Laurentii Bonincontrii De ortu Regum Neapolitanorum
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Laurentii Bonincontrii De ortu Regum Neapolitanorum

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

Laurentii Bonincontrii De ortu Regum Neapolitanorum

Show simple item record

dc.contributor.author Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485, il ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Nàpols ca
dc.creator Buonincontro, Lorenzo, 1410-1500 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T10:07:30Z
dc.date.available 2017-11-23T10:07:30Z
dc.date.created [entre 1471 i 1481] ca
dc.date.issued [entre 1471 i 1481] en
dc.identifier.citation Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/21827
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 3r) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 237 (els f. 1, 2 i 236 i 237 en blanc) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada huit fulls ; el f. 237 és de paper amb filigrana "Alcoi" "Dn. JPB Gisbt." ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 36 línies ca
dc.description Escriptura: Humanistica antiqua. Notes marginals. En els fulls 147v, 148v, 149v, i 150v anotacions de mà posterior en el marge inferior dret tot indicant l'ordre de lectura del text ca
dc.description Decoració: Aquest còdex està decorat en quasi tots els seus fulls, fonamentalment en aquells que comencen cada un dels deu llibres que componen l'obra; la decoració és atribuïda a Gioacchino de Gigantibus (De Marinis, t. II p. 34). En el full tercera orla de "bianchi girari", a la part superior, l'ermini amb el lema "Probanda", en els laterals, aus, dues parelles de "putti", conills, un gos i una palometa, al medalló i en la inicial "A" miniatura d'un rei amb corona, ceptre i globus; a la part inferior escut de la casa d'Aragó a Nàpols, tipus 13 (De Marinis). En el full enfrontat al qual comença el text podem contemplar una orla rectangular formada per fulles de llorer, que emmarca uns filacteris, i una altra circular, també amb fulles de llorer, en la que es combinen els colors blau i verd; normalment, en este tipus d'orles que van enfrontades a l'inici del text solen inscriure's el títol i el nom de l'autor, cosa que no succeïx en aquest còdex. L'orla que rodeja el començament del text del primer llibre també està decorada amb "bianchi girari" (f. 5r); en ella apareixen aus, ànecs i dos conills, un corder, una palometa, i dos miniatures de reis, una en un medalló i altra en la inicial "R"; i tancant l'orla, ea la part inferior, l'escut real, tipus 10 (De Marinis). La majoria dels folis estan decorats amb una orla lateral de "bianchi girairi". També es troben miniatures que representen reis en la inicial "A" dels f. 7 i 8v; en la inicial "R" i el medalló del f. 29; al medalló del f. 50; en la inicial "T" i el medalló del f. 74; en la inicial "C" i el medalló del f. 102; en la inicial "O" i el medalló del f. 120; en la inicial "A" i el medalló del f. 141; en la inicial "A" i el medalló del f. 141; en la inicial "A" i el medalló del f. 170; en la inicial "S" i el medalló del f. 192; en la inicial "A" i el medalló del f. 216. Altres incials de menor grandària també orlades. En els títols dels llibres alternen les línies en or i blau; en roig estan els títols de capítols ca
dc.description Enquadernació: Del segle XV restaurada en 1973, pell sobre fusta llaurada en sec i talls daurats ca
dc.description Origen: Escrit entre 1471 i 1481 dades de l'activitat desenvolupada a Nàpols pel miniaturista (De Marinis) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 859 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 689 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu l'obra de Lorenzo Buonincontro "De ortu Regum Neapolitanorum" coneguda també com "Historia utriusque Siciliae" que narra la història dels reis de Nàpols amb la qual hom pretén legitimar els drets d'Alfons el Magnànim a la corona de Nàpols. L'obra està dedicada a Antonello Petrucci, qui formà part de la cancelleria reial ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 3r-4r: "[rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis De ortu Regum Neapolitanorum et rerum undique gestarum ad splendidissimum equitem Antonellum de Petrutiis, liber primus incipit. Prologus. [text] Ad dubitanti mihi, Antonelle eques ... Quod si videbitur Laurentio et te dignum cum amicis communicare poteris. Vale" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 5r-28r: "[rúbr.] Incipit Historia et primo descriptio Regni Neapolitani et iis qui in eo imperitabant adventus Roberti Guiscardi temporibus. Liber primus. [text] Regnum Neapolitanu[m] quod esse extremam Italie parte[m] ... moresque christianos in ea urbe introduxit ; [f. 28v: rúbr.] Laurentii Bonincontri minatensis De ortu Regum Neapolitanor[um] et rerum undique gestarum ad splendidissimum equitem Antonellum de Petrutiis liber primus explicit feliciter " ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 28v-49v: "[rúbr.] Prologus ; [f. 29r] Incipit eiusdem IIs Roggerii et Boamundi acta continens necnon felicissimam christianorum expeditione[m] Hierosolymarumque recuperationem et res undique gestas superioribus interiectas. [text] Roberti interitum varii in Regno Neapolitano potius ... eo minus dignitatis suæ rationem habere videbantur" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 50r-73v: "[rúbr.] Incipit liber tertius de Roggerio primo rege Regni Neapolitani et Guilielmo eius filio ac etiam de Federico Barbarossa et aliis undique gestis res gestas continens. [text] Roggerius i[n]tereea duplici imperio auctus animu[m] ad maiora erexerat ... Mortuus est Guilielmus Panhormi XXXVI ætatis anno, regnavit annis XXI. [rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis Historiarum, liber III finit" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 74r-101v: "[rúbr.] Incipit liber quartus Tancredi, Henrici Federicique res gestas continens res quae a christianis ducibus in Asia gestae continuantur.[text] Tacredus ha[n]c Guilielmi fratris ultimam voluntate[m] nulla ratione ferendam ratus ... [f. 101r: text] quod in archivo neapolitano est ; [101v: rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis Historiarum liber IIII finit" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 102r-119v: "[rúbr.] Incipit liber quintus Mamfredi res gestas et Caroli primi adventum in Regnum Neapolitanum necnon aliorum gesta connectens. [text] Curradus post Federici patris mortem a Guilielmo comite Holandae ... ; [f. 119r: text] qui sedit annis tribus, mensibus VIIII, diebus XXI ; [f. 119v: rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis Historiarum liber V finit" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 120r-140v: "[rúbr.] Incipit liber sextus eiusdem in quo Caroli res gestae Sicilae amissio et profectio eius in Africam, Italiae bella et aliarum partium continuantur et don Petri Aragonii in insulam adventus Corradiniq[ue] conflictus superioribus annectendo. [text] Oblati sunt Carolo post Manfredi mortem eius thesauri ... ; [f. 140r: text] Quæ res florentinos impulit ad pacem pisanis dandam ; [f: 140v: rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis Historiarum liber sextus finit" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 141r-169v: "[rúbr.] Incipit eiusdem septimus Caroli mortem et Roberti filii acta continens res que cum in Italia tum extra superioribus per sua tempora adnectendo. [text] Anno salutis CCC supra millesimum iubileum a Po[n]tifice Rome i[n] dictu[m] ... Recuperus miniatensis iuris pontificii [et] civillis peritissim[us] moritur. [rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis Historiaru[m] liber septimus finit" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 170r-191v: "[rúbr.] Incipit octavuus eiusdem andegaviensium res et Ioanne primae disensionemque pontificum continens et Ioannis mediolanensium praesulis mortem et Bernabonis vicecomitis, florentinorum, genuensium et venetor[um] patrum dissensionem et imp[e]r[at]orum ro[manorum] superioribus adnectendo. [text] Adoptione Loisii primi factio prima andegavensium ... Quo mense magna solis eclypsis visa q[u]alis nu[m]q[uam] a[n]tea fuerit. [rúbr.] Laurentii Bonincontri liber VIII finit" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 192r-215v: "[rúbr.] Incipit nonus eiusdem Lodovici andegavensis secundi Ladislaique res Urbani mortem Galeatii vicecomitis et florentinorum bellum continens resque undique gestas superioribus annectendo. [text] Superfuere ex Carolo Ladislaus et Ioanna qui a patre ... ; [f. 215r: text] comes ab imperatore palatinus cum quattuor aliis factus est. [rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis liber nonus finit Lodovici andgavensis secundi Ladislai que res Urbani mortem Galeatii vicecomitis et florentinorum bellum continens resque undique gestas adnectendo" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 216r-235v: "[rúbr.] Incipit decimus eiusdem Lodovici III andegavensis et Ioannae Afonsique Aragonii bellum Martinique pontificis et aliorum res Phlippique Mariae res superioribus adnectendo. [text] Anno gratiae XXº et CCCC supra milesimu[m] circa Iunii mensis initia ... illumq[ue] adoptavit Alfonsum regem Aragonie in filium adoptavit. [rúbr.] Laurentii Bonincontri miniatensis Historiarum liber X finit" ca
dc.format.extent 237 f. : il. ; 354 x 275 mm enquadernació 415 x 295 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 174 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 543 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 50 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 386 ca
dc.relation.isreferencedby Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, parte prima, facs. Im p. 535 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 257 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1967 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 176 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 34, làm. 38-41 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 105 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller IV t. II, 657(b ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 222-223, n. 174 ca
dc.title Laurentii Bonincontrii De ortu Regum Neapolitanorum la
dc.title.alternative Historia utriusque Siciliae ca
dc.title.alternative Historia Siculae ca
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0689/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0689/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca de Ferran d'Aragó; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" ("Lit. A Plu. 1, n.8") ca
dc.description.custevent Manuscrits del Duc de Calàbria, p. 34, 35 i 55; La biblioteca real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria 1442-1550, 18 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b1873473x ca
dc.identifier.local BH Ms. 0689 ca
dc.identifier.local Olim 859 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca
dc.identifier.url http://rodrigo.uv.es/uv_ms_0689 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics