L'ensenyament-aprenentatge de la termoquímica. Anàlisi crítica i proposta de millora.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

L'ensenyament-aprenentatge de la termoquímica. Anàlisi crítica i proposta de millora.

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

L'ensenyament-aprenentatge de la termoquímica. Anàlisi crítica i proposta de millora.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Solbes Matarredona, Jordi es_ES
dc.contributor.advisor Furió Más, Carlos es_ES
dc.contributor.author Furió Gómez, Cristina es_ES
dc.contributor.other Universitat de València - DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS es_ES
dc.date.accessioned 2010-07-07T14:19:59Z
dc.date.available 2010-07-07T14:19:59Z
dc.date.issued 2009 es_ES
dc.date.submitted 2009-01-23 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/15710
dc.description.abstract Research is to study the problem of learning difficulties have preuniversity students and university levels in the Thermochemistry and how much can be attributed, among other things, the shortcomings of an education that is not into account the results of research in science teaching. If this relationship was positive forward a second hypothesis that if we overcome the shortcomings teachers-diagnosed axiological, epistemological and methodological-can improve the understanding Thermochemistry of university students through a teaching sequence based on the model of as research-oriented learning. These two hypotheses are theoretically based and called into question by converging experimental designs and different that have used qualitative methods (interviews with 12 students) and quantitative (questionnaires to 207 students of 2nd Baccalaureate, 3rd and 5th of Chemistry and 124 teachers Physics and Chemistry as well as a network analysis applied to 30 texts of Chemistry 2nd Baccalaureate General Chemistry and university). The second hypothesis has been elaborated a sequence of teaching Thermochemistry for Baccalaureate on which they thought, as future teachers, 35 undergraduate students of Physics and Chemistry for 12 classes in the course of teaching the Chemical-Physical Science courses from 2004-2005 and 2005-2006. The two designs pre-and post-post-post (with control groups) that have been used have given good results. On the one hand, it has exceeded 60% of the 80 errors that were in the pre-college students in the experimental group to resolve a 5-item questionnaire was applied on the first law of thermodynamics and the concept of 'enthalpy. On the other hand, has achieved a significant improvement in knowledge Thermochemistry in the post for these students in the comparison of their results and the control groups used (samples of students in 3rd and 5th years of career Chemistry) with a probability equal to or greater than 99% of the differences found to be due to the teaching sequence discussed by experimental group. en_US
dc.description.abstract RESUM La investigació té com a problema lestudi de les dificultats daprenentatge que tenen els estudiants de nivells preuniversitari i universitari en la Termoquímica i en quina mesura es poden atribuir, entre daltres raons, a les deficiències de un ensenyament que no té en compte els resultats de la recerca en didàctica de les ciències. En cas de resultar positiva aquesta relació savançà una segona hipòtesi segons la qual si es superen les deficiències docents diagnosticades -axiològiques, epistemològiques i metodològiques- es pot millorar la comprensió termoquímica destudiants universitaris mitjançant una seqüència didàctica basada en el model daprenentatge com investigació orientada. Aquestes dues hipòtesis shan fonamentat teòricament i posat en qüestió mitjançant dissenys experimentals convergents i variats que han emprat metodologies qualitatives (entrevistes a 12 estudiants) i quantitatives (qüestionaris a 207 estudiants de 2ón de Batxillerat, 3r i 5é de Química i a 124 professors de Física i Química així com una xarxa danàlisi aplicada a 30 textos de Química de 2ón de Batxillerat i de Química General universitària). En la segona hipòtesi, sha elaborat una seqüència densenyament de Termoquímica per a Batxillerat sobre la qual han reflexionat, com a futurs professors, 35 estudiants de les llicenciatures de Física i Química durant 12 classes en lassignatura de Didàctica de les Ciències Físico-Químiques del cursos 2004-2005 i 2005-2006. Els dos dissenys pretest-postest i postest-postest (amb grups de control) que shan utilitzat han donat molt bons resultats. Duna banda, sha superat el 60% dels 80 errors que tenien en el pretest els estudiants universitaris del grup experimental al resoldre un qüestionari de 5 ítems on shavia daplicar la primera llei de la Termodinàmica i el concepte dentalpia. Daltra banda, sha aconseguit una millora notable en els coneixements termoquímics tant en el postest daquestos estudiants com en la comparació dels seus resultats i els dels grups de control utilitzats (mostres destudiants de 3r i 5é cursos de la carrera de Química) amb una probabilitat igual o superior al 99% de que les diferències significatives trobades siguen degudes a la seqüència didàctica debatuda pel grup experimental. __________________________________________________________________________________________________ es_ES
dc.format.mimetype application/pdf es_ES
dc.language es es_ES
dc.rights cat es_ES
dc.rights Copyright information available at source archive es_ES
dc.subject none es_ES
dc.title L'ensenyament-aprenentatge de la termoquímica. Anàlisi crítica i proposta de millora. es_ES
dc.type doctoral thesis es_ES
dc.identifier.url http://www.tesisenred.net/TDX-0311110-114231/ es_ES

View       (1.960Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics