r-90r: [Glossa interlinearis] "[text] Ego senior ta[m] etate qua[m] morib[us] v[e]l sapiencia scribo ..." [Stegmüller 11850, 48. f. 90r-91r: [Epistola B. Iohannis apostoli tertia] "[text] Senior Gaio k[arissi]mo quem ego diligo in veritate ... saluta tu amicos nominatim" ; f. 90r-91r: [Glossa marginalis] "[text] Gaius fide Chr[ist]i suscepta bonus in actibus ..." [Stegmüller 11851, 1] ; f. 90r-90v: [Glossa interlinearis] "[text] N[on] temporaliu[m] bono[rum] gr[ati]a s[ed] p[ro]p[ter] et[er]na ..." [Stegmüller 11851, 39. f. 91r-93v: [Epistola catholica B. Iudae apostoli] "[text] Iudas Ih[es]u Chr[ist]i serv[us] frater Iacobi ... imperium [et] potestas ante omnia secula [et] nunc [et] in omnia secula. Amen" ; f. 91r-93v: [Glossa marginalis] "[text] Iudas. Qui [et] Thadeus qui contra eosdem fidei corruptores scribit ..." [Stegmüller 11852, 1] ; f. 91r-93v: [Glossa interlinearis] "[text] Confitens tam verbo quam facto ..." [Stegmüller 11852, 510 f. 93v-120r: [Apocalypsis B. Iohannis apostoli] "[text] Apocalipsis Ih[es]u Chr[ist]i quam dedit Deus ... gratia Domini n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i omnibus nobis. Amen. Explic[it]" ; f. 93v-94r: [Prothemata] "[text] Apocalipsis. Hec inter reliquos Novi Testamenti libros p[ro]ph[et]ia vocatur ..." [Stegmüller 11853, 5] ; f. 94r-120r: [Glossa marginalis] "[text] Preparat auditores benivolos et attentos ..." [Stegmüller 11853, 13] ; f. 94r-119v: [Glossa interlinearis] "[text] Hec e[st] revelatio ..." [Stegmüller 11853, 17] ; f. 120r: [Prologus in Apocalypsim beati Iohannis apostoli] "[text] Omnes qui pie volunt vivere in Ch[rist]o sic[ut] ait ap[osto]l[u]s ... h[ec] e[st] parabole Salomonis" [Stegmüller 839
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta vulgatam versionem, 2007

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/55078
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics