Adopció de la innovació per part des docents de Ciències de la Salut de la Universitat de València respecte al projecte OCW
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Adopció de la innovació per part des docents de Ciències de la Salut de la Universitat de València respecte al projecte OCW

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

Adopció de la innovació per part des docents de Ciències de la Salut de la Universitat de València respecte al projecte OCW

Show simple item record

dc.contributor.advisor González Teruel, Aurora
dc.contributor.advisor Abad García, María Francisca
dc.contributor.author Margaix Fontestad, Lourdes
dc.contributor.other Departament de Història de la Ciència i Documentació es_ES
dc.date.accessioned 2013-03-20T08:29:57Z
dc.date.available 2013-03-21T07:10:03Z
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 12-03-2013 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/26370
dc.description.abstract The University of Valencia joined in late 2008 at the initiative Open Course Ware (OCW), a publishing project consists of a large-scale repository of open educational resources in higher education, developed by the Massachusetts Institute of Technology and has spread to several universities around the world. The OCW is one of several educational innovation projects promoted by the University of Valencia in order to encourage the teaching-learning process, focusing it on the students, as one of the foundations on which the European Higher Education Area. Despite being an ambitious and prestigious to date, the involvement of teachers in the project is rather scarce. The objective of this research was to determine the motives of the use of this initiative by the teachers of the University of Valencia since the adoption of an innovation is a complex process in which different factors are involve. To understand this phenomenon has been considered the Theory of Diffusion of Innovations as a theoretical framework and a qualitative study was conducted through semi-structured interviews to faculty of Health Sciences at the University of Valencia to know their attitudes and views on the Open movement and specifically the OCW initiative, as well as strategies that can facilitate their implementation. After analyzing the results, the lines of work that would help increase the adoption of that initiative are: marketing, skills training, awareness of open access materials, intellectual property and motivation. en_US
dc.description.abstract La Universitat de València es va adherir a finals del 2008 a la iniciativa Open Course Ware (OCW), que és un projecte editorial a gran escala format per un repositori obert de recursos educatius d’educació superior, desenvolupat pel Massachusetts Institute of Technology i que s’ha estès a diverses universitats arreu del món. L’OCW és un dels diferents projectes d’innovació educativa que impulsa la Universitat de València per tal d’afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge, centrant-lo en l’alumnat, com a un dels pilars fonamentals en que es basa l’Espai Europeu d’Educació Superior. Malgrat ser un projecte ambiciós i de reconegut prestigi, a hores d’ara, la implicació dels docents en el projecte és més bé escassa. L’objectiu d’aquesta investigació ha sigut conèixer el motius de l’ús d’aquesta iniciativa per part dels docents de la Universitat de València donat que l’adopció d’una innovació és un procés complex en el que intervenen diferents factors. Per a entendre aquest fenomen s’ha considerat la Teoria de la Difusió de les Innovacions com a marc teòric de referència i s’ha realitzat un estudi qualitatiu a través de la realització d’entrevistes semi-estructurades al professorat de les titulacions en Ciències de la Salut de la Universitat de València per a conèixer les seues actituds i opinions respecte al moviment Open i concretament, a la iniciativa OCW, així com les estratègies que poden facilitar la seua implantació. Després de l’anàlisi de resultats, les línies de treball que facilitarien l’augment de l’adopció de la citada iniciativa serien: màrqueting, formació en habilitats, sensibilització sobre materials d’accés obert, treball de la propietat intel•lectual i motivació. es_ES
dc.format.extent 237 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject professorat es_ES
dc.subject comportament informacional es_ES
dc.subject accés obert es_ES
dc.subject actituds es_ES
dc.subject opencourseware es_ES
dc.subject adopció de les innovacions es_ES
dc.subject Universitat de València es_ES
dc.title Adopció de la innovació per part des docents de Ciències de la Salut de la Universitat de València respecte al projecte OCW es_ES
dc.type doctoral thesis es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (5.069Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics