[Atlas de historia natural]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Atlas de historia natural]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Atlas de historia natural]

Show simple item record

dc.contributor.author Felip II, rei de Castella, 1527-1598, ant. pos. BH Ms. 0009 ca
dc.contributor.author Hernández, Francisco, 1517-1587 ca
dc.contributor.author Pomar,Jaime Honorato, ant. pos. BH Ms. 0009 ca
dc.contributor.author Rabassa de Perellós y Palafox, Giner, marqués de Dos Aguas, ant. pos. BH Ms. 0009 ca
dc.date.accessioned 2017-11-27T17:37:18Z
dc.date.available 2017-11-27T17:37:18Z
dc.date.created [entre 1575 i 1625] ca
dc.date.issued [entre 1575 i 1625] en
dc.identifier.citation Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/48786
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador, tot seguint el "Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia" de Marcelino Gutiérrez del Caño ca
dc.description Col·lació: Paper, f. vii (paper) + 218 + x (paper) ; vàries numeracions aràbigues contemporànies al moment d'elaboració del manuscrit ; foliació actual a llapis ca
dc.description Composició: Il·lustracions amb títols identificatius ca
dc.description Escriptura: Humanística cursiva de diversos copistes, datada als segles XVI-XVII ca
dc.description Decoració: 218 Il·lustracions a l'aquarel·la de flora i fauna amb els corresponents rètols identificatius ca
dc.description Enquadernació: Pergamí recobrint cartró amb les inscripcions "Jardin de camara" (coberta anterior) i "Retrato de naturaleza" (coberta posterior). Així mateix presenta decoracions amb ferros daurats de rodes amb motius vegetals, geomètrics i medallons. Al centre, floró. Manquen els tancaments originals de corda. Cantells daurats ca
dc.description Origen: Col·lecció de làmines formada, possiblement, al voltant del Jardí Reial d'Aranjuez durant el regnat de Felip II, tot atenent la nota de la contratapa posterior i del rètol de la relligadura ("Jardín de Cámara") ca
dc.description Signatura anterior: 86-7-6 ca
dc.description Conegut com: Códice Pomar ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 9 ca
dc.description Signatura anterior: 86-7-6 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, octubre 2015 ca
dc.description.abstract El manuscrit conté un conjunt de làmines on s'hi reprodueixen exemples de la flora i la fauna europea i americana. D'ençà la seua catalogació per Gutiérrez del Caño, aquest manuscrit es conegut amb el títol: "Atlas de Historia Natural", anomenat també com "Códice Pomar", tot recordant un dels propietaris d'aquest llibre. Seguint l'anotació que hom troba a la coberta posterior, el rei Felip II regalà aquest exemplar al doctor Jaume Honorat Pomar, catedràtic de "jervas" de la Universitat de València. La procedència de les il·lustracions es diversa: unes es copiaren del natural al Jardí Reial d'Aranjuez; altres són còpia de les làmines del naturalista Francisco Hernández (1517-1587), perdudes en l'actualitat, i que testimoniaven els descobriments de la seua expedició a Mèxic entre els anys 1571 i 1577. Totes les imatges es troben identificades amb el corresponent nom, siga aquest en llatí, castellà, valencià, italià i/o llengües ameríndies. Hom adverteix diverses paginacions (segles XVI-XVII), que permet suposar que les làmines podrien procedir de diverses col·leccions anteriors ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1v: "[text] Avis coelestis vel manucodiata sive avicula Dei" ; f. 2v: "[text] Porphyrio hisp[ano] gallomarin" ; f. 3v: "[text] Fulica hisp[ano] foja" ; f. 4v: "[text] Anas his[pano] anade o ansara" ; f. 5v: "[text] Colymbis mayor hisp[ano] garçoncillo" ; f. 6v: "[text] Gallina montana" ; f. 7v: "[text] Ardea hisp[ano] garça e o camiluenga" ; f. 8v: "[text] Avis peregrina" ; f. 9v: "[text] Aquilæ species" ; f. 10v: "[text] Phatianus hisp[ano] faisan" ; f. 11v: "[text] Gallina ciega aliter jordania" ; f. 12v: "[text] Oropendola e o rosarda" ; f. 13f: "[text] Garruli mayoris species hisp[ano] maxino" ; f. 14r: "[text] Meleagris hisp[ano] gallina de Indias" ; f. 15v: "[text] Melindrosa" ; f. 16v: "[text] Passeris species hisp[ano] trijero valent[iano] paxarell. Curvi rostra & decusa hisp[ano] quiebrapiñas val[enciano] pico" ; f. 17v: "[text] Phylomena seu lucinia hisp[ano] ruiseñor val[entian]o rosiñol" ; f. 18v: "[text] Merula hisp[ano] mirla val[encian]o merla" ; f. 19v: "[text] Sphacheon hisp[ano] araña venenosa d[e] aroios. Frutos d[e] anacardos. Carduelis his[pano] colorin val[enciano] cadernera" ; f. 20v: "[text] Regulus val[encian]o reiet ital[iano] pinata. Alia reguli speties cast[ellano] caxcanuez. Lat[in] tifa val[enciano] busquereta" ; f. 21v: "[text] Arendajo" ; f. 22v: "[text] Tortola" ; f. 23v: "[text] Garrulus bohemicus cast[ellano] alcaudon. Passeris speties cast[ellano] gorrion montesino val[enciano] tauladi" ; f. 24r: "[text] Altera garruli species cast[ellano] alcandon [sic] carnisero" ; f. 24v: "[text] Galei species leste genero de pescado" ; f. 25v: "[text] Torzesuelo val[enciano] specie de tordanja" ; f. 26r: "[text] Val[enciano] corriolet del riu" ; f. 27r: "[text] Cumaia val[enciano] engañapastor" ; f. 28v: "[text] Armadillo de indias" ; f. 29v: "[text] Crocodillus terrestris cast[ellano] specie de crocodillo" ; f. 30v: "[text] Otra specie de crocodillo q[ue] le tienen muchos por el verdadero cinco de los antiguos" ; f. 31v "[text] Cordolus val[enciano] peixsejet. Ilaserta aquatica la qual algunos usan por el verdadero scinco pero mal" ; f. 32v: "[text] Orbis lat[ín]" ; f. 33r: "[text] Species vituli marini cast[ellano] bel marin" ; f. 34r: "[text] Castor et fiber cast[ellan]o castores" ; f. 35v: "[text] Garduño grande perseguidor de gallinas i palomos" ; f. 36v "[text] Lutria cast[ellano] ludria" ; f. 37v: "[text] Gineta este echa de si buen olor como de almiscle" ; f. 38v: "[text] Gato serval" ; f. 39r: "[text] Tigre" ; f. 40r: "[text] Specie de venado" ; f. 41v: "[text] Especie de mico lat[ín] chinochephalos" ; f. 42v: "[text] Simia candata [sic] otra specie de mico" ; f. 43r: "[text] Can de monte" ; f. 44r: "[text] Vulpes cast[ellano] çorra" ; f. 45v: "[text] Salamandra hisp[ano] salamanquesa" ; f. 46v: "[text] Echis et vipera hisp[ano] vivora" ; f. 47r: "[text] Cuerno de la bada o rinoseronte" ; f. 48r: "[text] Nux indica coco de Indias hisp[ano]" ; f. 49r: "[text] Phasiolus indicus pesoles del Brasil his[pano]" ; ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 50r: "[text] Malabatrum tamalapatra de Indias" ; f. 51r: "[text] Platani species especie de platano" ; f. 52r: "[text] Pipiperis aetyopici species specie de pimienta de Guinea" ; f. 53r: "[text] Casia solutiva arbol de la cañafistola" ; f. 54r: "[text] Pipiperis aetyopici altera species otra especie de pimienta de Guinea" ; f. 55r: "[text] Aquifolium azebo hisp[ano]" ; f. 56r: "[text] Platanus platano hisp[ano]" ; f. 57r: "[text] Ribes de las boticas pero no el verdadero de los arabes" ; f. 58r: "[text] Sicomoro hisp[ano] moroseco" ; f. 59r: "[text] Tilia foemina hisp[ano] tello" ; f. 60r: "[text] Ariae species" ; f. 61r: "[text] Pinus maritima pino maritimo hisp[ano]" ; f. 62r: "[text] Castanea equina hisp[ano] castaño cavallar" ; f. 63r: "[text] Lentiscus hisp[ano] lentisco" ; f. 64r: "[text] Malus medica vel citriamanus cidra o especie de limon hisp[ano]" ; f. 65r: "[text] Larix larice ital[iano]" ; f. 66r: "[text] Mixa vel sebesten hisp[ano] sebesten" ; f. 67r: "[text] Ziziphus alba hisp[ano] arbol de las que[n]tas o d[e] las azufaifas bla[n]cas" ; f. 68r: "[text] Planta peregrina aunq[ue] se puede reduzir a la oxiacantha d[e] los antiguos" ; f. 69r: "[text] Siliqua indica hisp[ano] algarrovo indiano" ; f. 70r: "[text] Therbintus hisp[ano] cornicabra" ; f. 71r: "[text] Daphnoides hisp[ano] laureola de las boticas" ; f. 72r: "[text] Seseli aethyopicum hisp[ano] seseli ethyopico" ; f. 73r: "[text] Althea d[e] Theophrasto [et] abutilon de Avisena" ; f. 74r: "[text] Planta no conozida pero puedese reduzir al hamemelis menor d[e] Atheneo" ; f. 75r: "[text] Especie d[e] panaces Heracleo" ; f. 76r: "[text] Arbol peregrino e incognito" ; f. 77r: "[text] Arbol peregrino e incognito" ; f. 78r: "[text] Acacia prima" ; f. 79r: "[text] Arbor vitae de la America que algunos le tiene[n] por 3ª especie d[e] tuya es mui oloroso" ; f. 80r: "[text] Ericae species especie de brezo" ; f. 81r: "[text] Arbol peregrino no conozido pero puedese reduzir a las especies d[e] alaterna" ; f. 82r: "[text] Especie d[e] anthipates" ; f. 83r: "[text] Segunda especie de siringa" ; f. 84r: "[text] Salix amerina seu barba Iovis hisp[ano] arbol d[e] paraiso" ; f. 85r: "[text] Especie de ramno" ; f. 86r: "[text] Serasus sylvestris species hisp[ano] una especie d[e] cerezo sylvestre" ; f. 87r: "[text] Verbasci species hisp[ano] verbasco" ; f. 88r "[text] Ligustrum hisp[ano] alquena" ; f. 89r: "[text] Arbol peregrino no conozido" ; f. 90r: "[text] Especie de verbasco q[ue] algunos pensaron ser dictamno cretense" ; f. 91r: "[text] Arbol de Indias q[ue] ellos llaman acompatli" ; f. 92r: "[text] Tertia paeoniae species hisp[ano] peonia 3ª especie planta indiana" ; f. 93r: "[text] Arbusto peregrino que algunos pintan por especie d[e] cistoledon" ; f. 94r: "[text] Specie de mahaleb d[e] los arabes" ; f. 95r: "[text] Especie de brufalaga o sanamunda" ; f. 96r: "[text] Otra especie de brufalaga o sanamunda q[ue] algunos la tienen por cneoro[n] nigrum d[e] los antiguos" ; f. 97r: "[text] Planta peregrina i no conozida" ; f. 98r: "[text] Especie de periploca" ; f. 99r: "[text] Musa arbol de Indias" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 100r: "[text] Campanula" ; f. 101r: "[text] Arundo indica siliquacea hisp[ano] caña paternostrera o de cue[n]tas" ; f. 102r: "[text] Especie de cerinthe d[e] Plinio" ; f. 103r: "[text] Hoja de mamey de Indias" ; f. 104r: "[text] Arum maius hisp[ano] manto de N[uest]ra Señora" ; f. 105r: "[text] Buphtalmos" ; f. 106r: "[text] Mandragora fœmina" ; f. 107r: "[text] Herba paris" ; f. 108r: "[text] Colocynthis" ; f. 109r: "[text] Tulipa rubra" ; f. 110r: "[text] Bifolium bulbosum" ; f. 111r: "[text] Tulipa punicea" ; f. 112r: "[text] Tulipa alba" ; f. 113r: "[text] Tulipa alba perfoliata" ; f. 114r: "[text] Tulipa punicea perfoliata" ; f. 115r: "[text] Pæoniæ tertia species" ; f. 116r: "[text] Moly rubrum" ; f. 117r: "[text] Scorodo prasum" ; f. 118r: "[text] Allium ursinum" ; f. 119r: "[text] Jacinti species" ; f. 120r: "[text] Narsisus" ; f. 121r: "[text] Altera narcisci species" ; f. 122r: "[text] Sathyrionis prima species" ; f. 123r: "[text] Satyrionis altera species" ; f. 124r: "[text] Narcisci tertia species" ; f. 125r: "[text] Ornithogali species q[ue] algunos tienen por asphodelo d[e] Galeno, pero es engaño" ; f. 126r: "[text] Ornitogali alia species" ; f. 127r: "[text] Oxilapati seu rumicis species" ; f. 128r: "[text] Aconitum licocton[n]" ; f. 129r: "[text] Planta peregrina incognita" ; f. 130r: "[text] Corallina fusca indica" ; f. 131r: "[text] Corallina candida" ; f. 132r: "[text] Antipathes nigrum" ; f. 133r: "[text] Antipathes rubrum" ; f. 134r: "[text] Antipathes fuscum" ; f. 135r: "[text] Androsaces" ; f. 136r: "[text] Papaver rubrum sativum" ; f. 137r: "[text] Argemone" ; f. 138r: "[text] Planta no conozida" ; f. 139r: "[text] Species graminis" ; f. 140r: "[text] Scamonia" ; f. 141r: "[text] Triticum peregrinum polispicatum" ; f. 142r: "[text] Pæonia mas" ; f. 143r: "[text] Pæonia fœmina" ; f. 144r: "[text] Diosanthos species" ; f. 145r: "[text] Chamelea" ; f. 146r: "[text] Abuthilon echinatu[m] pla[n]ta indica" ; f. 147r: "[text] Clematis daphnoides 2ª species" ; f. 148r: "[text] Clematis daphnoides 3ª species" ; f. 149r: "[text] Aristolochia clematitis" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 150r: "[text] Ben rubrum officinaru[m] maius et limoniu[m] Dioscoridiis alioru[m] sed falsu[m]" ; f. 151r: "[text] Ben rubrum parvum" ; f. 152r: "[text] Xiris bulbosa" ; f. 153r: "[text] Staphis agria" ; f. 154r: "[text] Periploca" ; f. 155r: "[text] Planta peregrina incognita" ; f. 156r: "[text] Alchimillæ seu stellariæ species, indica planta" ; f. 157r: "[text] Papiri antiquorum species" ; f. 158r: "[text] Camanula altera" ; f. 159r: "[text] Planta no conozida" ; f. 160r: "[text] Chrisantemon" ; f. 161r: "[text] Odontidis Plinii species" ; f. 162r: "[text] Planta peregrina conozida" ; f. 163r: "[text] Confiliginis species" ; f. 164r: "[text] Ferrum equinum, securidacæ species" ; f. 165r: "[text] Solani species hisp[ano] especie d[e] ierva mora" ; f. 166r: "[text] Sphondilii species" ; f. 167r: "[text] Cicer orobeum" ; f. 168r: "[text] Planta peregrina no conozida" ; f. 169r: "[text] Specie de thymelea" ; f. 170r: "[text] Condrilla prima" ; f. 171r: "[text] Damasonii alpini species" ; f. 172r: "[text] Thalictrum" ; f. 173r: "[text] Cyani seu serratuli species" ; f. 174r: "[text] Aconiti lycoctoni species" ; f. 175r: "[text] Aconitum licoctonum bulbosum" ; f. 176r: "[text] Cysti species" ; f. 177r: "[text] Centaurium maius officinarum" ; f. 178r: "[text] Cyanus verus" ; f. 179r: "[text] Planta peregrina incognita" ; f. 180r: "[text] Chamæleę altera species" ; f. 181r: "[text] Planta no conozida y peregrina" ; f. 182r: "[text] Serratuli altera species" ; f. 183r: "[text] Planta incognita" ; f. 184r: "[text] Condrilla prima otra especie" ; f. 185r: "[text] Tabaco de Indias" ; f. 186r: "[text] Panta peregrina de Indias que alla llaman abtefari" ; f. 187r: "[text] Brasicæ silvestris species" ; f. 188r: "[text] Planta peregrina incognita" ; f. 189r: "[text] Chamę serasus" ; f. 190r: "[text] Arbol d[e] Indias q[ue] alla llaman quanhochichioalli" ; f. 191r: "[text] Daucus pratensis" ; f. 192r: "[text] Ami species" ; f. 193r: "[text] Dauci altera species" ; f. 194r: "[text] Meum" ; f. 195r: "[text] Saxifragæ species ab aliquib[us] habet pro libanotide altera" ; f. 196r: "[text] Planta peregrina incognita. Puedese reduzir a especie de bulbo castaneo" ; f. 197r: "[text] Petroselinum" ; f. 198r: "[text] Fœnugrecum, hisp[ano] alholuas, val[enciano] alfolfes" ; f. 199r: "[text] Ischemon" ; f. 200r: "[text] Planta peregrina incognita" ; f. 201r: "[text] Thlaspidis species" ; f. 202r: "[text] Graminis parnasi species" ; f. 203r: "[text] Planta peregrina no conozida" ; f. 204r: "[text] Anemones species" ; f. 205r: "[text] Brasicæ silvestris species altera" ; f. 206r: "[text] Atractilidis species" ; f. 207r: "[text] Elichrysum, stecas sitrina de las boticas" ; f. 208r: "[text] Triticum italorum" ; f. 209r: "[text] Phyllum arrenogonum" ; f. 210r: "[text] Phyllum thelygonum" ; f. 211r: "[text] Phylli theligoni altera species" ; f. 212r: "[text] Planta incognita" ; f. 213r: "[text] Thymali paralios species plantæ indicæ" ; f. 214r: "[text] Cyani altera species" ; f. 215r: "[text] Planta incognita" ; f. 216r: "[text] Incognita planta" ; f. 217r: "[text] Thelaspidis species" ; f. 218r: "[text] Planta incognita" ca
dc.format.extent [6], 218, [10] f. : il. ; 335 x 227 mm enquadernació 340 x 230 mm ca
dc.format.medium Paper ca
dc.language la en
dc.language lat spa cat ita ca
dc.relation.isformatof També disponible en format digital ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Marqués de Dos Aguas) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 140 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1951 ca
dc.subject Ciències naturals ca
dc.title [Atlas de historia natural] la
dc.title.alternative Códice Pomar ca
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0009/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0009/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Aquest manuscrit va pertànyer al rei Felip II, qui el regalà a Jaume Honorato Pomar, catedràtic de la Universitat de València. A la seua mort l'heretà el seu fill. Després del seu òbit, la seua mare el va vendre, segons consta en la nota manuscrita de la contratapa posterior: "El rey n[uestr]o s[eño]r Felipe 2 dio este libro a su medico el d[octo]r Honorato Pomar val[encian]o catedratico de yervas en la universidad de Val[enci]a heredole su hijo m[aestr]o Pomar y muerto él me le vendio su madre la v[iud]a de dicho dr. Pomar por 50 libras haviendole juzgado los pintores en valor de 100 libras. H.M.D.L.V.". Posteriorment, al segle XIX formà part de la biblioteca del marqués de Dosaigües, Giner María del Rosario Rabassa de Perellós y Palafox, V marqués de Dosaigües, segons l'ex libris imprés de la contratapa anterior: "Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Januario Perellós, Marchione de Dosaguas" ca
dc.description.handdesc Títols en llatí, castellà, català, italià i llengües ameríndies ca
dc.identifier.local .b24209065 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0009 ca
dc.identifier.url http://rodrigo.uv.es/uv_ms_0009 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics