[P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias]

DSpace Repository

[P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Anglaterra Oxford ca
dc.creator Innocenci V, papa, ca. 1225-1276 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T21:52:37Z
dc.date.available 2017-11-23T21:52:37Z
dc.date.created [posterior a 1276] ca
dc.date.issued [posterior a 1276] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0591 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/25777
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 4r) ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. iii (paper) + 108 + iii (paper) ; foliació original i moderna a llapis ; numeració de quaderns del I-VI. Els fulls de guarda són del segle XVI ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 51 línies ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies i posteriors. Als f. 1r-2v, 107v i 108r nombroses anotacions de lectura, algunes d'elles il·legibles ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades en blau i vermell, calderons també en blau i vermell. En el primer quadern titolets indicant el llibre primer amb tinta de color vermell ca
dc.description Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el nom de l'autor, el títol "Petrus de Tarantasio sup[er] primo Sententiarum" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Relligat al segle XVI tot atenent l'anotació que es llegeix parcialment al f. 108r ca
dc.description Origen: Escrit probablement a Òxford amb posterioritat a 1276, encara que al f. 4r hom llegeix al marge superior esquerre una rúbrica, el tenor de la qual fa al·lusió a la Universitat d'Òxford i a l'any 1350: "[......i] s[u]p[er] p[rimu]m S[ente]n[t]ia[rum] factus a[n]no d[omi]ni Mº3ºLº [.] in Oxoniense studio" ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 434 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 591 ca
dc.description En el f. 2v: "Primus Petri de Tarantasia sup[er] S[e]n[tent]ias ordinis fr[atr]u[m] p[re]dicato[rum]" ca
dc.description En el marge dret del f. 4r es pot llegir la següent rúbrica: "P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu el comentari que Petrus de Tarentasia (Papa Innocenci V) féu al "librum Sententiarum Petri Lombardi", en aquest cas, el manuscrit ens proporciona el comentari al llibre I de les Sentències ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 4r-6r: [Proœmium] "[text] Nonquid [sic] nosti ordinem celi [et] pones r[ati]onem eius in terra? Nonq[u]id [sic] elevabis in nebula voce[m] tuam [et] impetus aquarum op[er]iet te? Job XXXVIII. V[er]ba ista sunt D[omi]ni ad b[eatu]m Job ... ; [f. 4v] et impetu aq[u]a[rum] op[er]i p[er] fidei devot[i]one[m] valeam[us] d[omi]no p[re]stante eni[m] Ih[es]u Chr[ist]o [et] c[etera]. [Quaestio unica de scientia theologiae] Ad evidencia[m] doct[r]ine seq[ue]ntis q[ue]runt[ur] hic sex ... [f. 6r] n[on] de admi[n]ic[ul]ante [et] adiuvante" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 6r: [Prologus] "[text] Cupientes. Mag[iste]r lib[r]o suo p[re]mittit ...Tercio solvit ob[iecti]o[ne]m [contr]ariam s[ed] dicet aliq[u]is" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 6r-107v: [Distinctio I, quaestio I] "[text] Hic que[runtur] p[rim]o de usu, ta[m]q[u]a[m] via, s[ecund]o de fruitio[n]e tamq[u]a[m] t[erm]i[n]o vie ... ; [Distinctio XLVIII, quaestio III] s[ecundum] q[uod] g[e]n[u]s hu[m]anu[m] redemptu[m] e[st] p[re]stante eode[m] rede[m]ptore q[u]i e[st] b[e]n[e]dict[us] in s[e]c[u]la. Amen. Explicit liber p[r]imus Sententia[rum]. Deo gr[ati]as" ca
dc.format.extent 108 f. : il. ; 293 x 204 mm enquadernació 302 x 215 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 261 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 187 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 518 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2253 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2095 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri Lombardi, collegit, disposuit, edidit ... 2 v., Herbipoli (Würzburg: apud Ferdinandum Schöningh bibliopolam, 1947, v. 1, n. 690, I- IV ca
dc.relation.isreferencedby Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 798 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Pere Lombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV ca
dc.title [P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias] la
dc.title.alternative In Sententias I-IV Petri Lombardi. Liber 1 ca
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0591/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0591/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria ; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu.5. n 11) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21904625 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0591 ca
dc.identifier.local Olim 434 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics