Documentació mèdica: Comunicació (Grau Medicina)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Documentació mèdica: Comunicació (Grau Medicina)

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

Documentació mèdica: Comunicació (Grau Medicina)

Show simple item record

dc.contributor.author Lucas Domínguez, Rut
dc.contributor.author Abad Pérez, Irene
dc.date.accessioned 2014-07-16T08:54:30Z
dc.date.available 2014-07-16T08:54:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/37227
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. es_ES
dc.description.abstract Quality care necessarily requires health professionals with knowledge of the tools needed for recording and retrieving clinical information and for obtaining health information. The purpose of the Documentation Area as part of the subject of Communication can be summarized in three points: - To gain insights into the communication processes among professionals within the performance of their daily work. - Knowing the health organization is essential to understand 1) the information needs to ensure proper care of patients and 2) the structure and organization of clinical documents as support of the information generated during the same attendance. - The need of using health and care information for research and management involves the knowledge of key processes and tools used in information processing and control of medical terminology. Therefore, the objectives to be achieved through teaching ”Clinical documentation” are: 1. To familiarize the medical school students with their professional future and with one of the tools most frequently used by the physician: information. 2. To present information as a tool for the physician, not as an impediment to perform his/her duties. 3. Training on how to manage information will allow the student to be able to know how something is done; how to do it well; how to do it fast. 4. To explain circuits of information, their intended uses, conditions that information must meet. en_US
dc.description.abstract Una assistència de qualitat requereix necessàriament professionals de la salut amb sòlids coneixements sobre els elements necessaris per al registre i recuperació de la informació clínica i l'obtenció d'informació sanitària. La finalitat de l'Àrea de Documentació com a part de l'assignatura de Comunicació pot resumir-se en aquests tres punts: - Adquirir coneixements sobre els processos de comunicació entre els professionals dins de l'acompliment de la seua activitat assistencial. - Conèixer l'organització sanitària per a comprendre les necessitats d'informació per a la correcta assistència dels pacients i l'estructura i organització dels documents clínics com a suport de la informació generada durant l'assistència a aquests. - La necessitat d'utilitzar informació sanitària i assistencial per a la recerca i la gestió, fa necessari el coneixement dels principals processos i eines utilitzats en el tractament de la informació i en el control de la terminologia mèdica. Per tant, els objectius que es persegueixen en la docència de Documentació Clínica són els següents: - Familiaritzar l'estudiant de medicina amb el seu futur professional i amb una de les eines d'ús més freqüent pel metge: la informació. - Presentar la informació com una eina per al metge, no com un impediment a la realització de les seues tasques. - Instruir en el maneig de la informació perquè l'estudiant siga capaç de: saber com es fa una determinada tasca; fer-ho bé; fer-ho ràpid. - Donar a conèixer els circuits de la informació, els seus usos previstos, les condicions que ha de complir la informació. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject documentación médica es_ES
dc.subject organización sanitaria es_ES
dc.subject terminología médica es_ES
dc.subject información sanitaria y asistencial es_ES
dc.title Documentació mèdica: Comunicació (Grau Medicina) es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS MÉDICAS es_ES
dc.interactivitytype mixed es_ES
dc.learningresourcetype slide es_ES
dc.interactivitylevel high es_ES

View       (21.69Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics