[Opuscula]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Opuscula]

DSpace Repository

[Opuscula]

Show full item record

     Ausoni, Dècim Magne
Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485, il; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1471 i 1484]Lugar: Itàlia Roma

Lengua: la
Descripción física: 68 f. : il. ; 290 x 208 mm enquadernació 340 x 225 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: Recull de gran part dels Opúscles d'Ausoni, algunes incompletes. El text sovint apareix desordenat, on s'hi mesclen diverses obres intercalant unes en altres. El copista ha deixat en blanc, en algunes ocasions, els espais destinats a les rúbriques, axí mateix no ha escrit a l'interior del text les paraules gregues que incorporà Ausoni a les seves obres; manquen igualment els epigrames en grec. Hom hi detecta algunes mancances de paraules llatines, fruït de la incorrecta lectura de l'antígraf per part del copistaFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0834
Olim 747
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0834 http://hdl.handle.net/10550/17513
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A Plu.2 n. 2)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador pres de l'edició de les obres d'Ausoni
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 68 (en blanc f. 27v, 28r, 67, 68) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit en vers i en prosa a línia tirada, 24 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals de la mateixa mà
Decoració: Orla miniada amb motius de "bianchi girari", en or i colors, tenint entre els adorns parelles de conills, lloros, "putti" i ànecs i instruments musicals. Miniatura representant al Papa Sixt IV erròniament identificat amb Juli II, segons la llegenda posterior "Iulius secondus pontifex maximus" (De Marinis), emmarcat per una corona de llorer en la part dreta de l'orla, en la part inferior escut pontifici (della Rovere) envoltat d'una corona de llorer sostinguda per dos "putti"; capitals miniades en or i colors, títols en roig i notes marginals; molts clars deixats pel copista. La decoració ha estat atribuïda a Gioacchino di Gigantibus de Rottenburg (Ruysschaert)
Enquadernació: Actual, pell sobre fusta, amb palmetes en daurat com motiu ornamental. Restaurada 1974
Origen: Escrit probablement a Roma entre 1471 i 1484 tot coincidint amb els anys de pontificat de Sixt IV (Ruysschaert)
Signatura anterior: Ms. 747
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 834
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-16v: "[rúbr.] Ausonii Pomponii liber primus foel[icite]r incipit. [Epigrammata:] [f. 1r : De Augusto] ; [f. 1v: Commendatio codicis [fragment] ; De fera a Caesare interfecta] ; [f. 1v-2r: rúbr.] Ad fontem Danubii iussu Valentini Augusti ; [f. 2r: rúbr.] Sub Valentini Iunioris signo marmoreo ; De Leone una t[antu]m sagitta a Gratiano occiso ; In tumulum hominis foelicis ; Exhortatio ad modestiam ; [f. 2v: rúbr.] In statuam semivivi et elinguis rhetoris ; In libro quem de fastis composuerat ad Gregoriu[m] ; In fine eiusdem libri additi ; De eodem fstorum libro ; [f. 3r: rúbr.] De fonte Danubii iussu Valentini Augusti ; De uxore que voluit virum veneno necare ; [f. 3v: rúbr.] In pictorem qui volebat pingere deam Eccho ; De simulacro occasionis et poenitentiae ; [f. 4r: rúbr.] Epytaphium Anicie puelle mortue ; Ad Gallam puellam iam senescentem ; De lepore capto a cane marino ; [f. 4v: rúbr.] De Pergamo scriptore seruo fugitivo qui captus fuerat ; De Milone [sic] qui Laydis noctem rogaverat ; [f. 5r: rúbr.] De opinione qua[m] de illo habebat uxor ei[us] ; Ad uxorem suam q[uam] debeat vivere et oblectari ; In Meroen anum ebriosam ; [f. 5v: rúbr.] Ex graeco traductum de statua Nemesis ; De Trasibulo lacedemonio qui fortissime dimicans occubuerat. Ex graeco traductum de casu quodam ; Ex graeco traductum de quodam patre magnanimo ; [f. 6r: rúbr.] De matre graeca magnanima ; In divitem degenerem genitum meccho ; Vers[us] i[n] veste co[n]texti ; [f. 6v: rúbr.] Antistenis cynici imagini subditi ; Deae Veneris ; Ad libellum q[uem] potius velit tineam vel cariem ; [f. 7r: rúbr.] De nomine cuiusdam Lutii sculpto i[n] marmore ; Versus de Sabina textrice et carmina faciente ; [f. 7v: rúbr.] De puella quam amabat ; De duobus fratribus quor[um] unus alter vacabat ; Quoddam q[ua]si tingia [sic] de trib[us] incestibus ; Ad Philomusum qui arbitrabatur se doctu[m] cum nihil sciret ; [f. 8r: rúbr.] In picturam i[n] qua erat depicta imago Rufi ; De Rufo q[u]i dixerat Reminisco q[uo]d no[n] est latinu[m] ; De verb[is] q[ui]b[us] usus e[st] Rufus grammaticus malus ; De imagine Rufi rhetoris elinguis ; [f. 8v: rúbr.] De eadem Rufi statua marmorea ; De morte Glaucii ; In Diogenis Cynici sepulchrum in quo erat sculpus canis ; De effigie regis Cresi ; [f. 8v-9r: rúbr.] In signum marmoreum Niobes et ex eo repercussum ; De Pallade volente certare armis cum Venere ; De Laide dicante speculum suum ; De imagine Veneris sculpta a Praxitele ; [f. 9v: rúbr.] In Bucculam eream factam a Myrone ; De eadem Buccula ; Ad Dedalum de eadem ; De eadem ; [f. 10r: rúbr.] De eadem habente spiritum ; Ad Thaurum de eadem ; De eadem ; De eadem ; [f. 10v: rúbr.] Ad Pythagoram de Marco q[u]i dicebat[ ur] Pullaria ; De Castore fellatore q[ui] suam lingebat uxorem ; [f. 11r: rúbr.] Scriptum picture mulieris impudice ; De Achilla qui dissecuit testam ho[min]is silice ; De Alcone medico qui aruspicem vaniloquu[m] fecit ; [f. 11v: rúbr.] De signo Iovis facto ab Alcone medico ; De Eunomo q[ui] dixerat quendam moriturum ; In Eunum liguritorem ; [f. 12r: rúbr.] Ad eundem q[u]i nolit bene nec male olere ; Ad eundem q[u]i uxoris sue Inguina lambebat ; Ad Eunum pedagogum liguritorem ; [f. 12v: rúbr.] De iis qui dicunt reminisco q[uo]d non est latinu[m] ; Ad Crispam que a q[ui]busdam dicebat[ur] deformis ; Qualem vellet habere amicam ; [f. 13r: rúbr.] Ex graeco traductum ad Cupidinem ; Ad Dionem de amore suo ; Ex graeco ; Ex graeco ; Ex eodem ; De Istrione qui cum referret capanei personam ruit ut ille ruerat ; De quadam potione quae fit es novem rebus ; De eadem potione que vocatur dodra ; [f. 13v: rúbr.] De viro iurisconsulto q[ui] habebat uxorem adultera[m] ; Ad quendam q[u]i levia sibi inguina faciebat ; Ad Zoilum q[ui] uxorem meccham habebat ; Querit exercitum iuvenum i[n] senectute ; [f. 14r: rúbr.] Ad Marcum amicum habentem discordiam cum puella ; [f. 14v: rúbr.] De Chresco et Achindino q[ui]b[us] male fuerat nom[en] impositu[m] ; Pulchrum Dei responsum ; De puella que ferebat versum amatorium in strophio papillarum ; Mixo barbaro liberi patris [e]n[im] signo marmoreo in villa n[ost]ra omnium deor[um] argume[n]ta habenti ; [f. 15r: rúbr.] De Hyla rapto a Naydibus ; Ad nymphas que Hylam merserunt ; De Narcisso sui ipsius amore capto ; De Echo dolente mort[e]m Narcissi ; [f. 15v-16r: rúbr.] De hernafrodito et eius natura ; De coniunctione Salmacis cum hermofrodito ; De Apolline et Daphne puella fugiente ; De Daphne tecta cortice ; Ausoni[us] de sanctissima Pasce solemnitate"2. f. 16v-17v: [rúbr.] Liber epistolar[um] incipit. Ausoni[us] Paulino suo ; Invitatio ad Paulum ; [f. 17v] [Rescriptum Paulo suo]"3. f. 18r: [De Bissula] [Ad lectorem huius libelli] Carminis ..."4. f. 18v: [segueix el Liber epistolarum amb el text de l'epistola: Rescriptum Paulo suo] "[text] Vide, mi Paule ... ; [f. 19r:] [Ausonius Pontio Paulino filio cum ille misisset poematium versibus plurimis de regibus ex tranquillo collectis] [text] Considerat ... ; [f. 20r:] [Ad Ursulum grammaticum trevirorum cui strenas kalendis ianuariis ab imperatore non datas reddi fecit] [text] Primus ... ; [f. 20v-22v: rúbr.] Paulino suo s.p.d. ; [f. 22v-24r:] [Ausonius Paulino suo s.p.d] [text] Multas et frequentes ... ; [f. 24r-24v:] [Ausonius sal.] [text] O qui venustos ... ; [f. 24v-27r:] [Ausonius Probo praefecto praetorio s.] [text] Oblata ... [rúbr.] Desunt greca epigrammata [sic]"5. f. 27v-28r: [en blanc6. f. 28v-29r: "[segueix el Liber epistolarum amb el text de l'epistola: Ausonius Paulo] "[text] Equoreum liqui ... [rúbr.] Finit epistolarum liber primus"7. f. 29r: [Eclogarum liber] "[rúbr.] Labores Herculis"8. f. 29r-30r: [Ausonii de XII caesaribus per Suetonium Tranquillum scriptis] "[rúbr.] Hesperio filio suo salutem P.D. ; Monostica de ordine imperatorum" ; [De aetate imperii eorum monostica] ; [De obitu singulorum monostica] ; "[rúbr.] De Nerva ; De Traiano ; De Adryano ; De Anonino ; De M[arco] Antonino ; De Commodo"9. f. 30v-31r: [Epigrammata:] "[rúbr.] In Polygitonum"10. f. 31r: [Eclogarum liber] "[rúbr.] De mensibus et quartor anni partibus"11. f. 31r-31v: [Epigrammata:] "[rúbr.] De Silvio bono qui erat bryto ; De notario in scribendo velocissimo"12. f. 32r-43v: "[rúbr.] Panagyricus pro consulatu suo ad imperatorem Gratianum"13. f. 43v-47r: [Technopaegnion] "[rúbr.] De monosyllabis ad Paulinum [text] [M]isi ad te Tehnopegion" [sic14. f. 47v-50v: [Griphus ternarii numeri: Ausonius Symmacho] "[text] [L]atebat inter nugas ... novenq[ue] novenos"15. f. 50v-55v: "[rúbr.] Incipit cento nuptialis Paulo suo S.P.D. [text] Per lege hoc etiam ... hec sacra non constant"16. f. 55v-58r: [Liber epistolarum] "[rúbr.] Theoni S.P.D. ; Ad Paulinum"17. f. 58r-59v: [Ephemeris id est totius diei negotium] "[rúbr] Ad Deum oratio"18. f. 59v-60v: [Domestica] "[rúbr.] De vita sua et conditione"19. f. 60v-63r: [Liber epistolarum: Liber protrepticus ad nepotem] "[rúbr.] Protrepticus Ausoni[us] Hesp[er]io filio suo... [text] consule faces"20. f. 63r-65v: [Cupido cruciatur] "[text] An unquam vidisti nebulam pictam ... portaq[ue] evadit eburna"21. f. 65v: [Bissula] "[rúbr.] Paulo suo S.P.D. [text] [P]ervincis tamen et operta musarum ... [text] emula Cecropias ars imitetur apes. Finis"22. f. 67-68v: [en blanc
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 135"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 541Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 36Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 372Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 141Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1952Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 138De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 23, làm. 28Ruysschaert, "Minaturistes "Romains" à Naples", Supplemento, t. I, p. 273Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 98Rubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos, n. 703, p. 574-576Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 201, n.135

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/17513
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics