El comentari de text: un instrument didàctic.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

El comentari de text: un instrument didàctic.

DSpace Repository

El comentari de text: un instrument didàctic.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ballester Roca, Josep es_ES
dc.contributor.author López Río, Joaquim es_ES
dc.contributor.other Universitat de València - DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA es_ES
dc.date.accessioned 2010-07-07T08:05:53Z
dc.date.available 2010-07-07T08:05:53Z
dc.date.issued 2008 es_ES
dc.date.submitted 2008-06-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/15322
dc.description.abstract RESUM Aquest treball, amb una metodologia radicalment qualitativa, proposa una revisió de la situació del Comentari de text com a instrument didàctic en les aules de secundària del sistema educatiu valencià i, a partir daquesta, una reflexió sobre la situació de la didàctica de la llengua i sobre el sistema educatiu espanyol. Lanàlisi discursiva, emanada del commentaire francès, sha convertit en un autèntic recurs per a avaluar competències diverses; no obstant això, se nha posat en entredit la utilitat, la funció i, inclús, el model dun comentari que ha esdevingut objectiu en compte dinstrument pedagògic. Així, la tesi aporta una revisió de la literatura crítica que sha produït sobre el tema en làmbit definit i una reflexió sobre el que és avui un comentari i quina utilitat pot tenir per a afrontar una autèntica educació basada en competències. A més, aporta una revisió dels informants i una proposta pedagògica per tal daconseguir que es convertisca en una autèntica estratègia daprenentatge dins leducació literària i lingüística. El treball conclou que, efectivament, el Comentari de text és una activitat dactivitats que genera atmosferes creatives i crítiques, fomenta lautonomia i la creativitat mentre permet, alhora, el treball en equip, recreant, doncs, situacions versemblants. És una acció educativa que demana, sobretot, una actitud investigadora i que presenta tres aspectes essencial: el procediment (lautèntic model de comentari), laparat conceptual (amb gran capacitat denriquiment i adaptabilitat) i una producció final que, articulada en dues parts (lanàlisi i la reflexió, és a dir, la valoració personal) ha estat un aspecte ben oblidat en la major part de la literatura crítica que bandejava les paraules i la definició barthiana: un comentari és un discurs sobre un altre discurs. El treball arriba a diverses conclusions i, especialment, a la convicció que davant duna societat líquida com lha definida Bauman el sistema educatiu ha danar cap als procediments i les competències i, per tant, sha de dotar dinstruments que, com el comentari de text permeten lalumnat incorporar-se a les nostres societats de forma autònoma, crítica i tenint en compte tant la intelligència racional com lemocional en el que vol definir com una autèntica pedagogia del discurs. __________________________________________________________________________________________________ es_ES
dc.format.mimetype application/pdf es_ES
dc.language cat-en-es es_ES
dc.rights cat es_ES
dc.rights Copyright information available at source archive es_ES
dc.subject none es_ES
dc.title El comentari de text: un instrument didàctic. es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.description.abstractenglish This work, through a radical qualitative research methodology, proposes a reframing of the didactical role of the text commentary at the classroom of secondary level in the Comunitat Valenciana (Spain). From this stand point, a general discussion about language didactics and the whole spanish educational system is made. Discursive analysis, emanated from french commentaire, has become a real evaluation resource for all kind of competences; in contradiction, its utility, its function, even the model of commentary have been put at stake. In fact, text commentary is nowadays more an evaluation goal than a pedagogical resource. Critical literature on this subject limited to the study area and the testimonies of informants have been reviewed in order to obtain an overview about the definition and utility of text commentary in an education founded in competences. Moreover, this work makes a pedagogical proposal to achieve the goal of text commentary as a true learning strategy in language and literary education. It could be asserted that Text Commentary is a kind of activity of activities that generates creative and critical atmospheres, strengthens student's autonomy and challenging feelings, and allows, simultaneously, teamwork through the recreation of real situations. It is an activity that encourages an investigational attitude and can be depicted in three main aspects: 1. procedural method (true model of commentary); 2. conceptual/theoretical apparatus, with great enrichment and adaptability power; 3. and a final essay divided into two parts (analysis and personal reflection and evaluation) that most critical literature has omitted neglecting the Barthes's definition: a commentary is a speech about other speech. Finally, according to the conviction that in a liquid society as defined by Bauman education needs to remark procedures and competences and needs resources, like text commentary, which make students skilfuls citizens who can introduce into modern societies in an autonomous, critical manner taking support not only in the rational intelligence but also in the emotional one. This manner, a true discursive pedagogy can be achieved. es_ES

View       (12.82Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics