[P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias]

DSpace Repository

[P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias]

Show full item record

     Innocenci V, papa, ca. 1225-1276
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[posterior a 1276]Otros títulos: In Sententias I-IV Petri Lombardi. Liber 1
Lugar: Anglaterra Oxford

Lengua: la
Descripción física: 108 f. : il. ; 293 x 204 mm enquadernació 302 x 215 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu el comentari que Petrus de Tarentasia (Papa Innocenci V) féu al "librum Sententiarum Petri Lombardi", en aquest cas, el manuscrit ens proporciona el comentari al llibre I de les Sentències
Materia: Pere Lombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0591
Olim 434
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0591 http://hdl.handle.net/10550/25777
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: De la Biblioteca del Duque de Calabria ; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu.5. n 11)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol obtingut de la rúbrica (f. 4r)
Col·lació: Pergamí, f. iii (paper) + 108 + iii (paper) ; foliació original i moderna a llapis ; numeració de quaderns del I-VI. Els fulls de guarda són del segle XVI
Composició: Escrit a dues columnes a 51 línies
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies i posteriors. Als f. 1r-2v, 107v i 108r nombroses anotacions de lectura, algunes d'elles il·legibles
Decoració: Caplletres decorades en blau i vermell, calderons també en blau i vermell. En el primer quadern titolets indicant el llibre primer amb tinta de color vermell
Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el nom de l'autor, el títol "Petrus de Tarantasio sup[er] primo Sententiarum" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Relligat al segle XVI tot atenent l'anotació que es llegeix parcialment al f. 108r
Origen: Escrit probablement a Òxford amb posterioritat a 1276, encara que al f. 4r hom llegeix al marge superior esquerre una rúbrica, el tenor de la qual fa al·lusió a la Universitat d'Òxford i a l'any 1350: "[......i] s[u]p[er] p[rimu]m S[ente]n[t]ia[rum] factus a[n]no d[omi]ni Mº3ºLº [.] in Oxoniense studio"
Signatura anterior: Ms. 434
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 591
En el f. 2v: "Primus Petri de Tarantasia sup[er] S[e]n[tent]ias ordinis fr[atr]u[m] p[re]dicato[rum]"
En el marge dret del f. 4r es pot llegir la següent rúbrica: "P[r]imus Petri de Tarantasia sup[er] Sentencias"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 4r-6r: [Proœmium] "[text] Nonquid [sic] nosti ordinem celi [et] pones r[ati]onem eius in terra? Nonq[u]id [sic] elevabis in nebula voce[m] tuam [et] impetus aquarum op[er]iet te? Job XXXVIII. V[er]ba ista sunt D[omi]ni ad b[eatu]m Job ... ; [f. 4v] et impetu aq[u]a[rum] op[er]i p[er] fidei devot[i]one[m] valeam[us] d[omi]no p[re]stante eni[m] Ih[es]u Chr[ist]o [et] c[etera]. [Quaestio unica de scientia theologiae] Ad evidencia[m] doct[r]ine seq[ue]ntis q[ue]runt[ur] hic sex ... [f. 6r] n[on] de admi[n]ic[ul]ante [et] adiuvante"2. f. 6r: [Prologus] "[text] Cupientes. Mag[iste]r lib[r]o suo p[re]mittit ...Tercio solvit ob[iecti]o[ne]m [contr]ariam s[ed] dicet aliq[u]is"3. f. 6r-107v: [Distinctio I, quaestio I] "[text] Hic que[runtur] p[rim]o de usu, ta[m]q[u]a[m] via, s[ecund]o de fruitio[n]e tamq[u]a[m] t[erm]i[n]o vie ... ; [Distinctio XLVIII, quaestio III] s[ecundum] q[uod] g[e]n[u]s hu[m]anu[m] redemptu[m] e[st] p[re]stante eode[m] rede[m]ptore q[u]i e[st] b[e]n[e]dict[us] in s[e]c[u]la. Amen. Explicit liber p[r]imus Sententia[rum]. Deo gr[ati]as"
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 261Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 187Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 518Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2253Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2095Stegmüller, Fridericus, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri Lombardi, collegit, disposuit, edidit ... 2 v., Herbipoli (Würzburg: apud Ferdinandum Schöningh bibliopolam, 1947, v. 1, n. 690, I- IVBohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 798

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/25777
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics