Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis De avibus et aucupando
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis De avibus et aucupando

DSpace Repository

Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis De avibus et aucupando

Show full item record

     Frederic II, Emperador romano-germànic, 1194-1250
Moamin; Ghatrif; Gerardus, Falconarius; Grisofus, Medicus; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1450 i 1499]Otros títulos: De arte venandi cum avibus
Lugar: Itàlia

Lengua: la
Descripción física: 304 (239, 66) f. : il. ; 329 x 211 mm enquadernació 340 x 230 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu una miscel·lània d'obres de cetreria, començant amb els sis llibres del tractat "De arte venandi cum avibus" de Frederic II de Hohenstaufen; segueixen els cinc llibres de l'obra de "Moamin", copia parcialment el tractat de "Gerardus Falconarius", "Ghatrif" i "Grisofus medicus". El "De arte venandi cum avibus" fou atribuït erròniament a Tomàs de Càpua al segle XVIIII (f. 2v)Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0601
Olim 836
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0601 http://hdl.handle.net/10550/19452
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 5 n. 10)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 5r)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 304 (doble numeració moderna a llapis, 239, 66. Els dos primers fulls i els dos últims són els antics fulls de guarda del manuscrit ; els f. 285v i 286r en blanc) + i (pergamí actual) ; reclams verticals cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 37 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals
Decoració: Preciosa "P" miniada en or i colors, d'escola normanda, al peu del foli escut dels monarques sicilians de la branca aragonesa (De Marinis 11); nombroses caplletres (també d'escola normanda) en or i colors; unes altres en tinta blava o en roig, colors amb els quals s'han escrit les rúbriques i els calderons
Enquadernació: Restaurada en 1973. Cantells daurats
Origen: Escrit a Itàlia, la segona meitat del segle XV
Signatura anterior: Ms. 836
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 601
Al f. 2v amb lletra de la mateixa mà que la signatura de la biblioteca de San Miguel de los Reyes: "Liber de arte venandi"; de lletra d'altra mà posterior, s. XVIII: "Thomæ de Capua liber de avibus et de arte aucupandi atque etiam de theorica huius artis"
Al f. 304r: "A li philosophi e logica nº XVII" ; Sgto. Federico in pta. 3 nto. albtro, aff. 43 prta. 6ª. C."
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 3r-5r: [Prologus] "[text] Presens opus agendi nos induxit instans tua petitio vir clarissime, M. S. ... nobiles delectantur, vita comite, post complementu[m] huius operis dicetur a nobis. [rúbr.] Divi augusti Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis super librum De avibus [et] aucupando prolagus [sic] explicit "2. f. 5r-56r: "[rúbr.] Incipitq[ue] eius tractat[us] [et] primo de divisione g[e]n[er]aliter aviu[m] in aquaticis terrestribus [et] mediis. Item in rapacibus [et] non rapacibus. [text] In hoc autem primo tractatu huius operis dicemus generaliter de avibus ...; [f. 55v] [et] que dicuntur anates campestres [et] plures alie. ; [f. 56r: rúbr.] Expicitus est primus tractatus"3. f. 56r-115r: "[rúbr] Incipit secundus. De venatione [et] de eius particulis. [text] Quoniam in precedenti tractatu dictum est q[uod] venatio... Ex hiis pat[et] q[uod] omnis mansuefactio repentina deterior est q[uam] paulatina. [rúbr] Explicit liber secundus"4. f. 115r-145r: "[rúbr] Incip[it] t[er]cius. Dictum est de mansuefactione falconu[m] cum capello. Seq[ui]tur dicere de instrumentis p[er] quos redeat ad homines. [text] Intentio nostr[a] ut in principio diximus est docere venationes ... [et] ledere etiam ipsos in p[er]sona. [rúbr] Explicit liber quartus [tatxat] tercius"5. f. 145r-174v: "[rúbr] Incipit liber quartus. De girofalcone ad gruem, que est qualis fit venatio c[um] eo. [text] Dictum est quid est traynare ad grues ... qua[m] habent modi falcomum in volando ad grues. [rúbr.] Explicit liber quartus de girofalcis ad grues"6. f. 174v-205v: "[rúbr] Incipit liber quintus. De falcone sacro ad ayrones. [text] Determinatum est in precedentib[us] sufficienter de girofalcis ... Et grus volans percutit falconem ayro autem non. [rúbr.] Dictum est de venatione falconi sacri ad grues. Explicit liber quintus"7. f. 205v-238v: "[rúbr] Incipit alius De venatione ad aves de rivera. De venatione fienda ad aves de rivera cum falcone pereg[r]ino. [text] Diximus de venatio[n]e ad grues quam approbavimus ... Mos e[n]i[m] falconum est volare ad alium falconem quem vid[et] volare. [rúbr.] Deo gratias. Amen"8. f. 239r- 240v: [Moamin] "[rúbr] Prologus. [text] Sollicitudo naturæ gubernans omnia ... quarto in medicamen rapinorum quadrupedum. [rúbr] Explicit prologus"9. f. 240v-249v: "[rúbr] Incipit tractatus primus de theorica huius artis continens capitula tresdecim. Capitulum I de genere avium rapine [et] morib[us] [et] ellectione eor[um]. [text] Genera volucrum rapidor[um] quib[us] utitur gens ...; [f. 249r] [et] levare manum [et] erit sine periculo. ; [f. 249v: rúbr.] Explicit tractatus primus"10. f. 249v-273r: "[rúbr] Incipit tractatus secundus de libro Moame falconarii de dispositionib[us] rapinorum [et] medicamine infirmitatum occultar[um] [et] dividitur in LXII capitula. [text] ... ; [f. 250v: rúbr.] Expliciunt capitula de prohemio quod deb[et] precedere narrationem egritudinu[m] i[n]t[r]insecar[um] [et] medica[m]i[n]e ear[um]. [text] Cum prædiximus in tractatu primo ... ; [f. 273r: rúbr.] Finit secundus tractatus de libro falconarii"11. f. 273r-278r: "[rúbr.] Sequitur tertius tractatus de medicamine app[ar]entium egritudinum avium rapine continens capitula quindecim ... Explicit tractatus tertius"12. f. 278r-282v: "[rúbr.] Incipit tractatus quartus de dispositionib[us] naturalib[us] [et] accidentalib[us] rapatitium quadrupedum qui sex capitula contin[et] ... Finit tractatus quartus"13. f. 282v-285r: [rúbr.] Incipit quintus de medicamine egritudinu[m] canum [et] sunt capitula 10 ... Cap[itulum] 7. De medica[m]i[n]e scabei non h[ab]etur"14. f. 285v-286r: [en blanc15. f. 286v-300r: [Ghatrif] "[rúbr] Incipit liber tractatus De doctrina avium [et] de medicaminib[us] i[n]firmitatu[m] ear[um]dem t[ra]nslatus de p[er]seo in latinu[m]. [text] Dixit G. persicus q[uod] multi persarum [et] grecorum sapientes in arte ... [et] pone coram ea vasculu[m] mundu[m] plenu[m] aq[ua] munda. [rúbr] Explicit liber de medicaminib[us] infirmitatu[m] aviu[m] viventiu[m] de rapina"16. f. 300r-302r: [Gerardus falconarius] "[rúbr.] Incipit liber diversar[um] passionu[m] avium, ad caput purgandu[m]. [text] Tolle picem mundissima[m] ad modu[m] fabe digitisq[ue] calefac ad ignem ... [et] cum calida carne ei tribue. [rúbr.] Ut hominen non deserat"17. f. 302r-302v: [Grisofus medicus] "[rúbr.] Incipit aliud medicamentu[m] voluc[rum] missu[m] Theodosio imperatori per epistolam a Grisopho medico de cura omnium volucru[m] rapaciu[m]. [text] Si domare vis ancipitrem ... [et] mastice alboq[ue] marmore in mixtum in albam mittatur pellem [et] modo superpone exp[er]tum est. [rúbr.] Deo gratias"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 212"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 613Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 56Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, Parte prima, facs. I, p. 531Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 392Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 402, 1496Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1976, figs. 655De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 163-164Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 194-195Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 108Tilander, G., Dancus Rex, Guillelmus Falconarius, Gerardus Falconarius, p. 176-229Kristeller, IV, t. II, p. 656(bCherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 239, n. 212
Exposiciones: Catálogo de la exposición bibliográfica sobre Física e Historia de la Ciencia, 6

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/19452
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics