[Capítols i rituals de la Confraria de la Sagrada Verge Maria de la Seu de València]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Capítols i rituals de la Confraria de la Sagrada Verge Maria de la Seu de València]

DSpace Repository

[Capítols i rituals de la Confraria de la Sagrada Verge Maria de la Seu de València]

Show full item record

     Cofradía de Nuestra Señora de la Seo (València, Comunitat Valenciana)
Unknown author
This document is a manuscritoDate[entre 1500 i 1525]Lugar: Espanya València

Lengua: lalat cat
Descripción física: 41 f. : il. ; 260 x 180 mm enquadernació 275 x 190 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: Manuscrit que va pertànyer a la Confraria de la Sagrada Verge Maria de la Seu de València i que transcriu els capítols de la susdita confraria, escrit en dos moments diferents (començaments del segle XVI i segona meitat d'aquesta centúria). Així mateix, transcriu els rituals d'ingrés, de l'ofici de difunts i, finalment, les fórmules de confessió i absolució. El f. 7v presenta raspat el text corresponent al responsori: "Felix namque es sacra virgo Maria ... Christus, Deus noster". Als fulls 8r-10r s'incorporà, a posteriori, el text "Exortació per a la ingressió dels que entren confrares"Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0902
Olim 902
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0902 http://hdl.handle.net/10550/32906
Colección: Manuscrits
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + iii (paper antic) + 41 (f. 40v i 41rv en blanc) + iiii (paper antic) + i (pergamí actual) ; foliació original en números romans amb errors (f. I-VII, IX-XXXVII) ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a línia tirada a 13 línies (f. 2r)
Escriptura: Gòtica textual rodona
Decoració: Caplletres en tintes de color vermell i blau, algunes d'elles filigranades; altres decordades (f. 1r) i al f. 12 caplletra miniada (V) amb la coronació de la Mare de Déu. Rúbrique escrites amb tinta vermella
Música: Conté notació musical (f. 23v-26r)
Enquadernació: Pell sobre fusta d'estil renaixentista
Origen: Escrit probablement a València en dues èpoques, en el primer quart del segle XVI (f. 1-7, 12-40) i l'altra a la segona meitat d'aquesta centúria (f. 8-11)
Signatura anterior: Olim 902
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 902
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver, novembre 2013

Contiene: 1. f. 1r-6v: [Capítols de la confraria]: "[rúbr.] "Aquells que volen ésser confrares d[e] la loable Co[n]fraria d[e] l[a] Sagrada Verge Maria de la Seu de Valèntia són tenguts a observar los capítols següents. [text] Primerament tot prevere q[u]i novellament entrarà en la Confraria de la Sagrada Verge Maria ... e que si alguna cosa deurà a la dita co[n]fraria que sia destret de pagar"2. f. 6v-7v: [Ritual d'ingrés en la confraria] "[text] Ad recipiendu[m] co[n]fratres Confratrie Sancte Marie Virginis, anteq[uam] recipiantur, legantur eis capitula sup[ra]scripta ... "3. f. 8r-10r: [Exhortació per a l'ingrés en la confraria]: "[rúbr.] Exortació per a la ingressió dels que entre[n] confrares. [text] La vostra bona devoció és entrar confrare de esta sancta e loable confraria ... [text] y que fareu tot allò que un bon confrare deu fer"4. f. 10v -13v: [Ritual d'ingrés en la confraria, continuació] "[text] ... Felix valde es sacra Virgo Maria ... cu[m] quo letus appareas ante tribunal Christi. Ame[n]"5. f. 13v-38r: [Officium pro defunctis] "[text] Item quando confratres et confratria cu[m] processione exeunt de Sede pro eundo ad domu[m] confratris deffuncti ... Absolve. [rúbr.] Ut supra"6. f. 38r-40r: [Fórmula de confessió i absolució] "[rúbr.] Forma confessionis que fit priori confratrie vel substituto per eum pro defectibus confratrum dicendo: [text] Yo peccador o peccadora ... Et sitis absoluti ex parte Dei [et] mei. In nomine P[at]ris et Filii et Spiritus S[an]cti. Amen"

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/32906
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics