Opera Senecae
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Opera Senecae

DSpace Repository

Opera Senecae

Show full item record

     Sèneca, Luci Anneu, ca. 4 aC-65 dC
Strozzi, Piero, fl. 1443-1486, cop; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[ca. 1487]Lugar: Itàlia Florència

Lengua: la
Descripción física: 258 f. : il. ; 251 x 155 mm enquadernació 410 x 290 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu una part considerable de les obres de Sèneca indexades en el f. 2v. Aquest manuscrit fou copiat per Piero StrozziFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0894
Olim 827
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0894 http://hdl.handle.net/10550/21033
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca de Alfonso, duque de Calabria; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B Plut. 5 n. 29)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de l'índex que hi ha al tondo (f. 2v)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 258 (els f. 1, 2r, 62, 170, 258v en blanc) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls ; alguns quaderns numerats acompanyant al reclams
Composició: Text a una columna (f. 3-169v) i a dos columnes (171r-258r). Escrit a línia tirada a 35 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Copiat per Piero Strozzi segons consta al colofó (f. 258r)
Decoració: Orla circular en or i colors, amb branques, flors, emblemes i escut del rei Fernando. En el f. 3r, preciosa orla, també en or i colors, en que la seva decoración alternen adorns, emblemes, sis miniatures representant busts de personatges, àngels i escut dels Sobirans de Nàpols sostingut per home i dona amb arpes i cua de serp, que duen damunt dos joves. Encapçalen els tractats belles orlas en or i colors, amb branques, flors, emblemes i algun escut d'armes; caplletres, així mateix en or i colors, amb orletes, al principi dels llibres, i amb profusió en les tragèdies; títols en vermell, excepte els dels fulls 3 i 4 i frontispici de les tragèdies; epígrafs en vermell; altres caplletres alternant l'or i el blau; buits deixats pel copista
Enquadernació: Restaurada 1971. Vellut granat, sobre fusta; amb cants daurats
Origen: Escrit a Florència, ca. 1487 tot atenent al pagament de la tresoreria fet a Giuliano Gondi, mercader florentí (De Marinis)
Signatura anterior: Ms. 827
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 894
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 2v: "[rúbr.] In hoc codice contine[n]tur infrascripta opera Senecae que inferius sunt adnotata: Questionibus naturalibus L. X; De ira ad me Novate L. III; Ad Paulinum de Consolatione L. I; De vita beata ad Galionem L. I; Ad Serenu[m] de tra[n]quilitate animi L. I; De brevitate vitae L. I; De remediis fortuitorum L. I; De consolatione ad Martiam L. I; De quatuor virtutibus L. I; De moribus L. I; De providentia Dei L. I; Quomodo in sapiente [sic] nec iniuria nec co[n]tumelia cadit L. I; Proverbia Senecae L. I; De consolatione ad Albinam L. I; De consolatione ad Elbiam L. I; De septem liberalibus artibus L. II; De consolatione ad Polionem L. I; De morte Claudii L. I et Tragedie Senecae"2. f. 3r-12v: "[rúbr.] Incipit liber primus De questionibus naturalibus Lucii Annei Senece De diversitate vaporum elevatorum in altum et diversitate figurarum et quantitatum ipsorum et de significationibus ipsorum. [text] Quantun inter philosophiam interest ... nummarium necessarium factum est. [rúbr.] Explicit liber primus"3. f. 12v-23v: "[rúbr.] Incipit secundus. De natura aeris [et] de variis quæ fiunt in ipso impressionibus [et] de opinionibus circa ipsas [et] de causis [et] significationibus ipsarum. [text] Omnis de universo questio in celestia ... Nemo unq[uam] fulmen timuit nisi qui effugit. [rúbr.] Explicit liber secundus"4. f. 23v-33v: "[rúbr.] Incipit liber tertius. De aquis et ortu ac qualitatibus ipsarum. [text] Non preterit me Lucili virorum optime ... Etiam sine magistro vitia discuntur" [Explicit liber tertius5. f. 33v-39v: [Incipit liber quartus] "[text] Delectat te quemadmodum scribis Lucili virorum optime ... Aliquid adhuc quærite frigidius qui pro nihilo est familiaris rigor. [rúbr.] Explicit liber tertius" [sic6. f. 39v-44v: [Incipit liber quintus] "[rúbr.] Incipit liber quartus. [sic] De ventis [et] numero ipsor[um] [et] causis ipsor[um]. [text] Ventus est fluens aer quidam ita diffinierunt ... in qua vita consumimur. [rúbr.] Explicit liber quartus [sic]"7. f. 44v-54r: [Incipit liber sextus] "[rúbr.] Incipit liber quintus [sic]. De motu terræ [et] causis motus. [text] Pompeios celebrem Campanie urbem ... vel si ita res tulerit possis illi [et] obviam exire. [rúbr.] Explicit liber quintus [sic]"8. f. 54r-61v: [Incipit liber septimus] "[rúbr.] Incipit liber sextus [sic]. De cometis [et] diversis ipsorum opinionibus. [text] Nemo usque ad eo tardus et hebes et dimissus in terram est ... qua[m] nunc in summa terra lenta [et] levi manu quærimus. [rúbr.] Explicit liber sextus [sic] et ultimus De questionibus naturalibus Lucii Annei Senece"9. f. 62: [en blanc10. f. 63r-88r: "[rúbr.] Lucii Annei Senecae De ira a me Novate liber primus incipit. [text] Exegit a me Novate ut scriberem ... ; [f. 69r] Explicit liber primus De ira incipit secundus eiusdem. [text] Primus liber Novate benigniorem habuit ... ; [f. 77v.] Annei Senecae liber secundus De ira explicit. Incipit eiusdem De ira liber tertius. [text] Quod maxime desiderasti Novate nunc facere ... ; [f. 88r] Explicit De ira liber tertius et ultimus ad Novatum Senece moralis"11. f. 88r-91r: "[rúbr.] Eiusdem Senece ad Paulinum De consolatione fratris incipit. [text] Nostra corpora firma sunt ... barbarorum inconditus gravisq[ue] fremitus circumsonat. [rúbr.] Annei Senece ad Paulinum De consolatione fratris explicit"12. f. 91r-97r: "[rúbr.] Eiusdem Ad Galionem De vita beata incipit. [text] Vivere Gallio frater omnes quide[m] beate volunt ... quidem intendere possum fine actione. [rúbr.] Explicit De vita beata"13. f. 97r-105v: "[rúbr.] Incipit liber Senece ad Serenum De tranquillitate animi. [text] Inquirenti mihi in me quedam vitia apparebant ... nisi intenta [et] assidua cura circumeat animum labentem. [rúbr.] Explicit De tranquillitate animi"14. f. 105v-112v: "[rúbr.] Incipit eiusdem Senece liber De brevitate vite. [text] Maior pars mortalium Pauline ... ad faces [et] cereos ducenda sunt. [rúbr.] Explicit liber Senece ad Paulinum De brevitate vite"15. f. 113r-115r: "[rúbr.] Annei Senece De remediis fortuitorum liber incipit. [text] Licet cunctorum poetaru[m] ... videas aute[m] q[uam] rara sit in aliqua domo ista felicitas. [rúbr.] Explicit liber Senece De remediis fortuitorum"16. f. 115r-124r: "[rúbr.] Lucii Annei Senece De consolatione ad Martiam. [text] Nisi te Martia scirem ... Felicem filium tuum, Martia, qui ista iam novit. [rúbr.] Explicit Annei Senece ad Martiam consolatio"17. f. 124r-127r: "[rúbr.] Eiusden Annei Senece liber de quatuor virtutibus. [text] Quatuor virtutum species multorum ... insaniam aut deficientem contemnat. [rúbr.] Explicit de quatuor virutib[us]"18. f. 127r-129v: [rúbr.] Incipit euisde[m] De moribus. [text] Omne peccatum est actio, actio aute[m] omnis voluntaria ... quæ sola homines deo proximos facit". [Fragments de texts] "Caium Iulium Cesarem quibus quicq[ui]d libuit licuit. [rúbr.] Explicit liber Senece De morib[us]"19. f. 129v-134v: "[rúbr.] Incipit liber eiusdem Senece De providentia Dei ad Lucillum cum mundus providentia regatur quare multa mala bonis viris accidant. [text] Quesisti a me, Lucili, quid ita, si providentia ... Et quid erubescitis quod tam cito sit tenetis diu?. [rúbr.] Explicit De providentia Dei ad Lucillum"20. f. 134v-140v: [De constantia] "[rúbr.] Incipit eiusdem Senece ad Serenum quomodo in sapientem nec iniuria nec contumelia cadit. [text] Tantum inter stoicos, Serene ... in republica generis humani est. [rúbr.] Explicit liber secundus de providentia Dei ad Serenum" [sic21. f. 140v-146v: "[rúbr.] Eiusdem Senece incipiunt Proverbia. [text] Alienum est omne quicquid optando venit ... quibus hoc diutuis propositum est. [rúbr.] Expliciunt Proverbia Senece"22. f. 146v-155r: "[rúbr.] Eiusdem Senece Consolatio ad Albinam matre[m]. [text] Sepe iam, mater optima, impetum cepi consolandi te ... quod fuit futurumq[ue] est evadit omnibus seculis. [rúbr.] Finit Consolatio ad Albinam"23. f. 155r-156r: "[rúbr.] Incipit liber Senece De paupertate et foelicitate. [text] Honesta inquit Epicurus res est paupertas leta ... Quæ bona sunt magnitudinem animi dant, divitiæ insolentiam. [rúbr.] Explicit Senece De paupertate et felicitate"24. f. 156r-159r: "[rúbr.] Incipit eiusdem De septem liberalibus artibus ubi docet de eis singulis quod animum ad virtute[m] no[n] perducu[n]t sed preparant. [text] De liberalibus studiis quid sentiam scire ... an illis qui nec hoc quidem nobis reliquerunt nihil scire. [rúbr.] Explicit liber Senece De septe[m] liberalibus artibus"25. f. 159r-166r: "[rúbr.] Incipit Consolatio Senece ad Pollionem. [text] Nostra compares firma sunt ... inconditus gravisq[ue] fremitus circumsonat. [rúbr.] Explicit Senece Consolatio ad Pollionem"26. f. 166r-169v: "[rúbr.] Incipit liber eiusdem De celo sive de morte Claudii. [text] Quid actum sit in celo ante diem tertiu[m] ... ut a cognitionibus abesset. [rúbr.] Explicit liber Senece De luctu mortis Claudii"27. f. 170: [en blanc28. f. 171r-258r: "[rúbr.] Lucii Annei Senece Tragediarum incipit liber primus. Hercules furens ; [f. 180v] Explicit Hercules furens tragedia prima. Incipit Thiestes tragedia secunda ; [f. 189r] Explicit Thiestes secunda tragedia. Incipit Thebas tragedia tertia ; [f. 194r] Explicit Thebas tertia tragedia Senece. Incipit Ippolitus quarta tragedia eiusdem ; [f. 203v] Explicit Hippolitus quarta tragedia Senece. Incipit Edipus quinta tragedia eiusdem ; [f. 211v] Explicit Edipus quinta tragedia Senece. Incipit Troas sexta eiusdem ; [f. 220v] Explicit Troas sexta tragedia Senece. Incipit eiusdem septima Medea ; [f. 228v] Explicit Medea septima tragedia Senece. Incipit Agamennon octava eiusde[m] ; [f. 236r] Explicit Agamennon octava tragedia. Incipit Octavia eiusdem Senece tragedia nona ; [f. 243v] Explicit Octavia nona tragedia Senece. Incipit decima tragedia Hercules Oetheus ; [f. 258r] Explicit tragedia decima Senecece [sic.]. Petrus Stroza absolvit"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 111"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 364Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 117Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragon, 509Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2150, làm. XXIIIDomínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2087, figs. 714-715Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 148De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 150, làm. 223-225Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 141Colophons, V, 15933Derolez, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, 826Kristeller, IV t. II p. 652(aRubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos, n. 706, p. 578-580MacGregor, Alexander P., The manuscripts of Seneca's Tragedies: A Handlist, p. 1167 T 337, p. 1219De la Mare, Messer Piero Strozzi, a Florentine Priest and Scribe, Appendix II, 4Ortells Pérez, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II. p. 484-488, n. 194, làm. 116Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 187-188, n. 111

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/21033
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics