L'escola que volem la concebem democràtica. Escoles democràtiques valencianes durant la transició.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

L'escola que volem la concebem democràtica. Escoles democràtiques valencianes durant la transició.

DSpace Repository

L'escola que volem la concebem democràtica. Escoles democràtiques valencianes durant la transició.

Show simple item record

dc.contributor.author Agulló Díaz, María del Carmen
dc.date.accessioned 2016-04-19T15:02:30Z
dc.date.available 2016-04-19T15:02:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/52842
dc.description.abstract Les primeres experiències de democràcia en les escoles, dutes a terme en terres valencianes durant la transició,ho foren en centres de titularitat privada, en cooperatives d¿ensenyament, que, per la seua pròpia identitat, facilitaren una organització assembleària i l¿adaptació del currículum al medi social i cultural. De manera simultània, els estils democràtics i la valencianització dels projectes educatius, anirien aplicant-se gradualment en la xarxa pública. Les assemblees, les comissions mixtes, la direcció col·legiada, els consells de centre, la introducció del valencià com a llengua vehicular i d¿ensenyament, serien algunes de les pràctiques utilitzades. En aquest projecte de nova escola democràtica i valenciana, el protagonisme va recaure en la participació activa de la comunitat educativa, reflex de la força dels col·lectius socials, trobant-se, en la seua base, les propostes formulades des dels moviments de renovació pedagògica, en especial, de l¿ACIES (moviment Freinet), i el Seminario de Pedagogía del Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias y Letras de València. The firsts experiences of democratic practices at schools in Valencia during the transition to democracy were developed in private centres, educational cooperatives which, due to their own identity, made easy an organization in assembly and the adaptation of the curriculum to the social and cultural environment. At the same time, the democratic stiles and the ¿valencianización¿ of the educational projects, would be applied in a gradual mode in the public net. Some of the experiences developed the assemblies, the mixt commissions, the collegialleadership, the School Councils and the adoption of the valencian language at the administration as well as during the lessons. In this project of a new, democratic and valencian school, the focus was on the active participation of the educative community, reflection of the social collectives¿ strength. We can find the roots of this project on the propositions formulate by the movements of pedagogical renewal, particularly, the ACIES (Freinet movement), and the Seminario de Pedagogía del Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias y Letras de Valencia (Education Seminary of the Association of Doctors and Graduates of Sciences and Letters of Valencia). Las primeras experiencias de democracia en las escuelas que se desarrrollaron durante la transición, en tierras valencianas, lo fueron en centros de titularidad privada, en cooperativas de enseñanza, que, por su propia identidad, facilitaban una organización asamblearia y la adaptación del currículum al medio social y cultural. De manera simultánea, los estilos democráticos y la valencianización de los proyectos educativos, se fueron aplicando gradualmente en la red pública. Las asambleas, las comisiones mixtas, la dirección colegiada, los consejos de centro, la introducción del valenciano como lengua vehicular y de enseñanza, serían algunas de las prácticas utilizadas. En este proyecto de nueva escuelademocràtica y valenciana, el protagonismo recayó en la participación activa de toda la comunidad educativa, reflejo de la fuerza de los colectivos sociales, encontrándose, en su base, las propuestas formuladas desde los movimientos de renovación pedagógica, en especial, de l¿ACIES (movimientoFreinet), y el Seminario de Pedagogíadel Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias y Letras de Valencia.
dc.language.iso cat
dc.relation.ispartof Educació i Història, 2015, num. 25, p. 117-148
dc.source Agulló Díaz, María del Carmen 2015 L'escola que volem la concebem democràtica. Escoles democràtiques valencianes durant la transició. Educació i Història 25 117 148
dc.subject Educació Història
dc.subject Democràcia
dc.subject Cooperació educativa
dc.title L'escola que volem la concebem democràtica. Escoles democràtiques valencianes durant la transició.
dc.type journal article es_ES
dc.date.updated 2016-04-19T15:02:30Z
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.2436/20.3009.01.145
dc.identifier.idgrec 102729
dc.rights.accessRights open access es_ES

View       (740.6Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics