Pràctiques: intervenció educativa en processos d’adaptació social
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Pràctiques: intervenció educativa en processos d’adaptació social

DSpace Repository

Pràctiques: intervenció educativa en processos d’adaptació social

Show simple item record

dc.contributor.author Aroca Montolío, Concepción
dc.date.accessioned 2014-11-03T12:39:37Z
dc.date.available 2014-11-03T12:39:37Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/39544
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. es_ES
dc.description.abstract La Intervenció Educativa en matèria d’Adaptació Social es centra en l'estudi, anàlisi i tècniques d’intervenció per a diferents subjectes que presenten conductes que comporten problemes socials, relacionals i dificultats conductuals de natura antisocial i/o delictiva, al llarg del seu desenvolupament evolutiu. Per això, el seu objectiu principal és que els estudiants puga obtenir coneixement (teòrics i pràctics), competències i habilitats instrumentals necessàries per aconseguir tant conèixer les causes, conseqüències i programes d'intervenció eficaç i eficient per tractar aquesta població, com els coneixements necessaris per a realitzar un projecte de tractament individualitzat i portar-lo a terme. Més a més, els coneixements teòrics es redueix als suposats que expliquen la conducta antisocial i/o delictiva, el seu manteniment i les seues claus per a dissenyar una acció educativa eficaç des dels models explicatius de la Pedagogia, la Psicologia i la Criminologia, perquè si l’alumnat sap cóm treballar amb els casos més representatius i complexos, aconseguirà les eines bàsiques per a treballar amb els casos menys complexes. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Anàlisi, diagnòstic i avaluació de casos es_ES
dc.title Pràctiques: intervenció educativa en processos d’adaptació social es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PSICOLOGÍA es_ES
dc.interactivitytype expositive es_ES
dc.learningresourcetype exercise es_ES
dc.interactivitylevel very low es_ES
dc.description.abstractenglish The Educational Intervention in Social Adjustment is focused around the study, analysis and intervention to different subjects whose behaviors involved a social disagreement and relational behavioral problems the antisocial and/or criminal nature, along their evolutionary development. For that, the main objective is that students have knowledge (theoretical and practical) around competencies and instrumental skills to achieve knowing the causes as much as to know the consequences about effective and efficient intervention programs to treat these subjects, such as the necessary knowledge to make an individualized treatment project for carrying it to term. In the same way, the theoretical knowledge is reduced to the cases that are explaining antisocial or criminal behavior and its support; as well as the keys to design an effective educational intervention from the explanatory currents models in Pedagogy, Psychology and Criminology, because the essential idea implied is that, if we know how working with the most representative and complex cases, the student will get the basic tools to work with the easiest. es_ES

View       (776.0Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics