[Opuscula]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Opuscula]

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

[Opuscula]

Show simple item record

dc.contributor.author Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485, il ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Roma ca
dc.creator Ausoni, Dècim Magne ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T18:28:03Z
dc.date.available 2017-11-23T18:28:03Z
dc.date.created [entre 1471 i 1484] ca
dc.date.issued [entre 1471 i 1484] en
dc.identifier.citation Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/17513
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador pres de l'edició de les obres d'Ausoni ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 68 (en blanc f. 27v, 28r, 67, 68) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit en vers i en prosa a línia tirada, 24 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals de la mateixa mà ca
dc.description Decoració: Orla miniada amb motius de "bianchi girari", en or i colors, tenint entre els adorns parelles de conills, lloros, "putti" i ànecs i instruments musicals. Miniatura representant al Papa Sixt IV erròniament identificat amb Juli II, segons la llegenda posterior "Iulius secondus pontifex maximus" (De Marinis), emmarcat per una corona de llorer en la part dreta de l'orla, en la part inferior escut pontifici (della Rovere) envoltat d'una corona de llorer sostinguda per dos "putti"; capitals miniades en or i colors, títols en roig i notes marginals; molts clars deixats pel copista. La decoració ha estat atribuïda a Gioacchino di Gigantibus de Rottenburg (Ruysschaert) ca
dc.description Enquadernació: Actual, pell sobre fusta, amb palmetes en daurat com motiu ornamental. Restaurada 1974 ca
dc.description Origen: Escrit probablement a Roma entre 1471 i 1484 tot coincidint amb els anys de pontificat de Sixt IV (Ruysschaert) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 747 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 834 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract Recull de gran part dels Opúscles d'Ausoni, algunes incompletes. El text sovint apareix desordenat, on s'hi mesclen diverses obres intercalant unes en altres. El copista ha deixat en blanc, en algunes ocasions, els espais destinats a les rúbriques, axí mateix no ha escrit a l'interior del text les paraules gregues que incorporà Ausoni a les seves obres; manquen igualment els epigrames en grec. Hom hi detecta algunes mancances de paraules llatines, fruït de la incorrecta lectura de l'antígraf per part del copista ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-16v: "[rúbr.] Ausonii Pomponii liber primus foel[icite]r incipit. [Epigrammata:] [f. 1r : De Augusto] ; [f. 1v: Commendatio codicis [fragment] ; De fera a Caesare interfecta] ; [f. 1v-2r: rúbr.] Ad fontem Danubii iussu Valentini Augusti ; [f. 2r: rúbr.] Sub Valentini Iunioris signo marmoreo ; De Leone una t[antu]m sagitta a Gratiano occiso ; In tumulum hominis foelicis ; Exhortatio ad modestiam ; [f. 2v: rúbr.] In statuam semivivi et elinguis rhetoris ; In libro quem de fastis composuerat ad Gregoriu[m] ; In fine eiusdem libri additi ; De eodem fstorum libro ; [f. 3r: rúbr.] De fonte Danubii iussu Valentini Augusti ; De uxore que voluit virum veneno necare ; [f. 3v: rúbr.] In pictorem qui volebat pingere deam Eccho ; De simulacro occasionis et poenitentiae ; [f. 4r: rúbr.] Epytaphium Anicie puelle mortue ; Ad Gallam puellam iam senescentem ; De lepore capto a cane marino ; [f. 4v: rúbr.] De Pergamo scriptore seruo fugitivo qui captus fuerat ; De Milone [sic] qui Laydis noctem rogaverat ; [f. 5r: rúbr.] De opinione qua[m] de illo habebat uxor ei[us] ; Ad uxorem suam q[uam] debeat vivere et oblectari ; In Meroen anum ebriosam ; [f. 5v: rúbr.] Ex graeco traductum de statua Nemesis ; De Trasibulo lacedemonio qui fortissime dimicans occubuerat. Ex graeco traductum de casu quodam ; Ex graeco traductum de quodam patre magnanimo ; [f. 6r: rúbr.] De matre graeca magnanima ; In divitem degenerem genitum meccho ; Vers[us] i[n] veste co[n]texti ; [f. 6v: rúbr.] Antistenis cynici imagini subditi ; Deae Veneris ; Ad libellum q[uem] potius velit tineam vel cariem ; [f. 7r: rúbr.] De nomine cuiusdam Lutii sculpto i[n] marmore ; Versus de Sabina textrice et carmina faciente ; [f. 7v: rúbr.] De puella quam amabat ; De duobus fratribus quor[um] unus alter vacabat ; Quoddam q[ua]si tingia [sic] de trib[us] incestibus ; Ad Philomusum qui arbitrabatur se doctu[m] cum nihil sciret ; [f. 8r: rúbr.] In picturam i[n] qua erat depicta imago Rufi ; De Rufo q[u]i dixerat Reminisco q[uo]d no[n] est latinu[m] ; De verb[is] q[ui]b[us] usus e[st] Rufus grammaticus malus ; De imagine Rufi rhetoris elinguis ; [f. 8v: rúbr.] De eadem Rufi statua marmorea ; De morte Glaucii ; In Diogenis Cynici sepulchrum in quo erat sculpus canis ; De effigie regis Cresi ; [f. 8v-9r: rúbr.] In signum marmoreum Niobes et ex eo repercussum ; De Pallade volente certare armis cum Venere ; De Laide dicante speculum suum ; De imagine Veneris sculpta a Praxitele ; [f. 9v: rúbr.] In Bucculam eream factam a Myrone ; De eadem Buccula ; Ad Dedalum de eadem ; De eadem ; [f. 10r: rúbr.] De eadem habente spiritum ; Ad Thaurum de eadem ; De eadem ; De eadem ; [f. 10v: rúbr.] Ad Pythagoram de Marco q[u]i dicebat[ ur] Pullaria ; De Castore fellatore q[ui] suam lingebat uxorem ; [f. 11r: rúbr.] Scriptum picture mulieris impudice ; De Achilla qui dissecuit testam ho[min]is silice ; De Alcone medico qui aruspicem vaniloquu[m] fecit ; [f. 11v: rúbr.] De signo Iovis facto ab Alcone medico ; De Eunomo q[ui] dixerat quendam moriturum ; In Eunum liguritorem ; [f. 12r: rúbr.] Ad eundem q[u]i nolit bene nec male olere ; Ad eundem q[u]i uxoris sue Inguina lambebat ; Ad Eunum pedagogum liguritorem ; [f. 12v: rúbr.] De iis qui dicunt reminisco q[uo]d non est latinu[m] ; Ad Crispam que a q[ui]busdam dicebat[ur] deformis ; Qualem vellet habere amicam ; [f. 13r: rúbr.] Ex graeco traductum ad Cupidinem ; Ad Dionem de amore suo ; Ex graeco ; Ex graeco ; Ex eodem ; De Istrione qui cum referret capanei personam ruit ut ille ruerat ; De quadam potione quae fit es novem rebus ; De eadem potione que vocatur dodra ; [f. 13v: rúbr.] De viro iurisconsulto q[ui] habebat uxorem adultera[m] ; Ad quendam q[u]i levia sibi inguina faciebat ; Ad Zoilum q[ui] uxorem meccham habebat ; Querit exercitum iuvenum i[n] senectute ; [f. 14r: rúbr.] Ad Marcum amicum habentem discordiam cum puella ; [f. 14v: rúbr.] De Chresco et Achindino q[ui]b[us] male fuerat nom[en] impositu[m] ; Pulchrum Dei responsum ; De puella que ferebat versum amatorium in strophio papillarum ; Mixo barbaro liberi patris [e]n[im] signo marmoreo in villa n[ost]ra omnium deor[um] argume[n]ta habenti ; [f. 15r: rúbr.] De Hyla rapto a Naydibus ; Ad nymphas que Hylam merserunt ; De Narcisso sui ipsius amore capto ; De Echo dolente mort[e]m Narcissi ; [f. 15v-16r: rúbr.] De hernafrodito et eius natura ; De coniunctione Salmacis cum hermofrodito ; De Apolline et Daphne puella fugiente ; De Daphne tecta cortice ; Ausoni[us] de sanctissima Pasce solemnitate" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 16v-17v: [rúbr.] Liber epistolar[um] incipit. Ausoni[us] Paulino suo ; Invitatio ad Paulum ; [f. 17v] [Rescriptum Paulo suo]" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 18r: [De Bissula] [Ad lectorem huius libelli] Carminis ..." ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 18v: [segueix el Liber epistolarum amb el text de l'epistola: Rescriptum Paulo suo] "[text] Vide, mi Paule ... ; [f. 19r:] [Ausonius Pontio Paulino filio cum ille misisset poematium versibus plurimis de regibus ex tranquillo collectis] [text] Considerat ... ; [f. 20r:] [Ad Ursulum grammaticum trevirorum cui strenas kalendis ianuariis ab imperatore non datas reddi fecit] [text] Primus ... ; [f. 20v-22v: rúbr.] Paulino suo s.p.d. ; [f. 22v-24r:] [Ausonius Paulino suo s.p.d] [text] Multas et frequentes ... ; [f. 24r-24v:] [Ausonius sal.] [text] O qui venustos ... ; [f. 24v-27r:] [Ausonius Probo praefecto praetorio s.] [text] Oblata ... [rúbr.] Desunt greca epigrammata [sic]" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 27v-28r: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 28v-29r: "[segueix el Liber epistolarum amb el text de l'epistola: Ausonius Paulo] "[text] Equoreum liqui ... [rúbr.] Finit epistolarum liber primus" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 29r: [Eclogarum liber] "[rúbr.] Labores Herculis" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 29r-30r: [Ausonii de XII caesaribus per Suetonium Tranquillum scriptis] "[rúbr.] Hesperio filio suo salutem P.D. ; Monostica de ordine imperatorum" ; [De aetate imperii eorum monostica] ; [De obitu singulorum monostica] ; "[rúbr.] De Nerva ; De Traiano ; De Adryano ; De Anonino ; De M[arco] Antonino ; De Commodo" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 30v-31r: [Epigrammata:] "[rúbr.] In Polygitonum" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 31r: [Eclogarum liber] "[rúbr.] De mensibus et quartor anni partibus" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 31r-31v: [Epigrammata:] "[rúbr.] De Silvio bono qui erat bryto ; De notario in scribendo velocissimo" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 32r-43v: "[rúbr.] Panagyricus pro consulatu suo ad imperatorem Gratianum" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 43v-47r: [Technopaegnion] "[rúbr.] De monosyllabis ad Paulinum [text] [M]isi ad te Tehnopegion" [sic ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 47v-50v: [Griphus ternarii numeri: Ausonius Symmacho] "[text] [L]atebat inter nugas ... novenq[ue] novenos" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 50v-55v: "[rúbr.] Incipit cento nuptialis Paulo suo S.P.D. [text] Per lege hoc etiam ... hec sacra non constant" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 55v-58r: [Liber epistolarum] "[rúbr.] Theoni S.P.D. ; Ad Paulinum" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 58r-59v: [Ephemeris id est totius diei negotium] "[rúbr] Ad Deum oratio" ca
dc.description.tableofcontents 18. f. 59v-60v: [Domestica] "[rúbr.] De vita sua et conditione" ca
dc.description.tableofcontents 19. f. 60v-63r: [Liber epistolarum: Liber protrepticus ad nepotem] "[rúbr.] Protrepticus Ausoni[us] Hesp[er]io filio suo... [text] consule faces" ca
dc.description.tableofcontents 20. f. 63r-65v: [Cupido cruciatur] "[text] An unquam vidisti nebulam pictam ... portaq[ue] evadit eburna" ca
dc.description.tableofcontents 21. f. 65v: [Bissula] "[rúbr.] Paulo suo S.P.D. [text] [P]ervincis tamen et operta musarum ... [text] emula Cecropias ars imitetur apes. Finis" ca
dc.description.tableofcontents 22. f. 67-68v: [en blanc ca
dc.format.extent 68 f. : il. ; 290 x 208 mm enquadernació 340 x 225 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 135 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 541 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 36 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 372 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 141 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1952 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 138 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 23, làm. 28 ca
dc.relation.isreferencedby Ruysschaert, "Minaturistes "Romains" à Naples", Supplemento, t. I, p. 273 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 98 ca
dc.relation.isreferencedby Rubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos, n. 703, p. 574-576 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 201, n.135 ca
dc.title [Opuscula] la
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0834/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0834/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A Plu.2 n. 2) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b19352372 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0834 ca
dc.identifier.local Olim 747 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca
dc.identifier.url http://rodrigo.uv.es/uv_ms_0834 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics