Joachim De concordia novi et veteris testamenti
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Joachim De concordia novi et veteris testamenti

DSpace Repository

Joachim De concordia novi et veteris testamenti

Show full item record

     Joaquim, de Fiore, 1130-1202
Joaquim, de Fiore, 1130-1202. De provincialibus presagiis; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1375 i 1400]Otros títulos: Concordia novi ac veteris testamenti
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 127 f. : il. ; 405 x 280 mm enquadernació 420 x 295 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu les obres "Concordia novi ac veteris testamenti" i "De provincialibus presagiis" de Joquim de FioreFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0694
Olim 379
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0694 http://hdl.handle.net/10550/24277
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 5. n. 20)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 1r)
Col·lació: Pergami, f. i (pergamí actual) + 127 + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada dotze fulls
Composició: Escrit a 2 columnes amb número de línies variables
Escriptura: Gòtica bastarda, realitzada almenys per dos copistes. Notes marginals de lectura i d'altres amb el contingut de les rúbriques
Decoració: Encapçala l'obra una bella miniatura, sobre fons daurat, representant a l'autor, que era abat, agenollat davant de l'aparició d'un àngel, que ostenta una espècie de ceptre acabat per flor de lis. Caplletra miniada en or i colors, i les restants inicials i els calderones en blava i roig; títols en roig
Enquadernació: Pell llaurat, sobre fusta; mancat de fermalls, i amb escut daurat del Duc de Calabria. Restaurada en 1972
Origen: Escrit probablement a França, en el últim quart del segle XIV
Signatura anterior: Ms. 379
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 694
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-2v: [Prefatio] "[rúbr.] Incipit liber Joachim De concordia n[o]v[i] et veteris testamenti. [text] Quia labentis ac p[er]it[ur]i s[e]c[u]li p[er]urg[er]e ruina[m] sc[ri]pta[m] ... q[u]i h[oc] op[us] leg[er]e dignu[m] dux[er]it agnoscat"2. f. 2v: [Tabula libri] "[rúbr.] Q[u]ot [et] q[ue] su[n]t illa de quib[us t[r]actat[ur] in h[oc] libro"3. f. 3r-7v: "[rúbr.] P[rimus] li[ber] [Con]cordie novi ac vet[er]is testamenti abbat[is] Joachim. [text] Non h[abe]ntib[us] i[n] h[oc] mu[n]do ... [et] pe[n]nato[rum] aerios imitari volat[us]. [rúbr.] Explic[i]t lib[er] p[rimus]"4. f. 7v- 27r: "[rúbr.] Incip[i]t IIus. [text] Prim[us] h[om]o ut ait ap[osto]l[us] de t[er]ra t[er]renus ... q[u]i fec[i]t h[ec] et dispo[n]it s[ecundu]m [con]si[liu]m votis sue. [rúbr.] Explicit liber 2"5. f. 27r-42v "[rúbr.] Incip[it] 3. [text] Tractaruri de 7 sinagc[u]lis [sic]... ut sequat[ur] s[a]bba[tu]m req[u]iet[i]onis. Explic[i]t lib[er] IIIus"6. f. 42v-59v: "[rúbr.] Incip[i]t lib[er] quartus. [text] Post i[n]icia p[r]imi libri q[u]i in fundame[n]to hui[us] op[er]is iactat[us] e[st] ... sup[er] q[u]a[m] credi p[otes]t univ[er]sa vastabit. [rúbr.] Explic[i]t lib[er] quart[us]"7. f. 59v-116v: "[rúbr.] Incip[i]t q[u]intus. [text] Quatuor [con]cordia[rum] libri q[u]os hucus[que] digessimus ... qui t[un]c eru[n]t ad regna celestia p[er]venire. Amen. Explicit lib[er] [Con]cordie novi ac vet[er]is test[ament]i"8. f. 116v-127r: "[rúbr.] Joachim de provincialib[us] presagiis. Ordinamentum modern[m] no[n] sequtus est. Joachim quoniam successib[us] t[em]po[r]um res mutantur. [rúbr.] Regio romana ... [text] Principiu[m] Amalech ge[n]tiu[m] ad extremu[m] ip[s]i p[ro]de[n]tur. Amalechite ro[m]anos ydolatras p[re]figura[n]t ... quo laboriosius in t[em]p[o]ris ei[us] eru[m]pnosi malicia fluctuaru[n]t. [rúbr.] Explicit p[ro]vinciale cu[m] ei[us] p[re]sagiis Joachim"
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 187Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 115, 116Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 448 i 449Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1205De Marinis, t. I p. 145. II, 77-78Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 119Troncarelli, Fabio, Il ricordo del futuro: Gioaccino de Fiore e il Gioachismo a traverso la storia, p. 292-293

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/24277
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics