Aristotelis philosophi Ethicorum ... [etc
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Aristotelis philosophi Ethicorum ... [etc

DSpace Repository

Aristotelis philosophi Ethicorum ... [etc

Show full item record

     Aristòtil, 384-322 aC
Aristòtil, 384-322 aC. Ethica ad Nicomachum. Llatí; Aristòtil, 384-322 aC. Politica. Llatí; Aristòtil, 384-322 aC. Oeconomica. Llatí; Bruni, Leonardo, 1369-1444. Commentarium super librum Economicorum Aristotelis; Bruni, Leonardo, 1369-1444. Isagogicon moralis disciplinae; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[ca. 1470]Otros títulos: Seleccions. Llatí
Lugar: Itàlia Florència

Lengua: lalat grc
Descripción física: 233 f. : il. ; 356 x 246 mm enquadernació 370 x 269 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu les obres de Aristòtil "Ethica ad Nicomachum", "Politica" i "Oeconomica" en versío llatina de Leonardo Bruni, i d'aquest mateix, el comentari a l'"Econòmica" i finalment l'obra "Isagogicon moralis disciplinae". Entre l'Ètica i la Política s'inclouen tres epístoles adreçades al rei Alfons el Magnànim. El pròleg del començament restà inconclúsFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0388
Olim 828
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0388 http://hdl.handle.net/10550/23136
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Colección del Cardenal de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes"
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 6r)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) i (full de guarda original) + 233 (en blanc els f. 3-5, 209 i 223) + i (pergamí actual) ; numeració moderna a llapis ; reclams verticals cada 10 fulls i en dos ocasions cada 8 f. (f. 86-101, 202-217)
Composició: Escrit a línia tirada a 32 línies
Escriptura: Humanística antiqua
Decoració: Ornamentació humanística. En el primer full del text (f. 6r) una ampla franja en què els elements ornamentals són "putti", canelobres, trofeus, garlandes, etc., amb l'escut reial de Nàpols tipus 12 (De Marinis) al marge inferior, dins d'una garlanda sostinguda per dos "putti". En l'interior d'una gran inicial "O" apareix una miniatura, que es creu que és el retrat del traductor Leonardo Bruni D'Arezzo. Vint-i-cinc caplletres historiades o d'adorn, en les que apareixen repetits els lemes "Bien finir", "Sustinere", "Bien elir", "Remedar es furza", "Arboresser extremos". En el títol d'inici de l'obra alternen les línies en or i blau. Els "incipit" i els "explicit" en tinta roja
Enquadernació: Del segle XV restaurada en 1982, pell amb adorns daurats, sobre fusta; faltat de gafets i amb cantells daurats
Origen: Escrit a Florència al voltant de 1470 (De Marinis)
Signatura anterior: Ms. 828
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 388
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-2v: [Praefatio] "[text] Ignorantem vero ista aggredi ... nec voluptatem [et] dolorem intelligat. Insuper cum ali ..."2. f. 3-5: [en blanc3. f. 6r-14v: "[rúbr.] Aristotelis philosophi praestantiss[im]i Ethicorum ad Nicomachum filium liber primus a Leonardo Aretino e graeco in latinum traductus. [text] Omnis ars omnisq[ue] doctrina similiter ... vero eos qui laudabiles sunt virtutes appellamus. [rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi ad Nicomacum liber primus finit"4. f. 14v-21r: "[rúbr.] Incipit secundus ; [f. 15r: text] Cum vero duplex sit virtus alia intellectiua alia moralis ... sic enim facillime medium adipiscemur. [rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi ad Nicomacum filium Ethicorum liber secu[n]dus finit"5. f. 21r-31r: "[rúbr.] Incipit tertius feliciter. [text] Igitur cum virtus circa affectus versetur [et] actus ... At de temperantia hæc dicta sufficiant. [rúbr.] Aristotelis philosophi Ethicorum ad Nicomacum filiu[m] liber tertius finit"6. f. 31r-40r: "[rúbr.] Incipit quartus feliciter. [text] De liberalitate deinceps dicamus ... Ostendemus autem de illa postea num de iustitia dicamus"7. f. 40v-50r: "[rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi Ethicorum ad Nicomachum filium liber quintus incipit feliciter. [text] De iustitia [et] iniustitia considerandum est ... ; [f. 49v: text] ac aliis moralibus virtutibus determinatum sit in hunc modum ; [f. 50r: rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi Ethicorum ad Nicomachum filium liber quintus finit"8. f. 50r-56r: "[rúbr.] Sextus feliciter incipit. [text] Quoniam prius diximus medium esse recipiendum ... q[ui]a disponit de o[mn]ibus quæ fiu[n]t in civitate. [rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi Ethicorum ad Nicomacum filium liber sextus finit"9. f. 56r-66r: "[rúbr.] Incipit septimus feliciter ; [f. 56v: text] Post hæc dicendum est alio sumpto principio ... Reliquum est ut de amicicia dicamus. [rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi Ethicorum ad Nicomacum liber septimus finit"10. f. 66r-75r: "[rúbr.] Incipit octavus foeliciter. [text] Post hæc consequens erit de amicicia tractare ... ; [f. 74v: text] de his igitur eactenus dictum sit ; [f. 75r: rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi Ethicorum ad Nicomacum filium liber octavus"11. f. 75r-83r: "[rúbr.] Incipit liber nonus feliciter. [text] In cunctis autem dissimilium specieru[m] amiciciis proportio adæquat... ; [f. 82v: text] Nunc de voluptatib[us] erit dicendum ; [f. 83r: rúbr.] Aristotelis philosophi praestantissimi Ethicorum ad Nicomachum filium liber nonus finit"12. f. 83r-91v: "[rúbr.] Decimus et ultimus feliciter incipit. [text] Sequitur fortasse nuc ut de voluptate transigamus ... res publica constituta sit [et] quibus legibus [et] moribus"13. f. 92r: "[rúbr.] Epistola Alfonsi regis ad Leonardum Aretinum incipit. [text] Alfonsus rex plurimam salutem dicit Leonardo oratori ... nec patere tam honesto desiderio me diutius afficci. Vale"14. f. 92r-92v: "[rúbr.] Epistola Leonardi Aretini ad Alfonsum regem. [text] Alfonso regi gloriossimo Leonardus plurimam salute[m] ... ac destinatu[m] munus tuæ sublimitati indicare dignatus est. Vale diu feliciter seculi nostri decus"15. f. 92v-94r: "[rúbr.] Epistola Leonardi Aretini ad Alfonsum regem. [text] Alfonso regi gloriossimo Leonardus salute[m]. Iam pridem serenissime rex ... Devotio enim summa nescit paucis esse contenta. Vale decus seculi nostri"16. f. 94r-95r: [Politicorum praefatio] "[text] In[t]e[r] moralis discipline præcepta ... [et] quidem necessariarum ad vitam suscepturos"17. f. 95v: [en blanc18. f. 96r-105r: [Politicorum liber primus] "[text] Qu[o]n[i]a[m] v[i]d[e]m[u]s omnem civitate[m] esse societatem quandam ... quæ tradita sunt de optimo civitatis statu"19. f. 105r-121r: "[rúbr.] Politicorum Aristotelis philosophi praestantissimi liber secundus incipit. [text] Quoniam proposuimus considerationem fac[er]e de civili societate ... [et] de his que sunt ab aliquib[us] scripte in hu[n]c modum cognovisse sufficiat. [rúbr.] Politicorum Aristotelis philosophi praesta[n]tissimi liber secundus explicit"20. f. 121r-137r: "[rúbr.] Eiusdem tertius feliciter incipit. [text] Qui de republica considerat quæ sit unaquæq[ue] [et] qualis ... Nam necesse est de illa convenientem considerationem facere. [rúbr.] Politicorum Aristotelis liber tertius explicit"21. f. 137r-152r: "[rúbr.] Eiusdem quartus feliciter incipit. [text] In cunctis artibus [et] scientiis quæ non circa partem ... quæcu[m]q[ue] partim ex omnib[us] partim ex quibusdam. [rúbr.] Politicorum Aristotelis philosophi praestantissimi liber quartus explicit"22. f. 152r-171r: "[rúbr.] Eiusdem quintus feliciter incipit. [text] De allis quidem omnibus de quibus dic[er]e proposuimus fere dictum est ... mutationes assignat Socrates. [rúbr.] Politicorum Aristotelis philosophi praestantissimi liber quintus explicit"23. f. 171r-179r: "[rúbr.] Eiusdem sextus feliciter incipit. [text] Quot igitur sint differentiæ ... ; [f. 178v: text] ut in figura fere dictum est omnibus ; [179r: rúbr.] Politicorum Aristotelis liber sextus explicit"24. f. 179r-195v: "[rúbr.] Eiusdem septimus incipit. [text] De optima republica recte quærere vole[n]ti ... Tertio quale[m] hanc esse curam oportet. [rúbr.] Politicorum Aristotelis philosophi praestantissimi liber septimus explicit"25. f. 195v-202r: "[rúbr.] Eiusdem octavus [et] ultimus incipit. [text] Quod igitur a legis positore maxime intendendum sit ... su[n]t in doctrina faciendæ medium possibile ac decens"26. f. 202r-202v: [Economicorum praefatio] "[text] Pretiosa sunt interdum parvi corporis ... Nunc ad tex[tum] Aristotelis veniamus"27. f. 203r-205v: "[rúbr.] Economicorum Aristotelis philosophi praesta[n]tissimi liber primus a Leonardo Aretino in latinum conversus feliciter incipit. [text] Res familiaris et res publica inter se diffierunt ... Sic enim parata non requirentur. [rúbr.] Economicorum Aristotelis liber primus explicit"28. f. 205v-208v: "[rúbr.] Eiusdem secundus [et] ultimus explicit [sic]. [text] Probam mulierem omnibus quae sunt intus dominari oportet ... multu[m] etiam ad uxorem [et] filios [et] parentes. [rúbr.] Aristotelis Economicorum liber secundus et ultimus explicit"29. f. 209: [en blanc30. f. 210r-221r: "[rúbr.] Commentarium Leonardi Aretini super librum Economicorum Aristotelis. [text] Res familiaris et res publica inter se differunt ... [et] cætera huiscemodi dictum valet. [rúbr.] Leonardi Aretini comentum super librum Economicorum Aristotelis explicit"31. f. 221r-222v: [rúbr.] Eiusdem super secundum feliciter incipit. [text] Probam mulierem omnibus in rei familiaris ... referendo ad illud statim quod antececessit in littera. [rúbr.] Leonardi Aretini comentum super libru[m] Economicorum Aristotelis feliciter explicit"32. f. 223: [en blanc33. f. 224r-233v: "[rúbr.] Leonardi Aretini Isagogicum moralis disciplinae ad Galeotum feliciter íncipit. [text] Si ut vivendi Galeotte sic etiam bene vivendi cura nobis esset ...demus operam, ut boni simus nosque in virtutibus uti decet exerceamus. Vale mi Galeotte carissime. [rúbr.] Leonardi Aretini Isagogicum moralis disciplinae ad Galeottum feliciter explicit"
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 14Mazzatinti, Inventario dei manuscritti italiani de la Bibliotheche di Francia, p. LIXMazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 361Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 129, làm. IVDomínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1948, figs. 646-647Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 146De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 14-15, làm. 14-15Ruysschaert, "Minaturistes "Romains" à Naples" supplement t. I, p. 271De la Mare, "The Florentine Scribes of Cardinal Giovanni of Aragon", p. 271 apèndix I, n. 31Kristeller, IV, t. II, p. 656(aHaffner, Die Bibliothek des Kardinalis Giovanni d'Aragona, kat. 19, p. 259-271, làm. XV; figs. 27-29Haffner, "La colección Juan de Aragón", La Biblioteca Real de Nápoles... , p. 248
Exposiciones: Los Reyes Bibliófilos, 34, p. 63; La corona de Aragón en el Mediterráneo, 334; La corona d'Aragó, 168; La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 37; La Biblioteca Real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria, 1442-1550, 28; Princeses de terres llunyanes, p. 477

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/23136
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics