Francisci Petr[a]rche virorum illustrium breve compendium
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Francisci Petr[a]rche virorum illustrium breve compendium

DSpace Repository

Francisci Petr[a]rche virorum illustrium breve compendium

Show full item record

     Petrarca, Francesco, 1304-1374
Serico, Lombardo da, m. 1390. Supplementum De viris illustribus; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[anterior a 1470]Otros títulos: De viris illustribus
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 62 f. : il. ; 272 x 186 mm enquadernació 285 x 205 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu l'obra de Petrarca "De viris illustribus", biografies d'homes il·lustres redactada a partir de 1337 i dedicada a Francesco da Carrara, senyor de Pàdua en 1358. Inclou, a més a més, el Suplement d'aquestes vides il·lustres de Lombardo da SericoFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0026
Olim 786
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0026 http://hdl.handle.net/10550/16005
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. A. Plu.3 n. 33)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 3v)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 62 + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada huit fulls
Composició: Escrit a 2 columnes de 22 línies
Escriptura: Gótica textual. Notes marginals de diferents mans i èpoques
Decoració: Caplletres miniades en or i colors o en colors; tres precioses miniatures, una en el f. 4r que representa la fundació de Roma, un duel a cavall i la coronació d'un rei; una altra en el f. 23v, lluita de diversos genets armats, i l'última, en el f. 59v, lluita de cavallers amb guerrers a peu; títols en vermell; orles que es desprenen de les caplletres de major grandària
Enquadernació: Pell llaurada, sobre fusta; mancat de fermalls i amb cants daurats. Restaurada en 1971
Origen: Escrit probablement a França amb anterioritat a 1470 (De Marinis)
Signatura anterior: Ms. 786
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 26
Al f. 1r amb lletra del s. XVII: "Francisci Petrarche De viris illustribus"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 3v: [Tabula] "[rúbr.] Francisci Petr[a]rche poetae laureati quorund[am] virorum illustrium ad inclitum d[o]m[inu]m insignis gl[ori]e ducem Fra[n]ciscum de Cararia breve compendium ... [text] De Fabricio Lucilio"2. f. 4r-21v: "[rúbr.] De Romulo romanorum rege. [text] Hic adolesce[n]s mat[er]no avo in regnum Albanum restituto ... intencione divertere. [rúbr.] Fabricius Lucius explicit"3. f. 21v-22v: "[rúbr.] Cum ad hoc opusc[u]l[u]m i[n]tentus hactenus sc[r]ipsisset ip[s]e vates celeberrimus Franciscus Petrarcha obiit redditurus ad astra. Cui[u]s co[m]pendii p[ar]s explic[it]. Eiusdem compe[n]dii post celebri natis Francisci Petrarche obitum ad illustrem insignis gl[or]ie ducem Franciscum de Cararia Patavi d[o]m[inu]m Lombardi a Serico Patavini suplementum, eiusdem Lombardi p[ro]hemium. [text] Sencio [quam] grande opus ... existi[m]are [quam] legere dica[n]t. Prohemiu[m] explicit"4. f. 22v-61r: "[rúbr.] Eiusdem Lombardi a Serico Patavini suppleme[n]tum. Rubrice incipiunt ... [text] Vale diu felix, patrie pare[n]s inclite dive Patavi, innate clementie tur tuor[um]q[ue] memor. [ rúbr.] Compendii quoru[m]dam illustriu[m] viro[rum] ad inclit[um] insignis gl[or]ie duce[m] Franciscu[m] de Cararia patavi dominum post celeberrimi vatis Francisci Petrarche obitum Lombardi a Serico patavini explicit supple[m]entum"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 186"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 445Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 146Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 479Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, Parte prima, facs. I, p. 529Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1787 làm. XIXDomínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2066, figs. 704 i 727Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 81De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 126-127Gómez, Pilar, Códices miniados, 136Kristeller, IV t. II 655(aBohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 777Cherchi-De Robertis, "Un inventario..., p. 228, n. 186
Exposiciones: Els Vestits dels Saber, p. 72-73; Mediterraneum: el esplendor del Mediterráneo Medieval S. XIII-XIV, p. 161-171; Germana de Foix i la societat cortesana del seu temps, p. 221, il. 35

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/16005
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics