Opus musices Joan[n]isTinctoris
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Opus musices Joan[n]isTinctoris

DSpace Repository

Opus musices Joan[n]isTinctoris

Show full item record

     Tinctoris, Johannes, 1435?-1511?
Fortunato, da Ferrara; Rapicano, Nardo, il; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[ca. 1483]Lugar: Itàlia Nàpols

Lengua: la
Descripción física: 164 f. : il. ; 273 x 195 mm enquadernació 285x 210 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu nou obres de Johannes Tinctoris, el contingut de les quals s'anuncia al f. 1v, llistat d'obres que als segles XVI- XVII hom escriví al f. 1r. El manuscrit inclou, al principi i al final, dos elogis per a Tinctoris, escrits pel monjo Fortunato da Ferrara (f. 1v i 164r). Tot il·lustrant la teoria musical exposada per l'autor, el manuscrit incorpora el exemples musicals corresponents, tant pel que fa a la música en general com a les diverses veus i les corresponents tesitures. A l'obra "Expositio musicalis manus" hom ha incorporat la mà de Guido D'Arezzo tot ocupant el full sencer (f. 3v). Els llibres "De arte contrapuncti" i "Proportionale musices" estan dedicats a Ferrante I (f. 79v-144r i 144v-163v) i el "Tractatus de regulari valore notarum" està dedicat a Beatriu d'Aragó (f. 48r). A la fi del manuscrit (f. 164v) hi ha el dibuix d'una efígie femeninaFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0835
Olim 844
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0835 http://hdl.handle.net/10550/20636
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Colección del Cardenal de Aragón; Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes"
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 1v)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 164 + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada 8 fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 36 línies
Escriptura: Gòtica textual rodona
Decoració: Ornamentació humanística: orla arquitectònica, miniada en or i colors, composta per tres cossos, el superior coronat pel Pare Etern, a la seua esquerra David amb el psalteri i en un filacteri "Deo nostro yocunda decoraque laudacio", a la dreta la Cort Celestial tocant diversos instruments i en altre filacteri "S[an]c[t]us, S[an]c[t]us, S[an]c[t]us D[omi]n[u]s Deus sabaoth"; en el cos central un canelobre a cada costat; en el cos inferior sota un arc alçat sobre quatre pedestals, l'escut dels monarques de Nàpols sostingut per quatre "putti". La primera miniatura mostra l'autor escrivint les seues obres al l'interior d'un espai eminentment humanístic, on el copista ha col·locat la caplletra inicial. Les lletres de les onze línies de la dedicatòria, dins de quadres de diferents colors, tot just llegibles en l'actualitat (f. 2r). En el f. 3v hom reprodueix la mà de Guido D'Arezzo. Caplletres orlades al començament de cada tractat, algunes de les inicials dels capítols estan sense acabar. Títols i titolets en roig, calderons alternant en blau i roig. Dibuix d'una efígie femenina sense finalitzar que ha estat identificada amb la Verge (f. 164v). La decoració d'aquest manuscrit, atribuïda a la "escola napolitana" per De Marinis, és una de les obres més importants de Nardo Rapicano (Toscano, G.) realitzada per encàrrec del Cardenal Juan d'Aragó
Música: Conté notació musical
Enquadernació: Restaurada en 1971, conservant l'enquadernació original, pell sobre fusta, llaurada en sec i amb daurats. Corts daurats
Origen: Escrit probablement a Nàpols, ca. 1483
Signatura anterior: Ms. 844
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 835
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1v: "[rúbr.] Fortunati ferrariensis monachi Montisolivetani elogium vel inscripcio ad opus musices Joan[n]isTi[n]ctoris"2. f. 1v: [Tabula] "[rúbr.] Ioannis Tinctoris clarissimi musico[rum] principis op[us] quod presens librorum complexus ordinatissime p[er]ficit. [text] Expositio musicalis manus, liber primus. De natura et proprietate tonorum, secu[n]dus. De notis et pausis musicalibus, tertius. De regulari valore notarum, quartus. De imperfectione notarum, quintus. De alteratione notarum, sextus. De punctis musicalibus, septim[us]. De arte et formatione contrapuncti, octavus. Proportionale musices, nonus"3. f. 2r-2v: [Explanatio] "[rúbr.] Optimis moribus ac plerisque ingenuis artibus ornatissimo adolescenti, Joanni de Lotinis, Ioannes Tinctoris inter musice professores minimus, fraternam benivolentiam ... [text] tamq[ue] benivolo plegas a[n]i[m]o q[uam] tibi plegendu[m] offero"4. f. 2v-14v: "[rúbr.] De manus diffinitio[n]e et eius distinctio[n]e. Capitulu[m] p[r]imu[m]. [text] Manus est breuis et utilis ... Quo fit ut sine manus cognitione nemine[m] in ipsa musica preclaru[m] co[n]tingat evadere"5 . f. 15r-15v: "[rúbr.] Catalogus capituloru[m] i[n] hoc libro De natura et proprietate tonor[um] ordinatim co[n]tentorum"6. f. 16r-43r: "[rúbr.] Ioannis Tinctoris musici clarissimi in naturas et proprietates tonorum musicalium proemium incipit ... [text] Dei infiniti largitate ad celestia regna finis inscia valeam pervenire. [rúbr.] Finit liber De natura et propietate tonor[um]"7. f. 43v-47v: "[rúbr.] Prologus in tractatu[m] De notis et pausis incipit feliciter. [text] Egregio viro domino Martino Hanard canonico cameracensi ... acceptare peritissimos que doctrina facili gaudere. [rúbr.] Finit tractatulus de notis et pausis musicalibus"8. f. 47v-55r: "[rúbr.] Nu[n]c vero De regulari valore notaru[m] earu[n]dem incipit prologus ; [f. 48r: text] Cogitanti mihi, illustrissima domina, rationi maxime co[n]sentaneu[m] ... ; [f. 55r: text] parvitatem sui muneris profecto non co[n]temnes. [rúbr.] Finit tractatus De regulari valore notaru[m] musicalium"9. f. 55r-66v: "[rúbr] Nunc De imperfectione earundem notarum tractatus incipit. Prologus. [text] Artis musice studiosissimo iuveni Jacobo Frontin ... eos beatitudine p[er]fectissima remunerare dignetur. [rúbr.] Finit tractatus De imperfectione notaru[m] musicalium"10. f. 66v-70r: "[rúbr.] Nunc De alteratione earundem incipit. Prologus. [text] Sanctissimo legum i[n]terpreti suavissimoq[ue] musarum cultori Guillelmo Guinandi protocapellano ... existimabo ac eu[m] p[re]ceptore[m] aucte[n]tissimu[m] hic et ubiq[ue] predicabo"11. f. 70v-77r: "[rúbr.] Incipit prologus i[n] libru[m] De punctis musicalibus. [text] Cum ego Iohannes Tinctoris inter musice professores minimus ... et pungere voluerint eis profecto levissime parcam. [rúbr.] Finis"12. f. 77v-79r: "[rúbr.] Catalogus capitulorum in sequenti tractatu qui est De arte contrapuncti contentorum"13. f. 79v-144r: "[rúbr.] Liber De arte contrapuncti a magistro Joanne Tinctoris iurisco[n]sulto ac musico, serenissimiq[ue] regis Sicilie capellano compositus feliciter incipit. Prologus. [text] Sacratissimo gloriosissimoq[ue] principi Ferdinando, Dei gratia Hierusale[m] ac Sicilie regi ... ; [f. 116r: rúbr.] Explicit liber prim[us] incipit secundus ... ; [f. 139v] Explicit liber secundus incipit t[er]tius ... ; [f. 144r] et animo meo hos versus Ovidii humiliter offero: O referant grates, quonia[m] no[n] possum[us] ipsi. Dii tibi qui referunt si pia facta vident"13. f. 144v-163v: "[rúbr.] Prologus de vocu[m] proportionibus ad Ferdinandu[m] regem. [text] Sacratissimo ac invictissimo principi divo Ferdinando regis regu[m] domi[ni]q[ue] domina[n]tiu[m] providentia regi Sicilie, Ierusale[m] et Ungarie ... Quo et in prese[n]ti et in futuro seculo bene beateq[ue] vivere possit"14. f. 164r: "[rúbr.] Fortunati ferrariensis monachi Montisolivetani elogiu[m] ad opus musices Joannis Tinctoris ... [text] facta etiam nostra es, ante tonantis eras"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 214"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 618Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 193Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 521Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2279, làm. XXIVDomínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2099, fig. 720Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 192De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. I, 155, II, p. 164-165Querol y Rosso, Sobre el códice de Juan Tinctoris, p. 65-80Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 143Kristeller, IV, t. II, p. 656(b-657(aToscano G., Les rois bibliophiles..., cit. I, p. 130Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", 240-241, n. 214Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, VII.13Haffner, Die Bibliotthek des Kardinalis Giovanni d'Aragona, kat. 34 p. 315-316, fig. 41Ortells Pérez, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II. p. 451-453, núm. 184, làm. 53Toscano, G.,"Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV1), El taller de Cola y Nardo Rapicano", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 396, fig. 24-26Perkins, "Tinctoris and the assimilation of Humanist views", Music in the Age of the Renaissance, p. 43-49, fig. 1-8

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/20636
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics