Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis

DSpace Repository

Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis

Show full item record

     Aristòtil, 384-322 aC
Bruni, Leonardo, 1369-1444, trad; Aristòtil, 384-322 aC. Oeconomica. Llatí; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1440 i 1460]Otros títulos: Politica. Llatí
Lugar: Itàlia

Lengua: lalat grc
Descripción física: 154 f. : il. ; 345 x 240 mm enquadernació 360 x 255 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu la versió llatina de la "Politica" i "Œconomica" d'Aristòtil traduïda per Leonardo Bruni. Al començament del manuscrit hom troba una epístola del traductor dirigida al rei Alfons el Magnànim, datada a Florència el dia quatre de març (f. 2v). Tot atenent el manuscrit escurialenc RBME O-II-1, aquesta és una epístola de resposta a una anterior del reiFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0293
Olim 389
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0293 http://hdl.handle.net/10550/27420
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: De la Biblioteca del Duque de Calabria; "De la Librería de San Miguel de los Reyes" (Litera A. Plu. 2 n.8)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 3r)
Col·lació: Vitel·la, f. iii (pergamí actual) + 254 + i (pergamí antic) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 10 fulls ; numeració moderna a llapis
Composició: Escrit a línia tirada a 28 línies
Escriptura: Humanística antiqua
Decoració: En el full 3r orla lateral amb "bianchi girari", en el marge inferior dos àngels sostenen l'espai destinat a l'escut d'armes del propietari que, en aquesta ocasió, han estat esborrades. Al començament dels diversos llibres, hom utilitza caplletres decorades amb "bianchi girari" en or i colors
Enquadernació: Restaurada en 1973. Pell llaurada, sobre fusta. Manquen els fermalls
Origen: Escrit a Itàlia, probablement a Florència, i datat entre 1440 i 1460
Signatura anterior: Ms. 389
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 293
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-2v: [Epistola] "[text] Serenissimo atq[ue] gloriosissimo principi d[omi]no Alfonso regi Aragonu[m] Sicilie citra et ultra farum, [et cætera]. Iam pridem serenissime rex insignem prestantiam mirabilium virtutum tuarum ... nescit paucis esse conte[n]ta. Vale decus seculi nostri Florentie die quarta martii. Devotus V. R. culminis Leonardus Aretinus"2. f. 3r-4r: "[rúbr.] Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis prefatio. [text] Inter moralis discipline precepta quibus humana vita instituitur et docetur ... cognitione[m] et q[ui]de[m] nec[essar]io[rum] ad vita[m] suscepturos"3. f. 4r-16v: "[rúbr.] Politicorum Aristotelis liber primus incipit feliciter. [text] Quoniam videmus omnem civitatem esse societatem ... illa discutiamus que tradita sunt de optimo civitatis gradu"4. f. 16v-37v: [Liber secundus] "[text] Quoniam proposuimus considerationem facere de civili societate ... principales sunt de aliquibus scripte in hunc modum cognovisse sufficiat"5. f. 37v-58v: [Liber tertius] "[text] Qui de re publica considerat que sit una queq[ue] ... Na[m] necesse e[st] de illa convenientem considerationem facere"6. f. 58v-78v: [Liber quartus] "[text] In cuntis artibus et scientiis que no[n] circa partem sed circa genus ... quecunq[ue] partim ex omnibus partim ex quibusdam"7. f. 78v-104v: [Liber quintus] "[text] De aliis quidem omnib[us] de quibus dicere proposuimus ... una sit mutationis assignat Socrates"8. f. 104v-114v: [Liber sextus] "[text] Quod igitur sunt differentie et quales eius q[uo]d deliberandi habet potestate[m] ... De magistratibus ergo ut in figura fere dictum est omnibus"9. f. 115r-137r: [Liber septimus] "[text] De optima re publica querere recte volenti necessarium est ... nu[n]c fit in pl[ur]imis civitatib[us] tertio qualem ha[n]c esse curam oportet"10. f. 137r-145v: [Liber octavus] "[text] Quod igitur a legis positore maxime utendum sit circa disciplinam ... su[n]t in doct[r]ina facie[n]de medium possibile ac decens. [rúbr.] Politicorum Aristotelis liber utlimus explicit"11. f. 146r-146v: [Economicorum praefatio] "[text] Preciosa sunt interdum parvi corpo[r]is ... Nunc ad tex[tum] Aristotelis veniamus"12. f. 146v-150r: [Economicorum liber primus] "[text] Res familiaris et res publica inter se differunt ... Sic enim p[ar]ata no[n] requirent[ur]"13. f. 150r-154r: [Economicorum liber secundus] "[text] Probam mulierem omnibus q[ue] sunt intus dominari oportet curaq[ue] habere ... multum etiam ad uxorem et filios et parentes. Finis libri"
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 9Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 356Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 359Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1974Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 181De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 32Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 108Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 198Kristeller, IV t. II 652(b

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/27420
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics